loga

Dokumentacja projektu pt.: „Utworzenie i funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy w Bratkowicach”
- projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego
na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.


Rekrutacja do projektu prowadzona jest w okresie od 1-go stycznia 2023 roku do 31-go stycznia 2023 roku do godziny 15:00 (decyduje data wpływu do Biura Projektu). Kandydat/ka ubiegający/a się o udział w projekcie zobligowany/a jest do złożenia dokumentacji rekrutacyjnej, tj. formularza rekrutacyjnego i załączników, których obowiązujące/aktualne wersje dostępne są w biurze projektu i na stronie Internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w zakładce: „Dokumenty projektu/dokumentacja rekrutacyjna”

Uwaga - w przypadku nie uzyskania zaplanowanej liczby uczestników projektu w ramach prowadzonej rekrutacji do projektu lub rezygnacji i zwolnienia się miejsca w Dziennym Domu Pomocy w Bratkowicach, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przeprowadzi „nabór dodatkowy”, do momentu uzyskania odpowiedniej liczby osób planowanej do objęcia wsparciem w projekcie - o tym fakcie i zdarzeniach mających miejsce w ramach prowadzonej procedury „naboru dodatkowego” Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świlczy informować będzie na bieżąco na stronie internetowej.

Dokumenty rekrutacyjne można dostarczać:

  • Symbol niepełnosprawności wózekosobiście do biura projektu w godzinach otwarcia (przez okres rekrutacji do projektu również w godzinach otwarcia Urzędu Gminy Świlcza) lub
  • drogą elektroniczną (skany dokumentów z podpisami) na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - dotyczy m.in. osób, które z różnych przyczyn (np. dysfunkcji ruchowej), nie mogą dostarczyć dokumentów osobiście (w przypadku złożenia dokumentów tą drogą, wymagane będzie dostarczenie dokumentów oryginalnych do biura projektu do 3 dni roboczych - w tym celu wsparcia udzieli zespół projektu).

Kandydat/ka ubiegający/a się o udział w projekcie zobligowany/a jest do złożenia dokumentacji rekrutacyjnej, których obowiązujące/aktualne wersje znajdują się poniżej:

__________

Uwaga - aby odczytać którykolwiek z powyższych plików, należy mieć zainstalowany program do odczytu plików PDF np. Adobe Acrobat Reader - w przypadku jakichkolwiek problemów związanych z otworzeniem w/w plików, w celu uzyskania pomocy można kontaktować się z biurem projektu pod numerem telefonu: (17) 86 70 170.