Zamówienia powyżej 30 tysięcy €

GOPS.261.17.2019: Usługi - Prowadzenie zajęć wyrównujących i rozwijających kompetencje kluczowe 37 uczestników Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy

GOPS.261.17.2019: Usługi - Prowadzenie zajęć wyrównujących i rozwijających kompetencje kluczowe 37 uczestników Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy
_______________________________________

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Prowadzenie zajęć wyrównujących i rozwijających kompetencje kluczowe 37 uczestników Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy.
Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części:
Część 1 - Prowadzenie zajęć sportowych (zajęcia o charakterze terapeutycznym)
Część 2 - Prowadzenie zajęć z języka angielskiego (zajęcia o charakterze edukacyjnym)

Tytuł Opublikowano Odsłony
GOPS.261.17.2019: Informacja o udzieleniu zamówienia 18 Gru 2019 Odsłon: 286
GOPS.261.17.2019: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 11 Gru 2019 Odsłon: 329
GOPS.261.17.2019: Informacje podawane podczas sesji otwarcia ofert 06 Gru 2019 Odsłon: 358
GOPS.261.17.2019: Ogłoszenie o zamówieniu 26 Lis 2019 Odsłon: 398