wolontariat„Kiedy pomagamy innym, pomagamy sobie
ponieważ wszelkie dobro, które dajemy
zatacza koło i wraca do nas”
Flora Edwards

Wolontariat
Pomagaj innym

 Jeśli masz czas wolny, chcesz pomagać, poznać nowych ludzi i zdobyć nowe doświadczenie – zgłoś się do GOPS Świlcza i jako wolontariusz, możesz wpływać na to co się dzieje wokół nas.

Aby zostać wolontariuszem należy w pierwszej kolejności skontaktować się z pracownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świlczy telefonicznie pod numerem 17 86 70 144 / 17 86 70 143 lub osobiście.

Z każdym z wolontariuszy zostanie zawarte pisemne porozumienie określające zakres, sposób i czas wykonywania przez wolontariusza świadczeń. Po zakończeniu pracy istnieje możliwość otrzymania zaświadczenia o wykonywaniu świadczeń wolontaryjnych w GOPS Świlcza.

Do czynności wykonywanych przez wolontariusza pracującego z osobą starszą, niepełnosprawną lub samotną należy między innymi - dotrzymywanie jej towarzystwa poprzez odwiedziny, rozmowy, czytanie książek i prasy, wspólne wychodzenie na spacer, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, zrobieniu zakupów czy wyjściu do lekarza.

Podczas swojej pracy wolontaryjnej współpracuje z pracownikiem socjalnym, który zna rodzinę objętą pomocą wolontariusza. Pierwsze wejście wolontariusza do rodziny, osoby starszej, samotnej czy niepełnosprawnej odbywa się w towarzystwie pracownika socjalnego GOPS w Świlczy.

Dlaczego warto być wolontariuszem?

Wolontariat pozwala na:

  • Rozwijanie posiadanych umiejętności
  • Nawiązanie nowych znajomości i przyjaźni
  • Odkrywanie poczucia sensu pomagania innym
  • Uzyskanie poczucia satysfakcji

Wolontariat jest także ważny ponieważ:

  • Uczy wrażliwości na drugiego człowieka
  • Daje możliwość oderwania się od monotonii życia codziennego

Podstawowe pojęcia:

Wolontariusz - każda osoba fizyczna, która dobrowolnie, ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na rzecz organizacji i instytucji i osób indywidualnych wykraczając poza więzi koleżeńsko-rodzinne

Wolontariat - bezpłatne, dobrowolne, świadome działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno-koleżeńsko- przyjacielskie. Rodzaje wolontariatu: bezterminowy, krótkoterminowy, jednorazowy, okresowy, indywidualny, grupowy itd.

_____________

Akty prawne