Zamówienia powyżej 30 tysięcy €

GOPS.4216.13.2019: Świadczenie usługi opiekuńczej w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019

GOPS.4216.13.2019: Świadczenie usługi opiekuńczej w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019
_______________________________________

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Świadczenie usługi opiekuńczej w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019 realizowanego w ramach wsparcia częściowego z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych dla dzieci i osób niepełnosprawnych, których członkowie rodzin lub opiekunowie wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu opieki.

Tytuł Opublikowano Odsłony
GOPS.4216.13.2019: Informacja o udzieleniu zamówienia 13 Sie 2019 Odsłon: 295
GOPS.4216.13.2019: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 01 Sie 2019 Odsłon: 346
GOPS.4216.13.2019: Informacje podawane podczas sesji otwarcia ofert 29 Lip 2019 Odsłon: 304
GOPS.4216.13.2019: Ogłoszenie o zamówieniu 18 Lip 2019 Odsłon: 351