2020 02 03 loga projekt pomocny sasiad maly

W związku z zakończeniem w dniu 31 stycznia 2022 r. realizacji projektu pt.: „Pomocny Sąsiad” - rozwój środowiskowych form pomocy w gminie Świlcza - projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego nr projektu: RPPK.08.03.00-18-0066/19

dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym za udział oraz pracę na rzecz w/w projektu.

Jednocześnie informuję, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świlczy od dnia 1 lutego 2022 r. rozpoczął realizację „Sąsiedzkich Usług Opiekuńczych” w następstwie trwałości projektu pt. „Pomocny Sąsiad – rozwój środowiskowych form pomocy w Gminie Świlcza”.Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świlczy informuje, że w okresie od 1-go lutego 2020 roku do 31-go stycznia 2022 roku realizuje projekt pt. „Pomocny sąsiad” - rozwój środowiskowych form pomocy w gminie Świlcza, który realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Benedykta Piątek
Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świlczy