Zamówienia powyżej 30 tysięcy €

GOPS.261.4.2019: Świadczenie usług opiekuńczych na terenie Gminy Świlcza

GOPS.261.4.2019: Świadczenie usług opiekuńczych na terenie Gminy Świlcza
_______________________________________

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Świadczenie usług opiekuńczych na terenie Gminy Świlcza

Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części:

Część 1:
Świadczenie usługi opiekuńczych w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019 realizowanego w ramach wsparcia częściowego z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych dla dzieci i osób niepełnosprawnych, których członkowie rodzin lub opiekunowie wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu opieki.

Część 2:
Świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świlczy.

Tytuł Opublikowano Odsłony
GOPS.261.4.2019: Informacja o udzieleniu zamówienia dla części nr 2 12 Sie 2019 Odsłon: 315
GOPS.261.4.2019: Informacja o unieważnieniu postępowania dla części nr 1 18 Lip 2019 Odsłon: 303
GOPS.261.4.2019: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części nr 2 18 Lip 2019 Odsłon: 318
GOPS.261.4.2019: Informacje podawane podczas sesji otwarcia ofert 12 Lip 2019 Odsłon: 341
GOPS.261.4.2019: Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne 04 Lip 2019 Odsłon: 335