loga

Dokumentacja projektu pt.: „Rozwój stacjonarnych usług opiekuńczych w Gminie Świlcza" - projekt realizowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus - w ramach programu: Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.


Plakat projektuGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świlczy informuje, że od 1-go października 2023 roku do 31-go grudnia 2025 roku realizuje projekt pt: „Rozwój stacjonarnych usług opiekuńczych w Gminie Świlcza”.

Projekt realizowany jest w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, PRIORYTET 7 FEPK.07 Kapitał ludzki gotowy do zmian, DZIAŁANIE 07.18-Usługi społeczne i zdrowotne świadczone w społeczności lokalnej.

Wartość projektu wynosi: 4 086 887,25 zł

  1. kwota dofinansowania: 2 694 011,26 zł
  2. wkład własny: 1 392 875,99 zł

Celem głównym projektu jest zwiększenie dla mieszkańców gminy Świlcza (od 01.10.2023 do 31.12.2025 roku), dostępności do usług społecznych (usług opiekuńczych w formie stacjonarnej opieki dziennej w Dziennym Domu Pomocy w Bratkowicach od dnia 01.01.2024 r. - dalej: DDP -oraz w Klubie Seniora w Trzcianie od dnia 01.10.2023 r. - dalej: KS) dla 80 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, które ze względu na wiek lub stanu zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego, a w konsekwencji poprawienia ich jakości i komfortu życia.

Projekt skierowany jest do osób które:

  • ukończyły 60 rok życia
  • ze względu na wiek lub stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego
  • zamieszkują w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, na terenie gminy Świlcza (województwo podkarpackie)

Uczestnik/ uczestniczka projektu poza usługa opiekuńczą otrzyma również:

  • udział w wycieczkach, wyjazdy kulturalne, rekreacyjne, integracyjne,
  • transport/dowóz do/z DDP w Bratkowicach i KS w Trzcianie,
  • wyżywienie - jeden ciepły posiłek w siedzibie DDP w Bratkowicach i KS w Trzcianie w dniu zajęć (obiad),
  • aktywizację w sferze fizycznej, intelektualnej oraz społecznej, tj. zajęcia artystyczne, teatralne, muzyczne, ruchowe, wizażu, choreoterapii, malarskie i zajęcia z psychologiem.

Rekrutacja do projektu:

Klub Seniora w Trzcianie:

  • etap I dla 25 osób od 2-go października 2023 roku do 6-go października 2023 roku,
  • etap II dla 15 osób od 1-go kwietnia 2024 roku do 5-go kwietnia 2024 roku

Dzienny Dom Pomocy w Bratkowicach:

  • etap I dla 30 osób od 2-go stycznia 2024 roku do 8-go stycznia 2024 roku
  • etap II dla 10 osób od 1-go kwietnia 2024 roku do 5-go kwietnia 2024 roku

Uwaga - w przypadku nie uzyskania zaplanowanej liczby uczestników projektu w ramach prowadzonej rekrutacji do projektu lub rezygnacji i zwolnienia się miejsca w DDP w Bratkowicach lub KS w Trzcianie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przeprowadzi/prowadzić będzie nabór dodatkowy” - o tym fakcie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świlczy informować będzie na bieżąco na podanej poniżej stronie internetowej.

Kandydat/ka ubiegający/a się o udział w Projekcie zobligowany/a jest do złożenia dokumentacji rekrutacyjnej, tj. formularza rekrutacyjnego i załączników

Logo niepełnosprawnościDokumenty rekrutacyjne dostępne będą od 1-go kwietnia 2024 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świlczy lub na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świlczy - należy je złożyć najpóźniej do 5-go kwietnia 2024 roku do godziny 15:00

Dokumenty rekrutacyjne można dostarczać:

  1. osobiście do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy w Świlczy w godzinach otwarcia (przez okres prowadzonej rekrutacji, również w godzinach otwarcia Urzędu Gminy Świlcza) lub
  2. drogą elektroniczną (skany dokumentów z podpisami) na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - dotyczy m.in. osób, które z różnych przyczyn (np. dysfunkcji ruchowej), nie mogą dostarczyć dokumentów osobiście (w przypadku złożenia dokumentów tą drogą, wymagane będzie dostarczenie dokumentów oryginalnych do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świlczy do 3 dni roboczych - w tym celu wsparcia udzieli przedstawiciel Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świlczy).

Szczegółowe informacje udzielane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świlczy, 36-072 Świlcza 168.

Telefon kontaktowy: (17) 86 70 118

Godziny otwarcia:

  1. poniedziałek: od 7:30 do 17:30,
  2. wtorek-piątek. od 7:30 do 15:00

Realizator projektu: Gmina Świlcza / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 36-072 Świlcza 168 - nr projektu: FEPK.07.18-IP.01-0085/23