Zamówienia powyżej 30 tysięcy €

GOPS.4216.7.2019: Dostawa - Zakup doposażenia do Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy (...)

GOPS.4216.7.2019: Dostawa - Zakup doposażenia do Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy część IV w ramach realizacji projektu pn. „Funkcjonowanie Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy”
_______________________________________

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części.
Oferty można składać na dowolną ilość części.

  1. Część nr I: Doposażenie świetlicy – zakup książek i pakietów oprogramowania multimedialnego do kącika czytelniczego świetlicy
  2. Część nr II: Doposażenie kuchni – zakup przedmiotów wspierających realizację zajęć kulinarnych
Tytuł Opublikowano Odsłony
GOPS.4216.7.2019: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 19 Cze 2019 Odsłon: 343
GOPS.4216.7.2019: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części nr 1 oraz unieważnieniu postępowania dla części nr 2 23 Kwi 2019 Odsłon: 356
GOPS.4216.7.2019: Informacje podawane podczas sesji otwarcia ofert 02 Kwi 2019 Odsłon: 374
GOPS.4216.7.2019: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 23 Mar 2019 Odsłon: 412
GOPS.4216.7.2019: Ogłoszenie o zamówieniu 23 Mar 2019 Odsłon: 384