loga

Dokumentacja projektu pt.: „Utworzenie i funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy w Bratkowicach”
- projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego
na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.


Adres: 36-055 Bratkowice 400Plakat Dziennego Domu Pomocy w Bratkowicach
Tel.: +48 17 86 70 118

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dzienny Dom Pomocy w Bratkowicach jest ośrodkiem wparcia działającym w ramach struktury organizacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świlczy realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Skupia on środowisko osób po 60 roku życia z terenu gminy Świlcza, którzy ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego oferując:

 • całodzienne usługi opiekuńcze;
 • zajęcia ruchowe prowadzone przez specjalistę;
 • zajęcia edukacyjne, wykłady i pogadanki tematyczne, warsztaty wspomagające pamięć i koncentrację, rękodzieło, muzykoterapię, zajęcia artystyczne;
 • wsparcie psychologiczne;
 • zajęcia w sali doświadczenia świata;
 • zajęcia relaksacyjne w grocie solnej;
 • pikniki integracyjne, imprezy okolicznościowe, wycieczki dwudniowe, wyjazdy na wydarzenia kulturalne;
 • wszelakie warsztaty dla seniora;
 • bezpłatny dowóz uczestników z miejsca zamieszkania do Dziennego Domu Pobytu oraz z powrotem do domu;
 • 2 posiłki dziennie (śniadania, dwu daniowy obiad z deserem i napojem).

Dzienny Dom Pomocy w Bratkowicach został uruchomiony od 15 lutego 2023 r., odpowiadając na potrzeby ludzi starszych, niepełnosprawnych i samotnych do podejmowania wspólnych działań twórczych, kulturalnych i społecznych. Prowadzone są zajęcia i organizowane wydarzenia kulturalne, edukacyjne i integrujące zgodnie z oczekiwaniami i predyspozycjami uczestników. W Dziennym Domu Pomocy realizowana jest „idea drugiego domu", która ma w interesujący sposób wypełnić czas i przestrzeń w pozostałej aktywności życiowej Seniora. Idea realizowana jest poprzez organizacje wydarzeń kulturalno-oświatowych i jest otwarta na wszelkie propozycje ze strony uczestników, które mają na celu osiągniecie zamierzonych działań. Misją Dziennego Domu Pomocy jest również zrzeszenie organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Świlcza.

Dzienny Dom Pomocy w Bratkowicach czynny jest codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.

Odpowiednie wyposażenie budynku Dziennego Domu Pomocy w Bratkowicach umożliwia uczestnikom aktywne spędzanie czasu wolnego, aktywizację społeczną oraz ruchową. W placówce znajdują się pomieszczenia specjalnie do tego celu przystosowane:

 • Pokój rehabilitacji - sala przeznaczony do utrzymania lub zwiększenia aktywności ruchowej, zaopatrzona w podstawowy sprzęt rehabilitacyjny,
 • Kuchnia - w pełni wyposażona dzięki, której seniorzy mają możliwość przygotowywania posiłków w ramach warsztatów terapii indywidualnej,
 • Pokój pobytu dziennego - ogólnodostępne pomieszczenie pełniące funkcję pokoju dziennego, jadalni, sali spotkań w którym znajduje się sprzęt RTV jest miejscem na wspólne oglądanie telewizji i filmów,
 • Sala doświadczenia świata –wyodrębnione pomieszczenie wyposażone w różnego rodzaju urządzenia stymulujące rozwój zmysłów,
 • Grota solna - pomieszczenie, w którym panuje wyjątkowy mikroklimat, zbliżony do nadmorskiego, posiadający właściwości prozdrowotne.,
 • Pokój wypoczynku - pokój z 2 miejscami do wypoczynku, w którym podopieczni mają możliwość zregenerowania sił na pozostałą część dnia,
 • Pokój terapii indywidualnej - pomieszczenie terapii indywidualnej oraz szeroko rozumianego poradnictwa,
 • Pokój terapii grupowej - pomieszczenie przeznaczone na zajęcia grupowe (artystyczne, manualne, rękodzieła itp.)
 • Toaleta - dla kobiet i mężczyzn w tym osób niepełnosprawnych wraz z prysznicem odpowiednio wyposażone,
 • Szatnia – do użytku uczestników.

Realizator projektu: Gmina Świlcza/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 36-072 Świlcza 168 - nr projektu: RPPK.08.03.00-18-0045/22