loga

Dokumentacja projektu pt.: „Gminny Klub Seniora w Trzcianie” - projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.


Nazwa Beneficjenta: Gmina Świlcza / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Nr Projektu: RPKK.08.08.00-18-0001/20
Tytuł Projektu: „Gminny Klub Seniora w Trzcianie”
Za okres: 06.XII.2021 roku - 31.XII.2021 roku

Lp.

Rodzaj wsparcia/działania

Data udzielania wsparcia/
działania

Godziny udzielania wsparcia/działania

Dokładny adres realizacji wsparcia/ działania

Nazwa wykonawcy

Liczba uczestników

1.

Usługa opiekuńcza, w formie stacjonarnej opieki dziennej w ramach funkcjonującego Gminnego Klubu Seniora

od 6.XII.2021 roku
do 31.XII.2021 roku

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 (z wyłączeniem dni świątecznych i wolnych od pracy -
w uzasadnionych przypadkach na weekendach). W okresie 06-10.XII.2021 roku odbędą są zajęcia adaptacyjne, przewidziane w godzinach od 10:30 do 13:30

Gminny Klub Seniora,
36-071 Trzciana 193c

Usługa świadczona jest przez personel projektu -  osoby fizyczne
(2 opiekunów) - pod nadzorem kierowniczki Klubu Seniora

25

Informacja aktualizacyjna (z dnia 21.12.2021 roku) do harmonogramu wsparcia za okres 06-31.XII.2021:

 • na prośbę i zgodnie z potrzebami uczestników, w dniach 22-23.XII.2021 roku nie będą realizowane zajęcia opiekuńcze w Gminnym Klubie Seniora w Trzcianie - dni te są dniem wewnętrznym, w których to kadra projektu, realizować będzie pracę administracyjną (m.in. remanent, opracowywanie planów pracy, tworzenie scenariuszy zajęć na okresy przyszłe, etc.),
 • zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Świlcza w zakresie świadczenia pracy pracowników Urzędu Gminy Świlcza oraz jednostek podległych, dzień 24.XII.2021 roku jest dniem wolnym od pracy (w zamian za święto przypadające w sobotę - 25.XII.2021 roku) - w tym dniu Klub Seniora będzie zamknięty (nie będą realizowane zajęcia opiekuńcze).

Nazwa Beneficjenta: Gmina Świlcza / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Nr Projektu: RPKK.08.08.00-18-0001/20
Tytuł Projektu: „Gminny Klub Seniora w Trzcianie”
Za okres: 01.I.2022 roku - 31.I.2022 roku

Lp.

Rodzaj wsparcia/działania

Data udzielania wsparcia/
działania

Godziny udzielania wsparcia/działania

Dokładny adres realizacji wsparcia/ działania

Nazwa wykonawcy

Liczba uczestników

1.

Usługa opiekuńcza, w formie stacjonarnej opieki dziennej w ramach funkcjonującego Gminnego Klubu Seniora

od 1.I.2022 roku
do 31.I.2022 roku

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 (z wyłączeniem dni świątecznych i wolnych od pracy - w uzasadnionych przypadkach na weekendach).

Gminny Klub Seniora,
36-071 Trzciana 193c

Usługa świadczona jest przez personel projektu -  osoby fizyczne
(2 opiekunów) - pod nadzorem kierowniczki Klubu Seniora

25

2

Warsztaty informatyczne

od 10.I.2022 roku do 31.I.2022 roku

W każdy poniedziałek miesiąca:

 • grupa 1 - od 12:00 do 13:00
 • grupa 2 - od 13:00 do 14:00

Gminny Klub Seniora,
36-071 Trzciana 193c

Iwona Woźniak

Łącznie 25 osób z podziałem na 2 grupy: 13 osób w grupie 1; 12 osób w grupie 2

Informacja aktualizacyjna do harmonogramu wsparcia za okres 01-31.I.2022: 

 • zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Świlcza w zakresie świadczenia pracy pracowników Urzędu Gminy Świlcza oraz jednostek podległych, dzień 07.I.2022 roku jest dniem wolnym od pracy (w zamian za święto przypadające w sobotę - 01.I.2022 roku) - w tym dniu Klub Seniora będzie zamknięty (nie będą realizowane zajęcia opiekuńcze).

Nazwa Beneficjenta: Gmina Świlcza / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Nr Projektu: RPKK.08.08.00-18-0001/20
Tytuł Projektu: „Gminny Klub Seniora w Trzcianie”
Za okres: 01.II.2022 roku - 28.II.2022 roku

Lp.

Rodzaj wsparcia/działania (w przypadku szkoleń – dokładna nazwa szkolenia)

Data udzielania wsparcia/
działania

Godziny udzielania wsparcia/działania

Dokładny adres realizacji wsparcia/ działania

Nazwa wykonawcy (np. w przypadku szkoleń, konferencji…) oraz nazwa pracodawcy
(w przypadku staży zawodowych)

Liczba uczestników

1.

Usługa opiekuńcza, w formie stacjonarnej opieki dziennej w ramach funkcjonującego Gminnego Klubu Seniora

od 1.II.2022 roku
do 28.II.2022 roku

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 (z wyłączeniem dni świątecznych i wolnych od pracy -
w uzasadnionych przypadkach na weekendach).

Gminny Klub Seniora,
36-071 Trzciana 193c

Usługa świadczona jest przez personel projektu -  osoby fizyczne (2 opiekunów) - pod nadzorem kierowniczki Klubu Seniora

25

2.

Warsztaty informatyczne

W każdy poniedziałek miesiąca:

 • grupa 1 - od 12:00 do 13:00
 • grupa 2 - od 13:00 do 14:00

Iwona Woźniak

Łącznie 25 osób z podziałem na
2 grupy:

13 osób w grupie 1;
12 osób w grupie 2

3.

Warsztaty z arteterapii

Grupa 1:

 • każdy wtorek miesiąca od 13:00 do 14:00
 • każda środa miesiąca od 12:00 do 13:00

Grupa 2:

 • każdy wtorek miesiąca od 14:00 do 15:00
 • każda środa miesiąca od 13:00 do 14:00

Ewelina Żyracka-Woźny

Informacja aktualizacyjna (z dnia 07.02.2022 roku) do harmonogramu wsparcia za okres 01-28.II.2022:

 • zgodnie z potrzebami uczestników oraz wytycznymi trenera, od dnia 07.II.2022 roku, zajęcia z arteterapii prowadzone będą z następującymi założeniami:
  • grupa 1: każdy wtorek miesiąca od 13:00 do 15:00 (2 godziny)
  • grupa 2: każda środa miesiąca od 12:00 do 14:00 (2 godziny)

Informacja aktualizacyjna (z dnia 17.02.2022 roku) do harmonogramu wsparcia za okres 01-28.II.2022:

 • zaplanowane „Warsztaty informatyczne” na dzień 21 lutego 2022 roku (poniedziałek) dla grupy I i II, zostaną przenoszone na dzień 25 luty 2022 roku (piątek) na godzinę: grupa I - 12:00 do 13:00; grupa II - 13:00 do 14:00.

Nazwa Beneficjenta: Gmina Świlcza / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Nr Projektu: RPKK.08.08.00-18-0001/20
Tytuł Projektu: „Gminny Klub Seniora w Trzcianie”
Za okres:III-XII.2022 roku

Lp.

Rodzaj wsparcia/działania (w przypadku szkoleń – dokładna nazwa szkolenia)

Data udzielania wsparcia/
działania

Godziny udzielania wsparcia/działania

Dokładny adres realizacji wsparcia/ działania

Nazwa wykonawcy (np. w przypadku szkoleń, konferencji…) oraz nazwa pracodawcy
(w przypadku staży zawodowych)

Liczba uczestników

1.

Usługa opiekuńcza, w formie stacjonarnej opieki dziennej w ramach funkcjonującego Gminnego Klubu Seniora.

III-XII.2022 roku

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 (z wyłączeniem dni świątecznych i wolnych od pracy -
w uzasadnionych przypadkach na weekendach).

Gminny Klub Seniora,
36-071 Trzciana 193c

Usługa świadczona jest przez personel projektu -  osoby fizyczne (2 opiekunów) - pod nadzorem kierowniczki Klubu Seniora

25

2.

Warsztaty informatyczne

W każdy poniedziałek miesiąca:

 • grupa 1 - od 12:00 do 13:00
 • grupa 2 - od 13:00 do 14:00

Iwona Woźniak

Łącznie 25 osób z podziałem na
2 grupy:

13 osób w grupie 1;
12 osób w grupie 2

3.

Warsztaty z arteterapii

Grupa 1:

 • każdy wtorek miesiąca od 13:00 do 15:00

Grupa 2:

 • każda środa miesiąca od 12:00 do 14:00

Ewelina Żyracka-Woźny

Informacja aktualizacyjna z dnia 15 marca 2022 roku:

W dniu 15 marca 2022 roku ustalona została logistyka kolejnego wsparcia w projekcie, tj.: „Wydarzenie (w formie stacjonarnej) ukierunkowane na podnoszenie jakości życia uczestników” - założenia tego działania wskazano w poniższej tabeli:

Lp.

Rodzaj wsparcia/działania (w przypadku szkoleń – dokładna nazwa szkolenia)

Data udzielania wsparcia/
działania

Godziny udzielania wsparcia/działania

Dokładny adres realizacji wsparcia/ działania

Nazwa wykonawcy (np. w przypadku szkoleń, konferencji…) oraz nazwa pracodawcy
(w przypadku staży zawodowych)

Liczba uczestników

4.

Wydarzenie (w formie stacjonarnej) ukierunkowane na podnoszenie jakości życia uczestników

III-XII.2022 roku

Godzina spotkania od 13:00 do 15:00 - spotkania w dniach: 25.III; 1.IV; 15.IV; 6.V; 20.V; 10.VI; 24.VI, 22.VII; 19.VIII; 16.IX; 14.X; 19.XI; 16.XII;

Gminny Klub Seniora,
36-071 Trzciana 193c

Stowarzyszenie „Nowe Perspektywy”

25


Lp.

Rodzaj wsparcia/działania (w przypadku szkoleń – dokładna nazwa szkolenia)

Data udzielania wsparcia/
działania

Godziny udzielania wsparcia/działania

Dokładny adres realizacji wsparcia/ działania

Nazwa wykonawcy (np. w przypadku szkoleń, konferencji…) oraz nazwa pracodawcy
(w przypadku staży zawodowych)

Liczba uczestników

4.

Wydarzenie (w formie stacjonarnej) ukierunkowane na podnoszenie jakości życia uczestników

III-XII.2022 roku

Godzina spotkania od 13:00 do 15:00 - spotkania w dniach: 25.III; 1.IV; 15.IV (zmiana daty spotkania na dzień 8.IV); 6.V; 20.V; 10.VI; 24.VI, 22.VII; 19.VIII; 16.IX; 14.X; 19.XI; 16.XII;

Gminny Klub Seniora,
36-071 Trzciana 193c

Stowarzyszenie „Nowe Perspektywy”

25

Informacja aktualizacyjna:

 • na prośbę i zgodnie z potrzebami uczestników, wydarzenie stacjonarne z dnia 15 kwietnia 2022 roku, zostaje przełożone na dzień 8 kwietnia 2022 roku (godziny pozostają bez zmian)

 Informacja aktualizacyjna (z dnia 12.04.2022 roku) do harmonogramu wsparcia za okres III-XII.2022 roku:

 • na prośbę i zgodnie z potrzebami uczestników, zaplanowane „Warsztaty z arteterapii” na dzień 13 kwietnia 2022 roku (dla grupy I) oraz 19 kwietnia 2022 roku (dla grupy II), zostają odwołane i zostaną "odrobione" w późniejszym terminie.

Informacja aktualizacyjna (z dnia 15.06.2022 roku) do harmonogramu wsparcia za okres III-XII.2022 roku:

 • w dniu 17-go czerwca 2022 roku, „Usługa opiekuńcza, w formie stacjonarnej opieki dziennej w ramach funkcjonującego Gminnego Klubu Seniora” realizowana będzie częściowo w Gminnym Klubie Seniora (36-071 Trzciana 193c) oraz poza siedzibą Klubu Seniora w miejscowości Bratkowice, gdzie zorganizowany został piknik integracyjny z ogniskiem;
 • zaplanowane „Warsztaty z arteterapii” zostają przeniesione:
  • z dnia 21.06.2022  godz. 13.00 - 15.00 na 20.06.2022 godz. 10.00 - 12.00
  • z dnia 22.06.2022  godz. 12.00 -14.00 na 27.06.2022 godz. 10.00 -12.00

Informacja aktualizacyjna (z dnia 27.06.2022 roku) do harmonogramu wsparcia za okres III-XII.2022 roku:

 1. „Warsztaty z informatyki”:
  • z dnia 01.08.2022 roku odbędą się 05.07.2022 roku
  • z dnia 25.07.2022 roku odbędą się 28.06.2022 roku
  • w dniu 10.08.2022 roku odbędą się zajęcia, jako odrobienie zajęć z dnia 16.05.2022 roku
 2. „Warsztaty z arteterapii”:
  • z dnia 26.07.2022 roku odbędą się 04.07.2022 roku
  • z dnia 27.07.2022 roku odbędą się 11.07.2022 roku
  • z dnia 02.08.2022 roku odbędą się 08.08.2022 roku
  • z dnia 03.08.2022 roku odbędą się 22.08.2022 roku 

Wszystkie w/w zajęcia odbędą się w godzinach od 10:00-12:00


Informacja aktualizacyjna z dnia 5 lipca 2022 roku:

Szczegóły dotyczące udzielanego wsparcia w projekcie, tj.: „Organizacja wycieczek/atrakcji integracyjnych dla uczestników projektu w formie wyjazdowej” - założenia tego działania wskazano w poniższej tabeli:

Lp.

Rodzaj wsparcia/działania (w przypadku szkoleń – dokładna nazwa szkolenia)

Data udzielania wsparcia/
działania

Godziny udzielania wsparcia/działania

Dokładny adres realizacji wsparcia/ działania

Nazwa wykonawcy (np. w przypadku szkoleń, konferencji…) oraz nazwa pracodawcy
(w przypadku staży zawodowych)

Liczba uczestników

5.

Organizacja wycieczek/atrakcji integracyjnych dla uczestników projektu w formie wyjazdowej

7 lipca.2022 roku

Godzina wyjazdu: 7:00
Godzina powrotu: 19:00
(szczegółowy program działania ze wskazaniem godzin i miejsc przebywania, uczestników, zawarty jest w programie - dostępny w siedzibie GOPS w Świlczy oraz w Klubie Seniora)

Miejscowość: Sandomierz

Biuro Usługowo-turystyczne „ATLANTIC"

do 28


Informacja aktualizacyjna (z dnia 09.08.2022 roku) do harmonogramu wsparcia za okres III-XII.2022 roku:

 1. „Warsztaty z informatyki”:
  • z dnia 10.08.2022 roku odbędą się 19.08.2022 roku
 2. „Warsztaty z arteterapii”:
  • z dnia 10.08.2022 roku odbędą się 26.08.2022 roku
  • z dnia 24.08.2022 roku odbędą się 29.08.2022 roku

Wszystkie w/w zajęcia odbędą się w godzinach od 10:00-12:00


Informacja aktualizacyjna (z dnia 24.08.2022 roku) do harmonogramu wsparcia za okres III-XII.2022 roku:

 • w dniu 25-go sierpnia 2022 roku, „Usługa opiekuńcza, w formie stacjonarnej opieki dziennej w ramach funkcjonującego Gminnego Klubu Seniora” realizowana będzie częściowo w Gminnym Klubie Seniora (36-071 Trzciana 193c) oraz poza siedzibą Klubu Seniora w miejscowości Latoszyn (powiat dębicki), gdzie zorganizowany został wyjazd ukierunkowany na podnoszenie jakości życia uczestników;
 • zajęcia - „Warsztaty z informatyki” - odbędą się w dniu 30.08.2022 godz. 10.00 - 12.00 (jako odrobienie zajęć, które wypadły w dniu ustawowo wolnym od pracy, tj. 15.08.2022 roku)

Informacja aktualizacyjna z dnia 31 sierpnia 2022 roku:

Szczegóły dotyczące udzielanego wsparcia w projekcie, tj.: „Organizacja wycieczek/atrakcji integracyjnych dla uczestników projektu w formie wyjazdowej” - założenia tego działania wskazano w poniższej tabeli:

Lp.

Rodzaj wsparcia/działania (w przypadku szkoleń – dokładna nazwa szkolenia)

Data udzielania wsparcia/
działania

Godziny udzielania wsparcia/działania

Dokładny adres realizacji wsparcia/ działania

Nazwa wykonawcy (np. w przypadku szkoleń, konferencji…) oraz nazwa pracodawcy
(w przypadku staży zawodowych)

Liczba uczestników

5.

Organizacja wycieczek/atrakcji integracyjnych dla uczestników projektu
w formie wyjazdowej

2 września 2022 roku

Godzina wyjazdu: 8:00
Godzina powrotu: 19:00
(szczegółowy program działania ze wskazaniem godzin i miejsc przebywania, uczestników, zawarty jest w programie - dostępny w siedzibie GOPS w Świlczy oraz w Klubie Seniora)

Miejscowość: Kraków

Biuro Usługowo-turystyczne „ATLANTIC"

do 28


Informacja aktualizacyjna (z dnia 07.09.2022 roku) do harmonogramu wsparcia za okres III-XII.2022 roku:

 1. „Warsztaty z arteterapii” w dniu 07.09.2022 roku zostają odwołane i odbędą się 30.09.2022 roku w godzinach od 13:00-14:00,
 2. w dniu 8-go września 2022 roku, „Usługa opiekuńcza, w formie stacjonarnej opieki dziennej w ramach funkcjonującego Gminnego Klubu Seniora” realizowana będzie częściowo w Gminnym Klubie Seniora (36-071 Trzciana 193c - od godziny 8:00 do 10:00 oraz od godziny 14:00 do 16:00), a częściowo poza siedzibą Klubu Seniora w miejscowości Latoszyn (powiat dębicki), gdzie zorganizowany został wyjazd ukierunkowany na podnoszenie jakości życia uczestników (od godziny 10:00 do 14:00). 

Informacja aktualizacyjna (z dnia 31.10.2022 roku) do harmonogramu wsparcia za okres III-XII.2022 roku:

 1. „Warsztaty z informatyki” w dniu 31.10.2022 roku zostają odwołane i odbędą się 14.10.2022 roku o godzinie 10:30;
 2. zajęcia - „Warsztaty z arteterapii” - odbędą się w dniu 25.11.2022 godz. 13.00 - 15.00 (jako odrobienie zajęć, które wypadły w dniu ustawowo wolnym od pracy, tj. 01.11.2022 roku).

Informacja aktualizacyjna (z dnia 19.12.2022 roku) do harmonogramu wsparcia za okres III-XII.2022 roku:

 1. „Warsztaty z arteterapii” w dniu 21.12.2022 roku zostają odwołane i odbędą się 30.12.2022 roku o godzinie 12:00;
 2. „Warsztaty z informatyki” w dniu 26.12.2022 roku zostają odwołane i odbędą się 29.12.2022 roku o godzinie 11:00.

Nazwa Beneficjenta: Gmina Świlcza / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Nr Projektu: RPKK.08.08.00-18-0001/20
Tytuł Projektu: „Gminny Klub Seniora w Trzcianie”
Za okres: I-IX.2023 roku

Lp.

Rodzaj wsparcia/działania (w przypadku szkoleń – dokładna nazwa szkolenia)

Data udzielania wsparcia/
działania

Godziny udzielania wsparcia/działania

Dokładny adres realizacji wsparcia/ działania

Nazwa wykonawcy

Liczba uczestników

1.

Usługa opiekuńcza,
w formie stacjonarnej opieki dziennej
w ramach funkcjonującego Gminnego Klubu Seniora

I-IX.2023 roku

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 (z wyłączeniem dni świątecznych
i wolnych od pracy - w uzasadnionych przypadkach na weekendach)

Gminny Klub Seniora,
36-071 Trzciana 193c

Usługa świadczona jest przez personel projektu -  osoby fizyczne
(2 opiekunów) - pod nadzorem kierowniczki Klubu Seniora

25

2.

Warsztaty informatyczne

W każdy poniedziałek miesiąca:
- grupa 1 - od 12:00 do 13:00
- grupa 2 - od 13:00 do 14:00

Iwona Woźniak

Łącznie 25 osób z podziałem na
2 grupy:
13 osób w grupie 1;
12 osób w grupie 2

3.

Warsztaty z arteterapii

Grupa 1:
- każdy wtorek miesiąca od 13:00 do 15:00
Grupa 2:
- każda środa miesiąca od 12:00 do 14:00

Ewelina Żyracka-Woźny

4.

Wydarzenie (w formie stacjonarnej) ukierunkowane na podnoszenie jakości życia uczestników

Godzina 13:00 do 15:00 - kolejne spotkania w dniach: 20.I; 17.II; 17.III, 21.IV; 19.V; 16.VI; 21.VII; 18.VIII; 15.IX;

Stowarzyszenie „Nowe Perspektywy”

25


Informacja aktualizacyjna (z dnia 03.01.2023 roku) do harmonogramu wsparcia za okres I-IX.2023 roku:

 1. „Warsztaty z arteterapii” z dnia 03 i 04.01.2023 roku zostają odwołane i odbędą się w późniejszym terminie.

Informacja aktualizacyjna (z dnia 13.01.2023 roku) do harmonogramu wsparcia za okres I-IX.2023 roku:

 1. w dniu 16.01.2023 roku, następuje zmiana godzin wsparcia „Warsztaty z informatyki” - zajęcia w tym dniu odbędą się w godzinach od 10:00 do 12:00.


Informacja aktualizacyjna (z dnia 20.02.2023 roku) do harmonogramu wsparcia za okres I-IX.2023 roku:

 1. odwołane „Warsztaty z arteterapii” z dnia 03 i 04.01.2023 roku, odbędą się w dniach (odpowiednio) 23 i 24.02.2023 roku w godzinach od 12:00 do 14:00

Informacja aktualizacyjna (z dnia 06.03.2023 roku) do harmonogramu wsparcia za okres I-IX.2023 roku:

Dotyczy „Warsztatów z arteterapii”:

 1. godziny zajęć w dniu 07.03.2023 roku (wtorek) ulegną zmianie - zajęcia odbędą się w godzinach: 12.00-14.00 (a nie jak pierwotnie planowano od 13.00-15.00),
 2. godziny zajęć w dniu 08.03.2023 (środa) ulegną zmianie - zajęcia odbędą się w godzinach: 13.00-15.00 (a nie jak pierwotnie planowano od 12.00-14.00).

 Informacja aktualizacyjna (z dnia 03.04.2023 roku) do harmonogramu wsparcia za okres I-IX.2023 roku: 

 1.  „Warsztaty z informatyki” z dnia 03.04.2023 roku zostają odwołane i odbędą się (zostaną „odrobione”) w późniejszym terminie.

Informacja aktualizacyjna (z dnia 14.04.2023 roku) do harmonogramu wsparcia za okres I-IX.2023 roku:

 1. „Warsztaty z informatyki” z dnia 17.04.2023 roku zostają odwołane i odbędą się (zostaną „odrobione”) w późniejszym terminie
 2. „Warsztaty z arteterapii” - w dniu 17.04.2023 roku od 12:00 do 14:00, odbędą się warsztaty z arteterapii, jako zajęcia „odrabiane” (w wyniku odwołania zajęć w przeszłości).

Informacja aktualizacyjna (z dnia 19.04.2023 roku) do harmonogramu wsparcia za okres I-IX.2023 roku:

 1. „Warsztaty z arteterapii” - w dniu 20.04.2023 roku od 13:00 do 15:00, odbędą się warsztaty z arteterapii (dla grupy I), jako zajęcia „odrabiane” (w wyniku odwołania zajęć w przeszłości).

Informacja aktualizacyjna (z dnia 24.04.2023 roku) do harmonogramu wsparcia za okres I-IX.2023 roku:

 1. „Warsztaty z arteterapii” - w poniższych terminach odbędą się, jako zajęcia planowe oraz „odrabiane” (w wyniku odwołania zajęć w przeszłości):
  • w dniu 25.04.2023 roku od 12:00 do 15:00 - zajęcia dla grupy I
  • w dniu 26.04.2023 roku od 11:00 do 14:00 - zajęcia dla grupy II
  • w dniu 28.04.2023 roku od 11:00 do 14:00 - zajęcia dla grupy I 

Informacja aktualizacyjna (z dnia 04.05.2023 roku) do harmonogramu wsparcia za okres I-IX.2023 roku - dotyczy warsztatów z arteterapii oraz z informatyki w okresie V-IX.2023 roku:

 1. Warsztaty z arteterapii odbędą się:
      Grupa 1:
  • 09.05.2023 - w godzinach: 12.00-15.00
  • 12.05.2023 - w godzinach: 11.00-14.00
  • 16.05.2023 - w godzinach: 12.00-15.00
  • 23.05.2023 - w godzinach: 12.00-15.00
  • 30.05.2023 - w godzinach: 12.00-15.00
  • 06.06.2023 - w godzinach: 12.00-15.00
  • 13.06.2023 - w godzinach: 12.00-15.00
  • 20.06.2023 - w godzinach: 12.00-15.00
  • 27.06.2023 - w godzinach: 12.00-15.00
  • 04.07.2023 - w godzinach: 12.00-15.00
  • 11.07.2023 - w godzinach: 12.00-15.00
  • 18.07.2023 - w godzinach: 12.00-15.00
  • 08.08.2023 - w godzinach: 12.00-15.00
  • 17.08.2023 - w godzinach: 12.00-15.00
  • 22.08.2023 - w godzinach: 12.00-15.00
  • 29.08.2023 - w godzinach: 12.00-15.00
  • 05.09.2023 - w godzinach: 12.00-15.00
   Grupa 2:
  • 04.05.2023 - w godzinach: 12.00-15.00
  • 05.05.2023 - w godzinach: 11.00-14.00
  • 10.05.2023 - w godzinach: 11.00-14.00
  • 17.05.2023 - w godzinach: 11.00-14.00
  • 24.05.2023 - w godzinach: 11.00-14.00
  • 31.05.2023 - w godzinach: 11.00-14.00
  • 01.06.2023 - w godzinach: 12.00-15.00
  • 07.06.2023 - w godzinach: 11.00-14.00
  • 14.06.2023 - w godzinach: 11.00-14.00
  • 21.06.2023 - w godzinach: 11.00-14.00
  • 28.06.2023 - w godzinach: 11.00-14.00
  • 05.07.2023 - w godzinach: 11.00-14.00
  • 07.07.2023 - w godzinach: 11.00-14.00
  • 12.07.2023 - w godzinach: 11.00-14.00
  • 19.07.2023 - w godzinach: 11.00-14.00
  • 09.08.2023 - w godzinach: 11.00-14.00
  • 16.08.2023 - w godzinach: 11.00-14.00
  • 23.08.2023 - w godzinach: 11.00-14.00
  • 30.08.2023 - w godzinach: 11.00-14.00
  • 06.08.2023 - w godzinach: 11.00-14.00
    
 2. Warsztaty z informatyki odbędą się:
      Grupa 1:
  • 08.05.2023 - w godzinach: 11.00-12.30
  • 15.05.2023 - w godzinach: 11.00-12.30
  • 29.05.2023 - w godzinach: 11.00-12.30
  • 05.06.2023 - w godzinach: 11.00-12.30
  • 12.06.2023 - w godzinach: 11.00-12.30
  • 19.06.2023 - w godzinach: 11.00-12.30
  • 26.06.2023 - w godzinach: 11.00-12.30
  • 30.06.2023 - w godzinach: 11.00-12.30
  • 03.07.2023 - w godzinach: 11.00-12.30
  • 10.07.2023 - w godzinach: 11.00-12.30
  • 13.07.2023 - w godzinach: 11.00-12.30
  • 14.07.2023 - w godzinach: 11.00-12.30
  • 17.07.2023 - w godzinach: 11.00-12.30
  • 20.07.2023 - w godzinach: 11.00-12.00
  • 24.07.2023 - w godzinach: 11.00-12.30
  • 07.08.2023 - w godzinach: 11.00-12.30
  • 14.08.2023 - w godzinach: 11.00-12.30
  • 21.08.2023 - w godzinach: 11.00-12.30
  • 28.08.2023 - w godzinach: 11.00-12.30
  • 04.09.2023 - w godzinach: 12.00-13.00
   Grupa 2:
  • 08.05.2023 - w godzinach: 12.30-14.00
  • 15.05.2023 - w godzinach: 12.30-14.00
  • 29.05.2023 - w godzinach: 12.30-14.00
  • 05.06.2023 - w godzinach: 12.30-14.00
  • 12.06.2023 - w godzinach: 12.30-14.00
  • 19.06.2023 - w godzinach: 12.30-14.00
  • 26.06.2023 - w godzinach: 12.30-14.00
  • 30.06.2023 - w godzinach: 12.30-14.00
  • 03.07.2023 - w godzinach: 12.30-14.00
  • 10.07.2023 - w godzinach: 12.30-14.00
  • 13.07.2023 - w godzinach: 12.30-14.00
  • 14.07.2023 - w godzinach: 12.30-14.00
  • 17.07.2023 - w godzinach: 12.30-14.00
  • 20.07.2023 - w godzinach: 12.00-13.00
  • 24.07.2023 - w godzinach: 12.30-14.00
  • 05.08.2023 - w godzinach: 12.30-14.00
  • 12.08.2023 - w godzinach: 12.30-14.00
  • 19.08.2023 - w godzinach: 12.30-14.00
  • 26.08.2023 - w godzinach: 12.30-14.00
  • 04.09.2023 - w godzinach: 13.00-14.00

Informacja aktualizacyjna (z dnia 16.05.2023 roku) do harmonogramu wsparcia za okres I-IX.2023 roku - dotyczy „Warsztatów z arteterapii”:

 1. planowane zajęcia w dniu 16 maja 2023 roku (dla grupy I), zostają odwołane i odbędą się w późniejszym/innym terminie.

Informacja aktualizacyjna (z dnia 19.05.2023 roku) do harmonogramu wsparcia za okres I-IX.2023 roku - dotyczy „Wydarzenia (w formie stacjonarnej) ukierunkowanego na podnoszenie jakości życia uczestników” :

 1. planowane zajęcia w dniu 19 maja 2023 roku, zostają odwołane i odbędą się w dniu 9 czerwca 2023 roku.

Informacja aktualizacyjna (z dnia 24.05.2023 roku) do harmonogramu wsparcia za okres I-IX.2023 roku - dotyczy „Warsztatów z arteterapii”:

 1. planowane zajęcia w dniu 24 maja 2023 roku (dla grupy II), zostają odwołane i odbędą się w późniejszym/innym terminie.

Informacja aktualizacyjna z dnia 31 maja 2023 roku

Szczegóły dotyczące udzielanego wsparcia w projekcie, tj.: „Organizacja wycieczek/atrakcji integracyjnych dla uczestników projektu w formie wyjazdowej” - założenia tego działania wskazano w poniższej tabeli:

Lp.

Rodzaj wsparcia/działania (w przypadku szkoleń – dokładna nazwa szkolenia)

Data udzielania wsparcia/
działania

Godziny udzielania wsparcia/działania

Dokładny adres realizacji wsparcia/ działania

Nazwa wykonawcy (np. w przypadku szkoleń, konferencji…) oraz nazwa pracodawcy
(w przypadku staży zawodowych)

Liczba uczestników

1.

Organizacja wycieczek/atrakcji integracyjnych dla uczestników projektu
w formie wyjazdowej

2 czerwca 2023 roku

Godzina wyjazdu: 7:00
Godzina powrotu: 20:30

(szczegółowy program działania ze wskazaniem godzin i miejsc przebywania, uczestników, zawarty jest w programie - dostępny w siedzibie GOPS w Świlczy oraz w Klubie Seniora)

Miejscowość: Zamość

Inventum Sp. z o. o.

do 28


Informacja aktualizacyjna (z dnia 14.06.2023 roku) do harmonogramu wsparcia za okres I-IX.2023 roku - dotyczy „Warsztatów z arteterapii”:

W oparciu o ustaloną możliwość terminu odrobienia zajęć:

 • odwołane zajęcia z dnia 16.05.2023 roku, zostaną odrobione w dniu 15.06.2023 roku w godzinach 12:00-15.00 - dotyczy zajęć dla grupy I
 • odwołane zajęcia z dnia 24.05.2023 roku, zostaną odrobione w dniu 29.06.2023 roku w godzinach 11:00-14.00 - dotyczy zajęć dla grupy II

Informacja aktualizacyjna (z dnia 16.06.2023 roku) do harmonogramu wsparcia za okres I-IX.2023 roku.

Z przyczyn losowych planowane wsparcie w dniu 16 czerwca 2023 roku tj. „Wydarzenie (w formie stacjonarnej) ukierunkowane na podnoszenie jakości życia uczestników” zostaje odwołane i odbędzie się w innym terminie.


Informacja aktualizacyjna z dnia 20 czerwca 2023 roku

Szczegóły dotyczące udzielanego wsparcia w projekcie, tj.: „Organizacja wycieczek/atrakcji integracyjnych dla uczestników projektu w formie wyjazdowej” - założenia tego działania wskazano w poniższej tabeli:

Lp.

Rodzaj wsparcia/działania (w przypadku szkoleń – dokładna nazwa szkolenia)

Data udzielania wsparcia/
działania

Godziny udzielania wsparcia/działania

Dokładny adres realizacji wsparcia/ działania

Nazwa wykonawcy (np. w przypadku szkoleń, konferencji…) oraz nazwa pracodawcy
(w przypadku staży zawodowych)

Liczba uczestników

1.

Organizacja wycieczek/atrakcji integracyjnych dla uczestników projektu
w formie wyjazdowej

22 czerwca 2023 roku

Godzina wyjazdu: 7:00
Godzina powrotu: 19:30

(szczegółowy program działania
ze wskazaniem godzin i miejsc przebywania, uczestników, zawarty jest w programie - dostępny w siedzibie GOPS w Świlczy oraz w Klubie Seniora)

Miejscowość:
Kazimierz Dolny

Inventum Sp. z o. o.

do 28


Informacja aktualizacyjna (z dnia 14.09.2023 roku) do harmonogramu wsparcia za okres I-IX.2023 roku.

Planowane wsparcie w dniu 15 września 2023 roku (z godziny 13:00 do 15:00), tj. „Wydarzenie (w formie stacjonarnej) ukierunkowane na podnoszenie jakości życia uczestników” zostaje odwołane i odbędzie się w dniu 18 września 2023 roku w godzinach od 11:00 do 13.00.


Data wstawienia/aktualizacji harmonogramu: 14 września 2023 roku
Osoba odpowiedzialna za sporządzenie i aktualizację harmonogramu:
Ewa Szuberla - telefon kontaktowy: (17) 867 01 70; email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.