WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU PIELĘGNACYJNEGO, REHABILITACYJNEGO I WSPOMAGAJĄCEGO

Pokój nr 113
Tel. 17 86 70 118

Fax: 17 85 60 338
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Przyjmowanie interesantów:

poniedziałek od 7:30 do 17:30
wtorek - piątek od 7:30. do 15:00.

_____________________________________________________________

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świlczy informuje, iż od 1 stycznia 2024 r. kontynuuje działalność wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego w następstwie trwałości projektu pt: „Rozwój funkcjonującej wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego dla mieszkańców gminy Świlcza”, który realizowany był w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.

Dla mieszkańców gminy Świlcza oznacza to, że rozpoczyna się nabór na kolejny okres funkcjonowania Wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego.

Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i wspomagającego znajduje się w budynku Urzędu Gminy w Świlczy.

W ramach prowadzonej działalności wypożyczalnia dysponuje profesjonalnym sprzętem, który można wypożyczyć bezpłatnie

Celem głównym działania wypożyczalni sprzętu jest umożliwienie mieszkańcom gminy Świlcza potrzebującym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, dostępu do sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego. Z usług wypożyczalni, korzystać mogą osoby, spełniające na dzień składania wniosku o wypożyczenie, poniższe wymagania/założenia/kryteria - kandydat/ka:

 1. ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność potrzebuje opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego (do oceny stopnia samodzielności fizycznej stosowana jest Skala Barthel, która pozwala na ocenę chorego pod względem jego zapotrzebowania na opiekę innych osób - bierze się w niej pod uwagę między innymi czynności życia codziennego takie jak: spożywanie posiłków, poruszanie się, wchodzenie i schodzenie po schodach, siadanie, ubieranie i rozbieranie się, utrzymanie higieny osobistej, korzystanie z toalety oraz kontrolowanie czynności fizjologicznych),
 2. zamieszkuje w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, na terenie gminy Świlcza (województwo podkarpackie).

Dla wypożyczających przewidziano także wsparcie dodatkowe:

 1. usługę transportową (dowóz/odwóz urządzenia o gabarytach nie mogących zmieścić się w samochodzie osobowym, dla osób samotnych i niepełnosprawnych które ze względu na swój stan zdrowia/sytuację materialną nie mają możliwości wykonania tej czynności samodzielnie)
 2. usługę instruktażu - przeprowadzenie instruktażu (przez wykwalifikowaną osobę/osoby) w zakresie użytkowania sprzętu z wypożyczalni – dotyczy osób, spełniających następujące warunki (łącznie):
  • osoby będące nowymi klientami wypożyczalni dotychczas nie korzystali z usług wypożyczalni) oraz ze względu na swój stan funkcjonowania/intelektualny nie posiadają odpowiedniej wiedzy w zakresie użytkowania wypożyczonego sprzętu,
  • wypożyczony sprzęt wymaga instruktażu.

Osoba ubiegająca się o wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego zobligowana jest do złożenia dokumentacji rekrutacyjnej, tj. formularza rekrutacyjnego i załączników (zaświadczenie lekarskie, pełnomocnictwo)

Dokumenty rekrutacyjne można dostarczać:

 1. osobiście do biura wypożyczalni w godzinach otwarcia (w godzinach otwarcia Urzędu Gminy Świlcza) lub
 2. drogą elektroniczną (skany dokumentów z podpisami) na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - dotyczy m.in. osób, które z różnych przyczyn (np. dysfunkcji ruchowej), nie mogą dostarczyć dokumentów osobiście (w przypadku złożenia dokumentów tą drogą, wymagane będzie dostarczenie dokumentów oryginalnych do biura wypożyczalni do trzech (3) dni roboczych - w tym celu wsparcia udzieli kadra wypożyczalni)
 3. w przypadku osób niesamodzielnych, mających trudności z poruszaniem się lub wykonaniem innych podstawowych czynności życiowych, dopuszcza się złożenie dokumentacji, a po zakwalifikowaniu do wypożyczenia, na dokonywanie w jego/jej imieniu wszelkich czynności związanych z wypożyczeniem sprzętu przez osobę upoważnioną, np. opiekun prawny, opiekun faktyczny, inna osoba - w tym zakresie osoba niesamodzielna winna złożyć upoważnienie z czytelnym podpisem osoby udzielającej upoważnienia (pełnomocnictwa), a w przypadku, gdy osoba udzielająca upoważnienia (pełnomocnictwa) nie może pisać, upoważnienie (pełnomocnictwo) powinno być potwierdzone, poprzez złożenie tzw. tuszowego odcisku palca wraz z wypisanymi obok przez inną osobę imieniem i nazwiskiem osoby udzielającej pełnomocnictwa - wzór pełnomocnictwa można uzyskać w biurze wypożyczalni.

_____________________________________________________________  

Dokumenty aktualne związane z procedurą rekrutacji: