Loga projektu Pomocny Sąsiad

 
Plakat Pomocny SąsiadSąsiedzkie Usługi Opiekuńcze dla osób +65 w ramach projektu pt.:
„Pomocny sąsiad”
- rozwój środowiskowych form pomocy w gminie Świlcza

 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świlczy informuje, że prowadzona jest rekrutacja w trybie ciągłym do projektu pt. „Pomocny sąsiad” - rozwój środowiskowych form pomocy w gminie Świlcza, który realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach działań projektowych realizowane będą usługi opiekuńcze w ramach tzw. „pomocy sąsiedzkiej” z wykorzystaniem  teleopieki w wymiarze średnio 30 godzin miesięcznie (na uczestnika), poprzez:

 • pomoc w dokonywaniu zakupów podstawowych artykułów,
 • pomoc w przygotowywaniu i podawaniu posiłków,
 • pomoc w wykonywaniu prac porządkowych w gospodarstwie domowym,
 • pomoc w praniu odzieży i bielizny,
 • pomoc w uiszczaniu opłat, w kontakcie z lekarzami, placówkami i urzędami, w tym kontaktowanie się w sprawach urzędowych w imieniu osoby objętej usługą, towarzyszenie na spacerach,
 • informowanie rodziny lub właściwych służb o pogorszeniu stanu zdrowia lub sytuacjach kryzysowych,
 • odwiedziny w szpitalu.

Projekt przewiduje wsparcie dla 20 osób (mężczyzn, kobiet), spełniających poniższe wymagania / założenia / kryteria:

 1. ukończył/a 65 rok życia i która ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego,
 2. jest osobą: samotną i/lub samotnie gospodarujący/ą i/lub w rodzinie, gdy rodzina nie może, z uzasadnionej przyczyny, zapewnić odpowiedniej pomocy, wykorzystując swe uprawnienia, zasoby i możliwości,
 3. zamieszkuje (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie gminy Świlcza (województwo podkarpackie).

Więcej informacji na temat projektu w tym regulamin projektu i dokumenty rekrutacyjne uzyskać można:

 • na stronie internetowej: www.gops.swilcza.com.pl w zakładce: „Sąsiedzkie usługi opiekuńcze”,
 • w biurze projektu, tj. budynek Urzędu Gminy Świlcza nr 1 (główny) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świlczy, 36-072 Świlcza 168 - pokój nr 111 - telefon: (17) 867 01 70,
 • za pomocą korespondencji elektronicznej, poprzez kontakt na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

________________________

Zainteresowanych spełniających powyższe kryteria, zapraszamy do udziału w projekcie.

Logo niepełnosprawność na wózkuOsoby z niepełnosprawnością ruchową, po wcześniejszym umówieniu się drogą telefoniczną pod numerem: (17) 867 01 65, mogą również otrzymać niezbędne informacje podczas osobistej wizyty w dedykowanym biurze projektu - pomieszczenie: bez barier architektonicznych (z windą), tj. budynek Urzędu Gminy Świlcza nr 2 (Budynek - Euroregionalne Centrum Informacji Gospodarczej, Kulturalnej i Turystycznej w Świlczy - obok Urzędu Gminy Świlcza - przy drodze krajowej nr 4) - podczas spotkania istnieje możliwość osobistego kontaktu z zespołem projektu oraz uzyskania pełnych informacji o projekcie.