Flaga Polski i godło


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świlczy informuje, że w okresie od 1-go października 2021 roku do 30-go września 2023 roku realizuje projekt pt. „Gminny Klub Seniora w Trzcianie”.

Nazwa zadania: „Gminny Klub Seniora w Trzcianie”

Łączna wartość projektu: 942 469,13 PLN
Wartość dofinansowania z budżetu państwa: 76 709,37 PLN (dotacja celowa)
Wartość dofinansowania ze środków europejskich (Europejski Fundusz Społeczny) - 801 098,76 PLN
Wartość wkładu własnego: wkład własny (w postaci środków finansowych) wniesiony ze środków Gminy Świlcza/Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świlczy oraz z opłat od uczestników projektu: 64 661,00 PLN

Opis projektu:

Celem głównym projektu jest zwiększenie dla mieszkańców gminy Świlcza (poprzez utworzenie i funkcjonowanie Gminnego Klubu Seniora w Trzcianie), dostępności do  usług społecznych dla 25 osób starszych/potrzebujących wsparcia w codziennych funkcjonowaniu powyżej 60 roku życia, które nie mogą wykonywać samodzielnie co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego, a w konsekwencji poprawienie ich jakości i komfortu życia.

Dodatkowe informacje:

Szczegółowe informacje na temat projektu dostępne są pod adresem: https://gops.swilcza.com.pl/index.php/programy-i-projekty/projekty-unia-europejska/gminny-klub-seniora-w-trzcianie/informacje-gminny-klub-seniora-w-trzcianie