Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świlczy
_____________________________________
 
Gminna strategia rozwiązywania problemów społecznych Gminy Świlcza na lata 2010-2018 - pobierz ...
_____________________________________
 
rodo Klauzule informacyjne - realizacja obowiązków informacyjnych z art. 13 i 14 RODO - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świlczy - czytaj...