Zamówienia publiczne

Tytuł Odsłony
2021.11.29: Informacja o wyniku konkursu na stanowisko opiekun w Gminnym Klubie Seniora w Trzcianie w ramach projektu pn. „Gminny Klub Seniora w Trzcianie” Odsłon: 5
2021.11.29: Informacja o wyniku konkursu na stanowisko osoba sprzątająca w Gminnym Klubie Seniora w Trzcianie w ramach projektu pn. „Gminny Klub Seniora w Trzcianie” Odsłon: 4
2021.10.19: Ogłoszenie o konkursie na osobę sprzątającą w Gminnym Klubie Seniora w Trzcianie Odsłon: 139
2021.10.19: Ogłoszenie o konkursie na 2 stanowiska - Opiekuna w Klubie Seniora - 2 etaty Odsłon: 782
2021.09.22: Informacja o wyniku konkursu na stanowisko Specjalisty do spraw monitorowania wskaźników i pracy kadry merytorycznej w ramach projektu pn. „Gminny Klub Seniora w Trzcianie” Odsłon: 86
2021.09.22: Informacja o wyniku konkursu na stanowisko Księgowej projektu w ramach projektu pn. „Gminny Klub Seniora w Trzcianie” Odsłon: 56
2021.09.22: Informacja o wyniku konkursu na stanowisko Koordynatora projektu w ramach projektu pn. „Gminny Klub Seniora w Trzcianie” Odsłon: 48
2021.09.22: Informacja o wyniku konkursu na stanowisko Kierownika Klubu Sieniora w ramach projektu pn. „Gminny Klub Seniora w Trzcianie” Odsłon: 79
2021.09.22: Informacja wyniku konkursu na stanowisko Kadrowej projektu w ramach projektu pn. „Gminny Klub Seniora w Trzcianie” Odsłon: 52
2021.09.22: Informacja wyniku konkursu na stanowisko Asystenta projektu w ramach projektu pn. „Gminny Klub Seniora w Trzcianie” Odsłon: 52
2021.09.02: Ogłoszenie o konkursie na Kierownika Klubu Seniora Odsłon: 163
2021.09.01: Ogłoszenie o konkursie na Koordynatora Projektu pn. "Gminny Klub Seniora w Trzcianie" Odsłon: 95
2021.09.01: Ogłoszenie o konkursie na Księgową Projektu pn. "Gminny Klub Seniora w Trzcianie" Odsłon: 46
2021.09.01: Ogłoszenie o konkursie na Kadrową Projektu pn. "Gminny Klub Seniora w Trzcianie" Odsłon: 53
2021.09.01: Ogłoszenie o konkursie na Asystenta Projektu pn. "Gminny Klub Seniora w Trzcianie" Odsłon: 139
2021.09.01: Ogłoszenie o konkursie na Specjalistę do spraw monitorowania wskaźników i pracy kadry merytorycznej Projektu pn. "Gminny Klub Seniora w Trzcianie" Odsłon: 78
2021.06.01: Ogłoszenie o zatrudnieniu osoby na zastępstwo na stanowisko pracownika socjalnego Odsłon: 228
2021.05.25: Ogłoszenie o zatrudnieniu na stanowisko specjalisty do spraw monitorowania wskaźników i pracy opiekunów Odsłon: 125
Zarządzenie Nr 12.2021 Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świlczy z dnia 14 maja 2021 r. zmieniające zarządzenie nr 24.2020 z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w funkcjonowaniu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świlczy Odsłon: 92
Sprawozdanie finansowe za rok 2020 Odsłon: 105
2021.04.01: Ogłoszenie o zatrudnieniu na zastępstwo na stanowisko ½ etatu kierownika wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego w Świlczy i ½ etatu pomoc administracyjna Odsłon: 342
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego za 2020 r. Odsłon: 87
Załącznik do Zarządzenie nr 21.2020 Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świlczy z dnia 25.05.2020 r. w sprawie wprowadzenia procedury bezpieczeństwa na terenie Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy w okresie Covid -19 Odsłon: 200
Zarządzenie Nr 2.2021 Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świlczy z dnia 5 lutego 2021 r. zmieniające zarządzenie nr 24.2020 z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w funkcjonowaniu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świlczy Odsłon: 158
Zarządzenie nr 1.2021 Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świlczy z dnia 15 stycznia 2021 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świlczy Odsłon: 139
Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świlczy Odsłon: 14093
GOPS.261.19.2020: Informacja o wyborze oferty najkorzystnejszej Odsłon: 81
GOPS.261.18.2020: Informacja o udzieleniu zamówienia Odsłon: 72
GOPS.261.18.2020: Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Odsłon: 87
GOPS.261.18.2020: Informacje podawane podczas sesji otwarcia ofert Odsłon: 82
GOPS.261.19.2020: Rozeznanie cenowe Odsłon: 98
GOPS.261.12.2020: Informacja o udzieleniu zamówienia Odsłon: 105
GOPS.261.13.2020: Informacja o udzieleniu zamówienia Odsłon: 73
GOPS.261.18.2020: Ogłoszenie o zamówieniu Odsłon: 108
GOPS.261.16.2020: Rozeznanie cenowe Odsłon: 83
2020.12.21: Informacja o wyniku konkursu na stanowisko pracownika socjalnego Odsłon: 436
GOPS.261.14.2020: Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Odsłon: 88
GOPS.261.14.2020: Informacje podawane podczas sesji otwarcia ofert Odsłon: 90
2020.12.18: Informacja o wyniku konkursu na stanowisko Specjalisty do spraw monitorowania wskaźników i pracy opiekunów pn.: „Pomocny sąsiad” - rozwój środowiskowych form pomocy w gminie Świlcza Odsłon: 214
GOPS.4216.9.2020: Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Odsłon: 74
GOPS.261.12.2020: Informacja o wyborze oferty najkorzystnejszej Odsłon: 75
GOPS.261.13.2020: Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Odsłon: 98
GOPS.261.13.2020: Informacje podawane podczas sesji otwarcia ofert Odsłon: 86
GOPS.4216.10.2020: Ogłoszenie o zamówieniu Odsłon: 128
GOPS.4216.9.2020: Zestawienie ofert Odsłon: 114
GOPS.261.12.2020: Informacje podawane podczas sesji otwarcia ofert Odsłon: 112
Pytania i odpowiedzi do zapytania nr GOPS.4216.9.2020_1 Odsłon: 120
2020.12.07: Ogłoszenie konkursu na Specjalistę do spraw monitorowania wskaźników i pracy opiekunów w projekcie Odsłon: 332
GOPS.261.14.2020: Zapytanie ofertowe Odsłon: 198
GOPS.261.13.2020: Ogłoszenie o zamówieniu Odsłon: 120
2020.12.04: Ogłoszenie konkursu na trzy stanowiska pracownika socjalnego w ramach projektu pt.: „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świlczy” - Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwó Odsłon: 582
GOPS.4216.9.2020: Ogłoszenie o zamówieniu Odsłon: 144
GOPS.261.12.2020: Ogłoszenie o zamówieniu Odsłon: 123
GOPS.4216.8.2020: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - cz. 2 Odsłon: 71
GOPS.4216.7.2020: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - dot. cz. 2 Odsłon: 126
Zarządzenie Nr 45.2020 Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świlczy z dnia 12 listopada 2020 r. zmieniające zarządzenie nr 24.2020 z dnia 9 czerwca r. w sprawie wprowadzenia zmian w funkcjonowaniu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świlczy Odsłon: 161
GOPS.4216.8.2020: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - cz. 1 Odsłon: 89
GOPS.4216.7.2020: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - dot. cz. 1 i 3 Odsłon: 105
GOPS.4216.8.2020: Zestawienie ofert złożonych w postępowaniu Odsłon: 104
GOPS.4216.8.2020: Zapytanie ofertowe Odsłon: 117
GOPS.4216.7.2020: Zestawienie ofert złożonych w postępowaniu Odsłon: 119
GOPS.4216.6.2020: Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Odsłon: 142
GOPS.4216.6.2020: Informacje podawane podczas sesji otwarcia ofert Odsłon: 122
GOPS.4216.6.2020: Wyjaśnienie treści siwz nr 1 Odsłon: 136
GOPS.4216.7.2020: Ogłoszenie o zamówieniu Odsłon: 149
GOPS.4216.6.2020: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Odsłon: 166
GOPS.4216.6.2020: Ogłoszenie o zamówieniu Odsłon: 138
GOPS.261.9.2020: Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Odsłon: 120
GOPS.261.9.2020: Informacja o udzieleniu zamówienia Odsłon: 116
GOPS.4216.6.2020: Roboty budowlane: Analiza rynku na wykonanie wykonanie prac adaptacyjno – remontowo – budowlanych w pomieszczeniach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świlczy w ramach realizacji projektu pt.: „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w G Odsłon: 147
GOPS.261.9.2020: Ogłoszenie o zamówieniu Odsłon: 162
GOPS.4216.5.2020: Informacja o udzieleniu zamówienia Odsłon: 148
GOPS.4216.5.2020: Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Odsłon: 143
GOPS.4216.5.2020: Załączniki do Ogłoszenia o zamówieniu w wersji edytowalnej Odsłon: 138
GOPS.4216.5.2020: Ogłoszenie o zamówieniu Odsłon: 145
GOPS.4216.3.2020: Informacja o unieważnieniu postępowania Odsłon: 148
GOPS.4216.3.2020: Rozeznanie cenowe Odsłon: 159
GOPS.4216.2.2020: Informacja o unieważnieniu postępowania Odsłon: 146
GOPS.4216.2.2020: Rozeznanie cenowe Odsłon: 163
Zarządzenie Nr 24.2020 Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świlczy z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w funkcjonowaniu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świlczy Odsłon: 224
Zarządzenie Nr 22.2020 Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świlczy z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w funkcjonowaniu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świlczy Odsłon: 212
2020.05.20: Informacja o wyniku naboru na stanowisko kierownika wypożyczalni i pracownika socjalnego Odsłon: 477
2020.05.20: Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracownika socjalnego Odsłon: 429
2020.05.18: Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze – Referent w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Odsłon: 356
2020.05.18: Informacja o wyniku konkursu na stanowisko Asystenta projektu pn.:" Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świlczy Odsłon: 329
GOPS.4216.1.2020: Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Odsłon: 164
2020.05.12: Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko urzędnicze Referent w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świlczy Odsłon: 349
Sprawozdanie finansowe za rok 2019 Odsłon: 295
2020.04.28: Ogłoszenie konkursu na wolne stanowisko urzędnicze: Referent Odsłon: 492
2020.04.28: Ogłoszenie konkursu na stanowisko pracownika socjalnego Odsłon: 613
2020.04.28: Ogłoszenie konkursu na zastępstwo na stanowisko 1/2 etatu pracownika socjalnego i 1/2 etatu Kierownika Wypożyczalni Sprzętu Pielęgnacyjnego, Rehabilitacyjnego i Wspomagającego w Świlczy Odsłon: 477
2020.04.28: Ogłoszenie konkursu na stanowisko Asystenta Projektu Odsłon: 347
2020.04.27: Informacja o wyniku konkursu na stanowisko Koordynatora projektu pn.: „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świlczy Odsłon: 319
2020.04.27: Informacja o wyniku konkursu na stanowisko obsługi księgowej i kadrowej projektu pn.: „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świlczy Odsłon: 261
GOPS.261.7.2020: Modyfikacja treści Rozeznania cenowego nr 3 Odsłon: 183
GOPS.261.7.2020: Modyfikacja treści Rozeznania cenowego nr 2 Odsłon: 189
2020.04.20: Informacja o nierozstrzygnięciu konkursu na stanowisko Asystent projektu pn.: „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świlczy” Odsłon: 250
GOPS.261.7.2020: Modyfikacja treści Rozeznania cenowego nr 1 Odsłon: 191
GOPS.261.7.2020: Rozeznanie cenowe Odsłon: 200
GOPS.4216.1.2020: Informacje podawane podczas sesji otwarcia ofert Odsłon: 184
GOPS.4216.1.2020: Wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego nr 1 Odsłon: 171
GOPS.4216.1.2020: Zapytanie ofertowe Odsłon: 215
2020.03.31: Ogłoszenie konkursu na stanowisko koordynator projektu Odsłon: 310
2020.03.31: Ogłoszenie konkursu na stanowisko asystent projektu Odsłon: 283
2020.03.31: Ogłoszenie konkursu na stanowisko obsługi kadrowej i księgowej Odsłon: 306
Zarządzenie Nr 9.2020 Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świlczy z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w funkcjonowaniu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świlczy Odsłon: 206
GOPS.261.5.2020: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Odsłon: 209
GOPS.261.5.2020: Rozeznanie cenowe Odsłon: 294
GOPS.261.4.2020: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Odsłon: 221
GOPS.261.3.2020: Informacja o udzieleniu zamówienia Odsłon: 269
2020.02.07: Informacja o nierozstrzygnięciu naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Referent Odsłon: 344
GOPS.261.4.2020: Rozeznanie cenowe Odsłon: 251
GOPS.261.3.2020: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Odsłon: 231
2020.02.06: Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze Kierownicze - Kierownik referatu pomocy społecznej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świlczy Odsłon: 430
2020.02.04: Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko urzędnicze kierownicze - Kierownik Referatu pomocy społecznej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świlczy Odsłon: 366
2020.01.31: Informacja o wyniku konkursu na stanowisko koordynatora projektu pn.: „Pomocny sąsiad” - Rozwój Środowiskowych Form Pomocy w gminie Świlcza Odsłon: 313
2020.01.31: Informacja o wyniku konkursu na stanowisko asystenta projektu pn.: „Pomocny sąsiad” - Rozwój Środowiskowych Form Pomocy w gminie Świlcza Odsłon: 322
2020.01.31: Informacja o wyniku konkursu na stanowisko specjalisty do spraw monitorowania wskaźników i pracy opiekunów pn.: „Pomocny sąsiad” - Rozwój Środowiskowych Form Pomocy w gminie Świlcza Odsłon: 335
2020.01.23: Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko urzędnicze: Referent Odsłon: 396
2020.01.23: Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze: Kierownik referatu pomocy społecznej Odsłon: 729
2020.01.03: Ogłoszenie o konkursie na Koordynatora Projektu Odsłon: 342
2020.01.03: Ogłoszenie o konkursie na Asystenta Projektu Odsłon: 359
2020.01.03: Ogłoszenie o konkursie na Specjalistę ds. monitorowania wskaźników i pracy opiekunów Odsłon: 456
GOPS.261.13.2019: Informacja o udzieleniu zamówienia Odsłon: 291
GOPS.261.18.2019: Informacja o udzieleniu zamówienia Odsłon: 285
GOPS.261.3.2020: Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne Odsłon: 301
GOPS.261.17.2019: Informacja o udzieleniu zamówienia Odsłon: 286
GOPS.261.13.2019: Informacja o ponownym wyborze oferty najkorzystniejszej Odsłon: 284
GOPS.261.17.2019: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Odsłon: 329
GOPS.261.18.2019: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Odsłon: 334
GOPS.261.18.2019: Informacje podawane podczas sesji otwarcia ofert Odsłon: 347
GOPS.261.17.2019: Informacje podawane podczas sesji otwarcia ofert Odsłon: 358
GOPS.261.17.2019: Ogłoszenie o zamówieniu Odsłon: 398
GOPS.261.18.2019: Zapytanie ofertowe - Dowożenie i odwożenie w 2020 r. uczestników zajęć w Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy Odsłon: 358
GOPS.261.13.2019: Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Odsłon: 316
GOPS.261.13.2019: Informacja z sesji otwarcia ofert Odsłon: 325
GOPS.261.13.2019: Ogłoszenie o zamówieniu Odsłon: 326
GOPS.261.12.2019: Informacja o udzieleniu zamówienia Odsłon: 304
GOPS.261.12.2019: Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej Odsłon: 447
GOPS.261.12.2019: Informacje podawane podczas sesji otwarcia ofert Odsłon: 338
GOPS.120.2.2019: Informacja o nierozstrzygnięciu naboru na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze - Kierownik Referatu Pomocy Społecznej Odsłon: 480
GOPS.261.12.2019: Załączniki do Ogłoszenia o zamówieniu Odsłon: 306
GOPS.261.12.2019: Ogłoszenie o zamówieniu Odsłon: 360
2019.10.17: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze - Kierownik Referatu Pomocy Społecznej Odsłon: 795
GOPS.261.10.2019: Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Odsłon: 337
GOPS.261.10.2019: Ogłoszenie o zamówieniu Odsłon: 371
GOPS.261.6.2019: Informacja o unieważnieniu postępowania Odsłon: 320
GOPS.261.6.2019: Informacje podawane podczas sesji otwarcia ofert Odsłon: 322
2019.09.13: Informacja o wyniku konkursu na stanowisko pracownika socjalnego Odsłon: 578
GOPS.261.6.2019: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Odsłon: 326
GOPS.261.6.2019: Ogłoszenie o zamówieniu Odsłon: 360
GOPS.261.5.2019: Informacja o udzieleniu zamówienia Odsłon: 319
GOPS.261.5.2019: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Odsłon: 336
GOPS.261.5.2019: Informacje podawane podczas sesji otwarcia ofert Odsłon: 328
2019.08.28: Ogłoszenie konkursu na stanowisko pracownika socjalnego Odsłon: 719
GOPS.261.5.2019: Modyfikacja treści ogłoszenia o zamówieniu nr 1 Odsłon: 329
GOPS.261.5.2019: Ogłoszenie o zamówieniu na usługi opiekuńcze Odsłon: 324
GOPS.4216.13.2019: Informacja o udzieleniu zamówienia Odsłon: 295
GOPS.261.4.2019: Informacja o udzieleniu zamówienia dla części nr 2 Odsłon: 315
GOPS.4216.13.2019: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Odsłon: 346
GOPS.4216.13.2019: Informacje podawane podczas sesji otwarcia ofert Odsłon: 304
GOPS.4216.13.2019: Ogłoszenie o zamówieniu Odsłon: 351
GOPS.261.4.2019: Informacja o unieważnieniu postępowania dla części nr 1 Odsłon: 303
GOPS.261.4.2019: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części nr 2 Odsłon: 318
GOPS.261.4.2019: Informacje podawane podczas sesji otwarcia ofert Odsłon: 341
GOPS.4216.12.2019: Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Odsłon: 293
GOPS.261.4.2019: Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne Odsłon: 335
2019.06.28: Wyniki konkursu na stanowisko: młodszy opiekun w ośrodku pomocy społecznej - 2,5 etatu, w ramach Programu "Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych" edycja 2019 Odsłon: 192
GOPS.4216.12.2019: Rozeznanie cenowe Odsłon: 328
GOPS.4216.11.2019: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Odsłon: 333
GOPS.4216.10.2019: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Odsłon: 322
2019.06.21: Ogłoszenie konkursu na stanowisko: młodszy opiekun w ośrodku pomocy społecznej - 2,5 etatu, w ramach Programu "Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych" edycja 2019 Odsłon: 613
GOPS.4216.7.2019: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Odsłon: 343
GOPS.4216.11.2019: Zapytanie ofertowe Odsłon: 360
GOPS.4216.10.2019: Rozeznanie cenowe Odsłon: 406
Sprawozdanie finansowe za rok 2018 Odsłon: 431
GOPS.4216.7.2019: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części nr 1 oraz unieważnieniu postępowania dla części nr 2 Odsłon: 356
GOPS.4216.8.2019: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Odsłon: 390
GOPS.4216.7.2019: Informacje podawane podczas sesji otwarcia ofert Odsłon: 374
GOPS.4216.7.2019: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Odsłon: 412
GOPS.4216.7.2019: Ogłoszenie o zamówieniu Odsłon: 384
GOPS.4216.8.2019: Rozeznanie cenowe Odsłon: 375
GOPS.4216.6.2019: Dokumentacja z przeprowadzonego rozpoznania cenowego - unieważnienie Odsłon: 400
GOPS.4216.6.2019: Rozeznanie cenowe Odsłon: 381
Plan zamówień publicznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świlczy na rok 2019 Odsłon: 527

Podkategorie

  

   
Uwaga: Pliki w formacie "zip" lub "7z" należy zapisać na dysku i rozpakować
darmowym programem dekompresującym - 
7zip
    

 

GOPS.261.18.2020: Usługi: Prowadzenie zajęć edukacyjnych i terapeutycznych dla 37 uczestników w Świetlicy Socjoterapeutycznej
w Świlczy
_______________________________________

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Prowadzenie zajęć edukacyjnych i terapeutycznych dla 37 uczestników w Świetlicy Socjoterapeutycznej
w Świlczy

Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 (słownie: dwie) części:

Część 1  -  Prowadzenie zajęć sportowych (zajęcia o charakterze terapeutycznym)

Część 2  -  Prowadzenie zajęć z języka angielskiego (zajęcia o charakterze edukacyjnym)

 • Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych
 • Zamawiający dopuszcza składanie ofert na dowolną liczbę części. Wykonawca może złożyć ofertę na wybraną przez siebie część lub części z opisanych wyżej dwóch części.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (w tym kody CPV) określa/zawarto w:

 • Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia,
 • Załącznik nr 4 - Wzór umowy,
 • Załącznik nr 5 - Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa Ogłoszenie o zamówieniu nr GOPS.261.18.2020 z dnia 23.12.2020 r.

 

GOPS.261.13.2020: Usługi: Świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świlczy
_______________________________________

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świlczy.
Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa Ogłoszenie o zamówieniu nr GOPS.261.13.2020 z dnia 03 grudnia 2020 r.

GOPS.261.12.2020: Usługi: Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy Świlcza w roku 2021
_______________________________________

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy Świlcza w roku 2021.

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa Ogłoszenie o zamówieniu Nr GOPS.261.12.2020 z dnia 3.12.2020 r.

GOPS.4216.6.2020: Roboty budowlane: Wykonanie prac adaptacyjno – remontowo – budowlanych w pomieszczeniach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świlczy w ramach realizacji projektu pt.: „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świlczy”
_______________________________________

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Wykonanie prac adaptacyjno – remontowo – budowlanych w pomieszczeniach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świlczy w ramach realizacji projektu „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świlczy” (nr identyfikacyjny POWR.02.05.00-00-0316/19) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w zakresie wykonania: 1) robot budowlanych, 2) robót elektrycznych, 3) wymianę stolarki drzwiowej, 4) dostawę 9 szt. drzwi aluminiowych. Uwaga!!! Dostawa 9 sztuk drzwi aluminiowych finansowana jest wyłącznie ze środków własnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świlczy. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

GOPS.261.9.2020: Usługi: Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy Świlcza w roku 2020 część II
_______________________________________

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy Świlcza w roku 2020 część II.

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa Ogłoszenie o zamówieniu Nr GOPS.261.9.2020 z dnia 27 sierpnia 2020 r. stanowiące załącznik do niniejszego ogłoszenia.

GOPS.4216.5.2020: Świadczenie usługi opiekuńczej w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020 realizowanego w ramach wsparcia częściowego z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych dla dzieci, których członkowie rodzin lub opiekunowie wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu opieki 
_______________________________________

 

 

GOPS.261.3.2020: Usługi - Świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świlczy
_______________________________________

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świlczy

  

   
Uwaga: Pliki w formacie "zip" lub "7z" należy zapisać na dysku i rozpakować
darmowym programem dekompresującym - 
7zip
    

 

GOPS.261.19.2020: Usługi: Wykonywanie usługi opieki i pomocy psychologicznej dla uczestników Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy
_______________________________________

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Wykonywanie usługi opieki i pomocy psychologicznej dla uczestników Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy.

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa Rozeznanie cenowe nr GOPS.261.19.2020 z dnia 23.122020 r.

GOPS.4216.10.2020: Zapytanie ofertowe - Zakup doposażenia na potrzeby realizacji projektu pt.: „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świlczy”
_______________________________________

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

Zakup doposażenia na potrzeby realizacji projektu pt.: „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świlczy” DOSTAWA KOMPUTERÓW PRZENOŚNYCH (LAPTOPY) ORAZ URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE.

GOPS.261.14.2020: Usługi: Dowożenie i odwożenie w 2021 r. uczestników zajęć w Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy
_______________________________________

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Dowożenie i odwożenie w 2021 r. uczestników zajęć w Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy.

Szczegołowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa Zapytanie ofertowe nr GOPS.261.14.2020 z dnia 04 grudnia 2020 r.

GOPS.4216.9.2020: Zakup doposażenia na potrzeby realizacji projektu pt.: „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świlczy”

 

 
GOPS.4216.8.2020: Zakup doposażenia na potrzeby realizacji projektu pt.: „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świlczy”

 

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia podzielone jest na 2 części:

- część 1: DOSTAWA MEBLI BIUROWYCH (BIURKA, KRZESŁA BIUROWE, REGAŁY, SZAFY)

a) Biurka
b) Krzesła biurowe – 12 sztuk
c) Regał biurowy zamykany; szafa biurowa „na akta” - meble na wymiar

-część 2: DOSTAWA ODSTRASZACZA DLA PSA – 9 sztuk

GOPS.4216.7.2020: Przeprowadzenie usług doradczych na potrzeby realizacji projektu pt.: „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świlczy”
_______________________________________

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przeprowadzenie usług doradczych na potrzeby realizacji projektu pt.: „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świlczy”.

Postępowanie o udzielenie zamówienia podzielone jest na 3 części:

 • część 1: usługa eksperta/ów/specjalisty/ów ds. opracowania i wdrożenia modelu reorganizacji w GOPS w Świlczy,
 • część 2: usługa doradcy/doradców zawodowego/zawodowych,
 • część 3: usługa eksperta/ów/specjalisty/ów ds. opracowania i wdrożenia modelu reorganizacji w GOPS w Świlczy - opracowanie raportu-końcowego

GOPS.4216.6.2020: Roboty budowlane: Wykonanie prac adaptacyjno – remontowo – budowlanych w pomieszczeniach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świlczy w ramach realizacji projektu pt.: „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świlczy”
_______________________________________

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Analiza rynku na wykonanie wykonanie prac adaptacyjno – remontowo – budowlanych w pomieszczeniach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świlczy w ramach realizacji projektu pt.: „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świlczy” w zakresie:

1. Wykonanie prac adaptacyjno – remontowo – budowlanych.

2.  Transportu zasobów GOPS Świlcza przed/na czas/ i po zakończeniu prac adaptacyjno – remontowo – budowlanych.

3. Utylizację szaf, krzeseł, biurek itp.

Zadanie pn.: Wykonanie prac  adaptacyjno – remontowo – budowlanych
w pomieszczeniach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świlczy realizowane jest w ramach projektu „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świlczy”  - - nr POWR.02.05.00-00-0316/19 jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Uwaga! Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem ani zapytaniem o cenę w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Informacja ta ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku i uzyskanie wiedzy na temat kosztów zrealizowania opisanego zamówienia.

GOPS.4216.3.2020: Dostawa: Zakup narzędzi do świadczenia usług opiekuńczych w ramach tzw. pomocy sąsiedzkiej w ramach realizacji projektu pn.: „Pomocny Sąsiad” - rozwój środowiskowych form pomocy w gminie Świlcza - projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
_______________________________________

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Zakup narzędzi do świadczenia usług opiekuńczych w ramach tzw. pomocy sąsiedzkiej w ramach realizacji projektu pn.: „Pomocny Sąsiad” - rozwój środowiskowych form pomocy w gminie Świlcza - projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa Rozeznanie cenowe nr GOPS.4216.3.2020 z dnia 10 lipca 2020 r.

GOPS.4216.2.2020: Zakup narzędzi do świadczenia usług opiekuńczych w ramach tzw. pomocy sąsiedzkiej w ramach realizacji projektu pn.: „Pomocny Sąsiad” - rozwój środowiskowych form pomocy w gminie Świlcza - projekt realizowany w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego


_______________________________________

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa Rozeznanie cenowe nr GOPS.4216.2.2020 z dnia 02 lipca 2020 r.

GOPS.261.7.2020: Dostawa materiałów biurowych, papierniczych i eksploatacyjnych dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świlczy w 2020 r.
_______________________________________

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Dostawa materiałów biurowych, papierniczych i eksploatacyjnych dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świlczy w 2020 r.

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa Rozeznanie cenowe GOPS.261.7.2020 z dnia 17.04.2020 r. wraz z załącznikami 1a, 1b, 1c i 1d.

GOPS.4216.1.2020: Zakup 23 sztuk urządzeń wspierających świadczenie usług opiekuńczych w ramach pomocy sąsiedzkiej - opasek do teleopieki wraz z abonamentem teletransmisji dla 20 uczestników projektu pn.: „Pomocny Sąsiad” - rozwój środowiskowych form pomocy w gminie Świlcza - projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
_______________________________________

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup 23 sztuk urządzeń wspierających świadczenie usług opiekuńczych w ramach pomocy sąsiedzkiej - opasek do teleopieki wraz z abonamentem teletransmisji dla 20 uczestników projektu pn.: „Pomocny Sąsiad” - rozwój środowiskowych form pomocy w gminie Świlcza - projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, obejmujące:
1) dostarczenie 23 fabrycznie nowych opasek na rękę do teleopieki wraz z systemem pozwalającym na ich obsługę/administrowanie,
2) dostarczenie 20 abonamentów usługi teletransmisji obejmującą: transmisję głosów, danych (rozumianych jako dostęp do sieci internetowej) i wiadomości w formie tekstowej lub multimedialnej.
Szczególowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa Zapytanie ofertowe GOPS.4216.1.2020 z dnia 02.04.2020 r.

GOPS.261.5.2020: Rozeznanie cenowe - Zakup pomocy dydaktycznych do zajęć świetlicowych dla dzieci ze Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy
_______________________________________

GOPS.261.4.2020: Zakup artykułów higienicznych, sanitarnych i artykułów różnych oraz środków czystości do Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy
_______________________________________

  

  

   
Uwaga: Pliki w formacie "zip" lub "7z" należy zapisać na dysku i rozpakować
darmowym programem dekompresującym - 
7zip
    

 

GOPS.261.17.2019: Usługi - Prowadzenie zajęć wyrównujących i rozwijających kompetencje kluczowe 37 uczestników Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy
_______________________________________

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Prowadzenie zajęć wyrównujących i rozwijających kompetencje kluczowe 37 uczestników Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy.
Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części:
Część 1 - Prowadzenie zajęć sportowych (zajęcia o charakterze terapeutycznym)
Część 2 - Prowadzenie zajęć z języka angielskiego (zajęcia o charakterze edukacyjnym)

GOPS.261.13.2019: Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy Świlcza w roku 2020 część I
_______________________________________

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy Świlcza w roku 2020 część I

 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świlczy w miejscu zamieszkania tych osób w dni robocze z wyłączeniem dni ustawowo wolnych i świąt.
 2. Przez specjalistyczne usługi opiekuńcze rozumie się usługi określone w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr. 189, poz. 1598 z późn. zmianami), tj. usługi opiekuńcze świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym, dostosowane do szczególnych potrzeb osób wymagających pomocy w tej formie, wynikające z rodzaju ich schorzenia, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
 3. Usługi te powinny być dostosowane do szczególnych potrzeb, wynikających z rodzaju schorzenia.

GOPS.261.12.2019: Usługi - Prowadzenie zajęć wyrównujących i rozwijających kompetencje kluczowe 37 uczestników Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy
_______________________________________

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Prowadzenie zajęć wyrównujących i rozwijających kompetencje kluczowe 37 uczestników Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy.
Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części:
Część 1 - Prowadzenie zajęć sportowych (zajęcia o charakterze terapeutycznym)
Część 2 - Prowadzenie zajęć z języka angielskiego (zajęcia o charakterze edukacyjnym)

GOPS.261.6.2019: Usługi - Dowożenie i odwożenie uczestników zajęć w Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy w 2019 r. część II
_______________________________________

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 • transport tj. przywiezienie z miejscowości Świlcza ze Szkoły Podstawowej lub Przedszkola Publicznego w Świlczy do Świetlicy w Świlczy i odwiezieniu do domów zamieszkania uczestników Świetlicy (teren sołectwa Świlcza i Woliczka), w tym na jednej trasie około 18 uczestników, wraz z zapewnieniem dowożonym uczestnikom opieki;
 • liczba dowożonych uczestników zajęć w Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy: 40 osób;
 • Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany liczby dowożonych dzieci. Zmiany mogą dotyczyć zmniejszenia liczby dowożonych dzieci np. w przypadku nieobecności dziecka na zajęciach w szkole, rezygnacji rodzica z dowozu lub zwiększenia liczby dowożonych dzieci np. w przypadku dołączenia do w/w Świetlicy innych dzieci z terenu gminy Świlcza;
 • harmonogram dowożenia i odwożenia uczestników Świetlicy w Świlczy oraz lista adresów uczestników Świetlicy stanowi załącznik do niniejszej umowy;
 • harmonogram może ulegać zmianom w celu optymalizacji świadczonych usług lub gdy wynikać będzie z absencji/sytuacji losowych uczestników lub planu pracy Świetlicy w Świlczy;
 • transport uczestników Świetlicy odbywał się będzie w dni robocze od poniedziałku do piątku. W soboty, niedziele święta oraz w dni wolne od pracy uczestnicy Świetlicy w Świlczy nie będą dowożeni ani odwożeni. Zamawiający zastrzega sobie jednak możliwość zorganizowania np. dodatkowego wyjazdu (wycieczki itp.) dla uczestników Świetlicy na weekendzie lub w dniu świątecznym (np. uroczystości z okazji Święta Niepodległości w dniu 11 listopada, etc.). W takim przypadku wykonawca zapewni dowóz uczestników w pozostałe dni, oraz środek transportu zapewniający całej grupie przejazd;
 • szacunkowa dzienna liczba kilometrów powinna mieścić się w przedziale około 35 km (łącznie). W szczególnych przypadkach np. masowych zachorowań lub konieczności zmiany trasy spowodowanej objazdem, dzienna ilość kilometrów może ulec zmianie lub dowóz uczestników może zostać odwołany;
 • dowożenie odbywać się będzie w godzinach 1200 – 1500, odwożenie w godz. 1700-1800;
 • godziny dowożenia oraz odwożenia określone w pkt. 7 mogą ulec zmianie z uwagi na nieprzewidziane okoliczności;
 • dla realizacji wyjazdów zbiorowych, np. na wycieczki i inne imprezy, wykonawca zapewni dowóz uczestników w godzinach innych, niż w pozostałe dni. Zamawiający uzgodni harmonogram takich przejazdów z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem;
 • uczestnikami Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy są również osoby niepełnosprawne, w tym mogą być również osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich;
 • przewóz osób musi być dokonany środkiem transportu przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych ruchowo, spełniającym wymogi w w/w zakresie oraz posiadającym niezbędne ubezpieczenie i możliwość poruszania się i zawracania po wąskich drogach lokalnych;
 • środek transportu powinien być wyposażony w klimatyzację samochodową;
 • zapewnienie samochodu, kierowcy, ubezpieczenie samochodu, kierowcy i osób przewożonych tym samochodem na czas transportu należy do obowiązków wykonawcy usług;

GOPS.261.5.2019: Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy Świlcza w roku 2019 część II
_______________________________________

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy Świlcza w roku 2019 część II

 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świlczy w miejscu zamieszkania tych osób w dni robocze z wyłączeniem dni ustawowo wolnych i świąt.
 2. Przez specjalistyczne usługi opiekuńcze rozumie się usługi określone w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr. 189, poz. 1598 z późn. zmianami), tj. usługi opiekuńcze świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym, dostosowane do szczególnych potrzeb osób wymagających pomocy w tej formie, wynikające z rodzaju ich schorzenia, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
 3. Usługi te powinny być dostosowane do szczególnych potrzeb, wynikających z rodzaju schorzenia.

GOPS.4216.13.2019: Świadczenie usługi opiekuńczej w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019
_______________________________________

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Świadczenie usługi opiekuńczej w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019 realizowanego w ramach wsparcia częściowego z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych dla dzieci i osób niepełnosprawnych, których członkowie rodzin lub opiekunowie wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu opieki.

GOPS.261.4.2019: Świadczenie usług opiekuńczych na terenie Gminy Świlcza
_______________________________________

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Świadczenie usług opiekuńczych na terenie Gminy Świlcza

Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części:

Część 1:
Świadczenie usługi opiekuńczych w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019 realizowanego w ramach wsparcia częściowego z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych dla dzieci i osób niepełnosprawnych, których członkowie rodzin lub opiekunowie wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu opieki.

Część 2:
Świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świlczy.

GOPS.4216.7.2019: Dostawa - Zakup doposażenia do Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy część IV w ramach realizacji projektu pn. „Funkcjonowanie Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy”
_______________________________________

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części.
Oferty można składać na dowolną ilość części.

 1. Część nr I: Doposażenie świetlicy – zakup książek i pakietów oprogramowania multimedialnego do kącika czytelniczego świetlicy
 2. Część nr II: Doposażenie kuchni – zakup przedmiotów wspierających realizację zajęć kulinarnych

  

   
Uwaga: Pliki w formacie "zip" lub "7z" należy zapisać na dysku i rozpakować
darmowym programem dekompresującym - 
7zip
    

 

 
GOPS.261.18.2019: Zapytanie ofertowe - Dowożenie i odwożenie w 2020 r. uczestników zajęć w Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy

 

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest dowożenie i odwożenie w 2020 r. uczestników zajęć w Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy.
 2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia:
 • transport tj. przywiezienie z miejscowości Świlcza ze Szkoły Podstawowej  lub Przedszkola Publicznego w Świlczy  do Świetlicy w Świlczy i odwiezieniu do domów zamieszkania uczestników Świetlicy (teren sołectwa Świlcza), w tym na jednej trasie około 18 uczestników, wraz z zapewnieniem dowożonym uczestnikom opieki;
 • liczba dowożonych uczestników zajęć w Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy: 37 osób;
 • Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany liczby dowożonych dzieci. Zmiany mogą dotyczyć zmniejszenia liczby dowożonych dzieci np. w przypadku nieobecności dziecka na zajęciach w szkole, rezygnacji rodzica z dowozu  lub zwiększenia liczby dowożonych dzieci np. w przypadku dołączenia do w/w Świetlicy innych dzieci z terenu gminy Świlcza;
 • harmonogram dowożenia i odwożenia uczestników Świetlicy w Świlczy oraz lista adresów uczestników Świetlicy stanowi załącznik do niniejszej umowy;
 • harmonogram może ulegać zmianom w celu optymalizacji świadczonych usług lub gdy wynikać będzie z absencji/sytuacji losowych uczestników lub planu pracy Świetlicy w Świlczy;
 • transport uczestników Świetlicy odbywał się będzie w dni robocze od poniedziałku do piątku. W soboty, niedziele święta oraz w dni wolne od pracy uczestnicy Świetlicy w Świlczy nie będą dowożeni ani odwożeni. Zamawiający zastrzega sobie jednak możliwość zorganizowania np. dodatkowego wyjazdu (wycieczki itp.) dla uczestników Świetlicy na weekendzie lub w dniu świątecznym (np. uroczystości z okazji Święta Niepodległości w dniu 11 listopada, etc.). W takim przypadku wykonawca zapewni dowóz uczestników w pozostałe dni, oraz środek transportu zapewniający całej grupie przejazd;
 • szacunkowa dzienna liczba kilometrów powinna mieścić się w przedziale około 35 km (łącznie). W szczególnych przypadkach np. masowych zachorowań lub konieczności zmiany trasy spowodowanej objazdem, dzienna ilość kilometrów może ulec zmianie lub dowóz uczestników może zostać odwołany;
 • dowożenie odbywać się będzie w godzinach 1200 – 1500, odwożenie w godz. 1700-1800;
 • godziny dowożenia oraz odwożenia określone w pkt. 8 mogą ulec zmianie z uwagi na nieprzewidziane okoliczności;
 • dla realizacji wyjazdów zbiorowych, np. na wycieczki i inne imprezy, wykonawca zapewni dowóz uczestników w godzinach innych, niż w pozostałe dni. Zamawiający uzgodni harmonogram takich przejazdów z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem; Środek transportu, którym podróżować będą uczestnicy wycieczki, musi być sprawny technicznie (aktualne badania techniczne), z klimatyzacją i WC, oznaczony „Przewóz dzieci”, a kierowca/y z odpowiednimi uprawnieniami i doświadczeniem;
 • uczestnikami Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy są również osoby niepełnosprawne, w tym mogą być również osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich;
 • przewóz osób musi być dokonany środkiem transportu przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych ruchowo, spełniającym wymogi w w/w zakresie oraz posiadającym niezbędne ubezpieczenie i możliwość poruszania się i zawracania po wąskich drogach lokalnych;
 • środek transportu powinien być wyposażony w klimatyzację samochodową;
 • zapewnienie samochodu, kierowcy, ubezpieczenie samochodu, kierowcy i osób przewożonych tym samochodem na czas transportu należy do obowiązków wykonawcy usług;

 
GOPS.261.10.2019: Zapytanie ofertowe - Dowożenie i odwożenie w 2019 r. uczestników zajęć w Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy część II

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia:

 • transport tj. przywiezienie z miejscowości Świlcza ze Szkoły Podstawowej  lub Przedszkola Publicznego w Świlczy  do Świetlicy w Świlczy i odwiezieniu do domów zamieszkania uczestników Świetlicy (teren sołectwa Świlcza i Woliczka), w tym na jednej trasie około 18 uczestników, wraz z zapewnieniem dowożonym uczestnikom opieki;
 • liczba dowożonych uczestników zajęć w Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy: 40 osób;
 • Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany liczby dowożonych dzieci. Zmiany mogą dotyczyć zmniejszenia liczby dowożonych dzieci np. w przypadku nieobecności dziecka na zajęciach w szkole, rezygnacji rodzica z dowozu  lub zwiększenia liczby dowożonych dzieci np. w przypadku dołączenia do w/w Świetlicy innych dzieci z terenu gminy Świlcza;
 • harmonogram dowożenia i odwożenia uczestników Świetlicy w Świlczy oraz lista adresów uczestników Świetlicy stanowi załącznik do niniejszej umowy;
 • harmonogram może ulegać zmianom w celu optymalizacji świadczonych usług lub gdy wynikać będzie z absencji/sytuacji losowych uczestników lub planu pracy Świetlicy w Świlczy;
 • transport uczestników Świetlicy odbywał się będzie w dni robocze od poniedziałku do piątku. W soboty, niedziele święta oraz w dni wolne od pracy uczestnicy Świetlicy w Świlczy nie będą dowożeni ani odwożeni. Zamawiający zastrzega sobie jednak możliwość zorganizowania np. dodatkowego wyjazdu (wycieczki itp.) dla uczestników Świetlicy na weekendzie lub w dniu świątecznym (np. uroczystości z okazji Święta Niepodległości w dniu 11 listopada, etc.). W takim przypadku wykonawca zapewni dowóz uczestników w pozostałe dni, oraz środek transportu zapewniający całej grupie przejazd;
 • szacunkowa dzienna liczba kilometrów powinna mieścić się w przedziale około 35 km (łącznie). W szczególnych przypadkach np. masowych zachorowań lub konieczności zmiany trasy spowodowanej objazdem, dzienna ilość kilometrów może ulec zmianie lub dowóz uczestników może zostać odwołany;
 • dowożenie odbywać się będzie w godzinach 1200 – 1500, odwożenie w godz. 1700-1800;
 • godziny dowożenia oraz odwożenia określone w pkt. 8 mogą ulec zmianie z uwagi na nieprzewidziane okoliczności;
 • dla realizacji wyjazdów zbiorowych, np. na wycieczki i inne imprezy, wykonawca zapewni dowóz uczestników w godzinach innych, niż w pozostałe dni. Zamawiający uzgodni harmonogram takich przejazdów z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem;
 • uczestnikami Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy są również osoby niepełnosprawne, w tym mogą być również osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich;
 • przewóz osób musi być dokonany środkiem transportu przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych ruchowo, spełniającym wymogi w w/w zakresie oraz posiadającym niezbędne ubezpieczenie i możliwość poruszania się i zawracania po wąskich drogach lokalnych;
 • środek transportu powinien być wyposażony w klimatyzację samochodową;
 • zapewnienie samochodu, kierowcy, ubezpieczenie samochodu, kierowcy i osób przewożonych tym samochodem na czas transportu należy do obowiązków wykonawcy usług.

 

 
GOPS.4216.12.2019: Rozeznanie cenowe - Zakup półproduktów do prowadzenia zajęć kulinarnych w ramach realizacji projektu pn.: „Funkcjonowanie Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy”
 

 

GOPS.4216.11.2019: Zapytanie ofertowe - Zakup pomocy dydaktycznych do zajęć świetlicowych dla dzieci w ramach realizacji projektu pn.: „Funkcjonowanie Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
 

 

GOPS.4216.10.2019: Rozeznanie cenowe - Kompleksowa organizacja czterech jednodniowych wycieczek z elementami socjoterapii dla uczestników projektu pn.: „Funkcjonowanie Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy”
_______________________________________

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja czterech jednodniowych wycieczek z elementami socjoterapii dla uczestników projektu pn.: „Funkcjonowanie Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy” wraz z opiekunami w zakresie poniższym:

 • 1-dniowa wycieczka z elementami socjoterapii do Centrum Nauki Kopernika (CNK) w Warszawie,
 • 1-dniowa wycieczka z elementami socjoterapii w Bieszczady,
 • 1-dniowa wycieczka z elementami socjoterapii do Skansenu Archeologicznego Karpacka Troja w Trzcinicy,
 • 1-dniowa wycieczka z elementami socjoterapii do Ogrodu Doświadczeń w Krakowie.

GOPS.4216.8.2019: Rozeznanie cenowe - Zakup półproduktów do prowadzenia zajęć kulinarnych w ramach realizacji projektu pn.: „Funkcjonowanie Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
_______________________________________

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup półproduktów do prowadzenia zajęć kulinarnych w ramach realizacji projektu pn.: „Funkcjonowanie Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

GOPS.4216.6.2019: Rozeznanie cenowe - Zakup półproduktów do prowadzenia zajęć kulinarnych w ramach realizacji projektu pn.: „Funkcjonowanie Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
_______________________________________

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup półproduktów do prowadzenia zajęć kulinarnych w ramach realizacji projektu pn.: „Funkcjonowanie Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020