Zamówienia powyżej 30 tysięcy €

GOPS.261.13.2019: Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy Świlcza w roku 2020 część I

GOPS.261.13.2019: Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy Świlcza w roku 2020 część I
_______________________________________

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy Świlcza w roku 2020 część I

  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świlczy w miejscu zamieszkania tych osób w dni robocze z wyłączeniem dni ustawowo wolnych i świąt.
  2. Przez specjalistyczne usługi opiekuńcze rozumie się usługi określone w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr. 189, poz. 1598 z późn. zmianami), tj. usługi opiekuńcze świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym, dostosowane do szczególnych potrzeb osób wymagających pomocy w tej formie, wynikające z rodzaju ich schorzenia, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
  3. Usługi te powinny być dostosowane do szczególnych potrzeb, wynikających z rodzaju schorzenia.
Tytuł Opublikowano Odsłony
GOPS.261.13.2019: Informacja o udzieleniu zamówienia 20 Gru 2019 Odsłon: 280
GOPS.261.13.2019: Informacja o ponownym wyborze oferty najkorzystniejszej 18 Gru 2019 Odsłon: 274
GOPS.261.13.2019: Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 25 Lis 2019 Odsłon: 307
GOPS.261.13.2019: Informacja z sesji otwarcia ofert 23 Lis 2019 Odsłon: 315
GOPS.261.13.2019: Ogłoszenie o zamówieniu 14 Lis 2019 Odsłon: 315