Flaga Polski i godło


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świlczy informuje, że w okresie od 1-go kwietnia 2022 roku do 31-go grudnia 2023 roku realizuje projekt pt. „Rozwój funkcjonującej wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego dla mieszkańców gminy Świlcza”

Nazwa zadania: „Rozwój funkcjonującej wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego dla mieszkańców gminy Świlcza”

Łączna wartość projektu: 514 046,25 PLN
Wartość dofinansowania z budżetu państwa: 45 910,94 PLN (dotacja celowa)
Wartość dofinansowania ze środków europejskich (Europejski Fundusz Społeczny) - 436 939,31 PLN
Wartość wkładu własnego: wkład własny w postaci środków finansowych Gmina Świlcza/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świlczy: 31 196,00 PLN

Opis projektu:

Celem głównym projektu jest zwiększenie (do 31.12.2023 roku) dla mieszkańców gminy Świlcza, dostępności do usług zdrowotnych (usług wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego) dla 80 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, które nie mogą wykonać samodzielnie co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego

Dodatkowe informacje:

Szczegółowe informacje na temat projektu dostępne są pod adresem: https://gops.swilcza.com.pl/index.php/programy-i-projekty/projekty-unia-europejska/rozwoj-funkcjonujacej-wypozyczalni-sprzetu