Zamówienia powyżej 30 tysięcy €

GOPS.261.12.2019: Usługi - Prowadzenie zajęć wyrównujących i rozwijających kompetencje kluczowe 37 uczestników Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy

GOPS.261.12.2019: Usługi - Prowadzenie zajęć wyrównujących i rozwijających kompetencje kluczowe 37 uczestników Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy
_______________________________________

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Prowadzenie zajęć wyrównujących i rozwijających kompetencje kluczowe 37 uczestników Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy.
Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części:
Część 1 - Prowadzenie zajęć sportowych (zajęcia o charakterze terapeutycznym)
Część 2 - Prowadzenie zajęć z języka angielskiego (zajęcia o charakterze edukacyjnym)

Tytuł Opublikowano Odsłony
GOPS.261.12.2019: Informacja o udzieleniu zamówienia 14 Lis 2019 Odsłon: 304
GOPS.261.12.2019: Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej 07 Lis 2019 Odsłon: 447
GOPS.261.12.2019: Informacje podawane podczas sesji otwarcia ofert 07 Lis 2019 Odsłon: 338
GOPS.261.12.2019: Załączniki do Ogłoszenia o zamówieniu 28 Paź 2019 Odsłon: 306
GOPS.261.12.2019: Ogłoszenie o zamówieniu 28 Paź 2019 Odsłon: 360