_____________________________________________________________

Jesteś niepracującą kobietą powyżej 29 roku życia ? Zapraszamy do udziału w projekcie „Strefa Kobiet”. 
Pomożemy wejść na rynek pracy !!!

Zadzwoń 795 400 422

Zapraszamy KOBIETY:

 • bezrobotne;
 • w wieku powyżej 29 lat;
 • zamieszkujące województwo podkarpackie.

W szczególności:

 • osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych;
 • mieszkańców obszarów wiejskich;

W ramach projektu oferujemy:

 • wsparcie społeczno-zawodowe;
 • szkolenia miękkie;
 • płatne szkolenia zawodowe (3 stypendia szkoleniowe 10,35 zł/h);
 • 5-miesięczne płatne staże zawodowe (1551,84 zł brutto);
 • pośrednictwo pracy.

Dodatkowo:

 • zwrot kosztów dojazdu dla osób z poza Rzeszowa na szkolenia
 • zwrot kosztów opieki nad dziećmi lub osobami zależnymi do 7 r.ż.
 • zwrot kosztów dojazdu na staż zawodowy

Biuro Projektu ul. Piłsudskiego 34, 35-001 Rzeszów (C.H. EUROPA II – 4 piętro) 795 400 422


Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020. Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy. Działanie 7.1. Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy

www.mapadotacji.gov.pl