Splecione dłonieDyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świlczy zaprasza do współpracy

RODZINY WSPIERAJĄCE, które bezinteresownie chciałyby pomóc innym w poszukiwaniu rozwiązań trudnych sytuacji

RODZINA WSPIERAJĄCA, przy współpracy z asystentem rodziny pomaga rodzinie przeżywającej trudności w:

  • opiece i wychowaniu dziecka;
  • prowadzeniu gospodarstwa domowego;
  • kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.

RODZINA WSPIERAJACA, nie wyręcza lecz aktywnie pomaga w organizowaniu czasu wolnego dzieciom z rodzin wspieranych, wypracowaniu nawyku wspólnego spędzania czasu przez członków rodziny, pomaga dzieciom w nauce, udziela wskazówek w takich kwestiach, jak: gotowanie, sprzątanie, utrzymywanie higieny osobistej, racjonalne prowadzenie budżetu domowego.

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej rodzinę wspierającą ustanawia wójt właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny wspieranej po uzyskaniu pozytywnej opinii kierownika ośrodka pomocy społecznej wydanej na podstawie przeprowadzonego rodzinnego wywiadu środowiskowego. Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka.

Rodzina nie może pełnić funkcji RODZINY WSPERAJĄCEJ gdy:

  • Występują problemy opiekuńczo-wychowawcze z własnymi dziećmi
  • Występuje problem uzależnień, zaburzeń lub chorób psychicznych
  • Brak stałego źródła dochodu
  • Członek rodziny ma ograniczone lub odebrane prawa rodzicielskie
  • Członka rodziny skazano za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
  • Członek rodziny nie wywiązuje się z obowiązku alimentacyjnego

Osoby chętne do pełnienia funkcji rodziny wspierającej mogą zgłaszać swoją kandydaturę do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świlczy, 36-072 Świlcza 168, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.