loga

Dokumentacja projektu pt.: „Utworzenie i funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy w Bratkowicach”
- projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego
na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.


Nazwa Beneficjenta: Gmina Świlcza / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Nr Projektu: RPKK.08.03.00-18-0045/22
Tytuł Projektu: „Utworzenie i funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy w Bratkowicach”
Za okres: 15.II.2023 roku - 31.XII.2023 roku

Lp.

Rodzaj wsparcia/działania

Data udzielania wsparcia/
działania

Godziny udzielania wsparcia/działania

Dokładny adres realizacji wsparcia/ działania

Nazwa wykonawcy

Liczba uczestników

1.

Usługa opiekuńcza/specjalistyczna usługa opiekuńcza,
w formie stacjonarnej opieki dziennej w ramach funkcjonującego Dziennego Domu Pomocy

od
15.II.2023 roku
do
31.XII.2023 roku

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 (z wyłączeniem dni świątecznych i wolnych od pracy - w uzasadnionych przypadkach na weekendach).
W okresie 15-28.II.2023 roku odbędą są zajęcia adaptacyjne, przewidziane w godzinach od 10:00 do 14:00

Dzienny Dom Pomocy w Bratkowicach - 36-055 Bratkowice 395 A (gmina Świlcza, województwo podkarpackie)

Usługa świadczona jest przez personel projektu - osoby fizyczne

25


Informacja aktualizacyjna z dnia 30 marca 2023 roku, dotycząca harmonogramu udzielania wsparcia za okres: 15.II.2023 roku - 31.XII.2023 roku

Lp.

Rodzaj wsparcia/działania

Data udzielania wsparcia/
działania

Godziny udzielania wsparcia/działania

Dokładny adres realizacji wsparcia/ działania

Nazwa wykonawcy

Liczba uczestników

1.

Zajęcia grupowe - artystyczne

od 1.IV.2023 roku
do 31.XII.2023 roku

W każdą środę miesiąca:
- grupa 1 - od 12:30 do 14:00

W każdy czwartek miesiąca:
- grupa 2 - od 12:30 do 14:00

Dzienny Dom Pomocy w Bratkowicach - 36-055 Bratkowice 395 A (gmina Świlcza, województwo podkarpackie)

Agnieszka Król

Łącznie 25 osób z podziałem na 2 grupy (jeżeli dotyczy)

2.

Zajęcia grupowe - muzyczne

W każdy poniedziałek miesiąca:

- grupa 1 - od 09:15 do 10:45
- grupa 2 - od 10:45 do 12:15

Jakub Pięta

3.

Zajęcia grupowe - wspierające ruchowo

W każdy wtorek miesiąca:
- grupa 1 - od 12:30 do 14:00

W każdy piątek miesiąca:
- grupa 2 - od 12:30 do 14:00

Rehabilitacja Medyczna „DOTYK” Dorota Łyszczek

4.

Zajęcia grupowe -
z psychologiem

W co drugą środę miesiąca:
od 09:00 do 12:00

NOWY KIERUNEK
USŁUGI PSYCHOLOGICZNE
Marta Stadnik-Ryba


Informacja uszczegóławiająco-aktualizacyjna z dnia 03.04.2023 roku, do harmonogramu wsparcia dotyczącego zajęć grupowych:

 1. „Zajęcia grupowe - wspierające ruchowo” - pierwsze zajęcia rozpoczną się od dnia 11.04.2023 roku,
 2. „Zajęcia grupowe - artystyczne" z dnia 06.04.2023 roku zostają odwołane i odbędą się (zostaną „odrobione”) w późniejszym terminie.

Informacja aktualizacyjna z dnia 17.04.2023 roku, do harmonogramu wsparcia dotyczącego zajęć grupowych:

 1. „Zajęcia grupowe - muzyczne” - odbędą się dodatkowe („odrabiane”) zajęcia w dniach:
  • 18.04.2023 i 25.04.2023:
   • grupa 1 - od 09:15 do 10:45
   • grupa 2 - od 10:45 do 12:15
  • 20.04.2023:
   • grupa 1 - od 08:30 do 09:30
   • grupa 2 - od 09:30 do 10:30 

Informacja aktualizacyjna z dnia 05.05.2023 roku, do harmonogramu wsparcia dotyczącego zajęć grupowych:

1. ZAJĘCIA MUZYCZNE

Zajęcia nie odbędą się w następujące dni:

 • 26.06.2023 r.
 • 03.07.2023 r.
 • 10.07.2023 r.

Zajęcia odbędą się dodatkowo w dni:

 • 09.05.2023 r.
 • 16.05.2023 r.
 • 23.05.2023 r.
 • 30.05.2023 r.

W godzinach:

 • grupa 1 - od 09:15 do 10:45
 • grupa 2 - od 10:45 do 12:15

2. ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE

Zajęcia odbędą się dodatkowo w dni:

 • 08.05.2023 r.
 • 15.05.2023 r.
 • 05.06.2023 r.
 • 12.06.2023 r.
 • 19.06.2023 r.
 • 26.06.2023 r.

W godzinach:

 • grupa 1 - od 12:30 do 14:00
 • grupa 2 - od 12:30 do 14:00

3. ZAJĘCIA WSPIERAJĄCE - RUCHOWO

Zajęcia odbędą się dodatkowo w dni:

 • 11.05.2023 r. - grupa 1
 • 18.05.2023 r. - grupa 2
 • 25.05.2023 r. - grupa 1
 • 01.06.2023 r. - grupa 1
 • 15.06.2023 r. - grupa 2
 • 22.06.2023 r. - grupa 1
 • 29.06.2023 r. - grupa 2
 • 06.07.2023 r. - grupa 1
 • 13.07.2023 r. - grupa 2
 • 20.07.2023 r. - grupa 1
 • 07.12.2023 r. - grupa 2

W godzinach:

 • grupa 1 - od 12:30 do 14:00
 • grupa 2 - od 12:30 do 14:00

Informacja aktualizacyjna z dnia 19 maja 2023 roku, dotycząca harmonogramu udzielania wsparcia za okres: 15.II.2023 roku - 31.XII.2023 roku

Lp.

Rodzaj wsparcia/działania

Data udzielania wsparcia/
działania

Godziny udzielania wsparcia/działania

Dokładny adres realizacji wsparcia/ działania

Nazwa wykonawcy

Liczba uczestników

1.

Organizacja wycieczki podnoszącej wiedzę/świadomość niezbędną w obszarach dotyczących jakości życia

22 maja 2023 roku

Godzina wyjazdu: 6:00
Godzina powrotu: 18:30

(szczegółowy program działania ze wskazaniem godzin i miejsc przebywania, uczestników, zawarty jest w programie - dostępny w siedzibie GOPS w Świlczy oraz w Dziennym Domu Pomocy w Bratkowicach)

Miejscowość: Myczkowce, Solina

Biuro Usługowo - Turystyczne „ATLANTIC” Rzeszowskie Centrum Szkoleniowe Sławomir Wojtak

do 30 uczestników
+ 3 opiekunów


Informacja aktualizacyjna z dnia 22.05.2023 roku, do harmonogramu wsparcia dotyczącego zajęć grupowych:

 1. zajęcia artystyczne - planowane do odbycia zajęcia w dniu 24.05.2023 roku, zostają przełożone na dzień 23.05.2023 roku i odbędą się w godzinach od 12:30 do 14:00
 2. zajęcia muzyczne:
  1. w związku z organizowaną wycieczką w dniu 22.05.2023 roku, ustalono termin odrobienia zajęć - odbędą się one w dniu: 06.06.2023 roku - grupa I: od 9:15 do 10:45; grupa II: od 10:45 do 12:15
  2. planowane do odbycia zajęcia w dniu 05.06.2023 roku (dla dwóch grup), zostają przełożone na dzień 13.06.2023 roku - grupa I: od 9:15 do 10:45; grupa II: od 10:45 do 12:15 

Informacja aktualizacyjna z dnia 30.05.2023 roku, do harmonogramu wsparcia dotyczącego zajęć grupowych:

 1. zajęcia z psychologiem z dnia 31.05.2023 roku zostają przełożone na dzień 30.05.2023 roku od godziny 11:00 do 14:00.

Informacja aktualizacyjna z dnia 12 czerwca 2023 roku, dotycząca harmonogramu udzielania wsparcia za okres: 15.II.2023 roku - 31.XII.2023 roku

a) W dniu 14 czerwca 2023 roku, odbędzie się wsparcie dla uczestników projektu - wycieczka podnosząca wiedzę/świadomość niezbędną w obszarach dotyczących jakości życia, zgodnie z poniższym wykazem:

Lp.

Rodzaj wsparcia/działania

Data udzielania wsparcia/
działania

Godziny udzielania wsparcia/działania

Dokładny adres realizacji wsparcia/ działania

Nazwa wykonawcy

Liczba uczestników

1.

Organizacja wycieczki podnoszącej wiedzę/świadomość niezbędną w obszarach dotyczących jakości życia

14 czerwca 2023 roku

Godzina wyjazdu: 8:00
Godzina powrotu: 20:00

(szczegółowy program działania ze wskazaniem godzin i miejsc przebywania, uczestników, zawarty jest w programie - dostępny w siedzibie GOPS w Świlczy oraz w Dziennym Domu Pomocy w Bratkowicach)

Miejscowość: Kraków

Biuro Usługowo - Turystyczne „ATLANTIC” Rzeszowskie Centrum Szkoleniowe Sławomir Wojtak

do 30 uczestników
+ 3 opiekunów

b) zajęcia z psychologiem:

 • zajęcia z dnia 14 czerwca 2023 roku (ze względu na wycieczkę do Krakowa) zostają odwołane i odbędą się w innym terminie
 • zaplanowano nowe terminy zajęć z psychologiem (ze względu na ich odwołanie) - zajęcia „odrabiane” odbędą się w dniach: 15 czerwca 2023 roku od godziny 10:00 do godziny 13:00 oraz 19 czerwca 2023 roku od godziny 10:00 do godziny 13:00

Informacja aktualizacyjna nr 2 z dnia 12 czerwca 2023 roku, dotycząca zajęć artystycznych - w związku z organizowaną wycieczką w dniu 14.06.2023 roku, ustalono termin odrobienia zajęć artystycznych z tego dnia - odbędą się one w dniu: 13.06.2023 roku - grupa II: od 12:30 do 14:00.


Informacja aktualizacyjna z dnia 19.06.2023 roku, do harmonogramu wsparcia dotyczącego zajęć muzycznych:

 1. zajęcia w dniu 24.07.2023 roku nie odbędą się - zostaną odrobione w dniu 20.06.2023 roku od godziny 9:15 do godziny 10:45 dla grupy 1 oraz od godziny 10:45 do 12:15 dla grupy 2,
 2. zajęcia w dniu 31.07.2023 roku nie odbędą się - zostaną odrobione w dniu 21.06.2023 roku od godziny 9:15 do godziny 10:45 dla grupy 1 oraz od godziny 10:45 do 12:15 dla grupy 2.

Informacja aktualizacyjna z dnia 26 czerwca 2023 roku, dotycząca harmonogramu udzielania wsparcia za okres: 15.II.2023 roku - 31.XII.2023 roku

a) w dniu 28 czerwca 2023 roku, odbędzie się wsparcie dla uczestników projektu - wycieczka podnosząca wiedzę/świadomość niezbędną w obszarach dotyczących jakości życia, zgodnie z poniższym wykazem:

Lp.

Rodzaj wsparcia/działania

Data udzielania wsparcia/
działania

Godziny udzielania wsparcia/działania

Dokładny adres realizacji wsparcia/ działania

Nazwa wykonawcy

Liczba uczestników

1.

Organizacja wycieczki podnoszącej

wiedzę/świadomość niezbędną w obszarach dotyczących jakości życia

28 czerwca 2023 roku

Godzina wyjazdu: 5:00
Godzina powrotu: 23:00

(szczegółowy program działania ze wskazaniem godzin i miejsc przebywania, uczestników, zawarty jest w programie - dostępny w siedzibie GOPS w Świlczy oraz w Dziennym Domu Pomocy w Bratkowicach)

Miejscowość:
Zakopane

Biuro Usługowo - Turystyczne „ATLANTIC” Rzeszowskie Centrum Szkoleniowe Sławomir Wojtak

do 30 uczestników
+ 3 opiekunów

b) poniższe zajęcia z dnia 28 czerwca 2023 roku (ze względu na wycieczkę do Zakopanego) zostają odwołane i odbędą się w innym terminie, tj.:

 • zajęcia z psychologiem w godzinach od 9:30 do 12:30 - wszyscy uczestnicy z podziałem na dwie grupy (grupa 1 od 9:30 do 11:00 oraz grupa 1 od 11:00 do 12:30)
 • zajęcia artystyczne w godzinach od 12:30 do 14:00 (grupa 1)

Informacja aktualizacyjna z dnia 28 czerwca 2023 roku, dotycząca harmonogramu udzielania wsparcia za okres: 15.II.2023 roku - 31.XII.2023 roku

Lp. Rodzaj wsparcia/działaniaData udzielania wsparcia/
działania
Godziny udzielania wsparcia/działaniaDokładny adres realizacji wsparcia/ działaniaNazwa wykonawcyLiczba uczestników
1. Warsztaty terapii kulinarnej - 30.06.2023;
- 11 i 18.07.2023;
- 04, 11, 18 i 25.08.2023;
- 01, 08, 15, 22 i 29.09.2023;
- 06, 13, 20 i 27.10.2023 r.
Zajęcia będą odbywać się
w godzinach:
- od 9:00 do 11:30 (grupa 1);
- od 11:30 do 14:00 (grupa 2)
Dzienny Dom Pomocy w Bratkowicach - 36-055 Bratkowice 395 A (gmina Świlcza, województwo podkarpackie) Usługi Szkoleniowe DORADO
Urszula Mita
do 30 uczestników
(15 osób na grupę)

Informacja aktualizacyjna z dnia 03.07.2023 roku, do harmonogramu wsparcia:

 1. zajęcia ruchowe dla grupy 1 - począwszy od dnia 4 lipca 2023 roku, zajęcia odbywać się będą jak dotychczas w każdy wtorek miesiąca - ulegają zmianie godziny zajęć, tj. od 10:00 do 11:30
 2. w związku z wycieczką w dniu 28 czerwca 2023 roku, ustalono dodatkowy termin zajęć (do tzw. „odrobienia”):
  • zajęcia z psychologiem będą odrabiane w dniu 12 lipca 2023 roku - grupa 1: od 9:30 do 11:00; grupa 2: od 11:00 do 12:30,
  • zajęcia artystyczne będą odrabiane w dniu 3 lipca 2023 roku - grupa 1: od 12:00 do 13:30,

Informacja aktualizacyjna z dnia 11.07.2023 roku, do harmonogramu wsparcia:

 1. warsztaty terapii kulinarnej z dnia 11 lipca 2023 roku zostają odwołane i zostaną odrobione w dniu 14 lipca 2023 roku tj. piątek od godziny 9:00 do godziny 14:00 z podziałem na dwie grupy: grupa 1 od 9:00 do 11:30; grupa 2 od 11:30 do 14:00.

Informacja aktualizacyjna z dnia 20.07.2023 roku, do harmonogramu wsparcia:

 1. zajęcia artystyczne z dnia 20 lipca 2023 roku zostają odwołane i zostaną odrobione w dniu 21 lipca 2023 roku, tj. piątek od godziny 12:30 do 14:00 - dotyczy zajęć dla grupy 1.

Informacja aktualizacyjna z dnia 27.07.2023 roku, do harmonogramu wsparcia:

Przedkładamy poniżej informację aktualizacyjną, dotyczącą zajęć nie zrealizowanych i planowanych.

Zajęcia artystyczne:

 • z dnia 26.07.2023 r. tj. środa od godziny 12:30 do 14:00 grupa I, będą odrabiane dnia 07.08.2023 r. tj. poniedziałek od 12:30 do 14:00 grupa I
 • z dnia 27.07.2023 r. tj. czwartek od godziny 12:30 do 14:00 grupa II, będą odrabiane dnia 14.08.2023 r. tj. poniedziałek od 12:30 do 14:00 grupa II
 • z dnia 02.08.2023 r. tj. środa od godziny 12:30 do 14:00 grupa I, będą odrabiane dnia 21.08.2023 r. tj. poniedziałek od 12:30 do 14:00 grupa I
 • z dnia 03.08.2023 r. tj. czwartek od godziny 12:30 do 14:00 grupa II, będą odrabiane dnia 28.08.2023 r. tj. poniedziałek od 12:30 do 14:00 grupa II

Zajęcia ruchowe:

 • z dnia 25.07.2023 r. tj. wtorek od godziny 10:00 do 11:30 grupa I, będą odrabiane dnia 10.08.2023 r. tj. czwartek od 10:00 do 11:30 grupa I
 • z dnia 28.07.2023 r. tj. piątek od godziny 10:00 do 11:30 grupa II, będą odrabiane dnia 17.08.2023 r. tj. czwartek od 10:00 do 11:30 grupa II
 • z dnia 01.08.2023 r. tj. wtorek od godziny 10:00 do 11:30 grupa I, będą odrabiane dnia 24.08.2023 r. tj. czwartek od 10:00 do 11:30 grupa I
 • z dnia 04.08.2023 r. tj. piątek od godziny 10:00 do 11:30 grupa II, będą odrabiane dnia 31.08.2023 r. tj. czwartek od 10:00 do 11:30 grupa II

Informacja aktualizacyjna z dnia 18.08.2023 roku, do harmonogramu wsparcia:

 1. zajęcia muzyczne z dnia 21 sierpnia 2023 roku zostają odwołane i zostaną odrobione dnia 22 sierpnia 2023 roku (we wtorek) w godzinach od 9:00 do 12:00, tj. grupa I od 9:00 do 10:30; grupa II od 10:30 do 12:00. 

Informacja aktualizacyjna z dnia 4.09.2023 roku, do harmonogramu wsparcia:

 1. w dniu 6 września 2023 roku odwołane zostają zajęcia artystyczne dla grupy I (od godziny 12:30 do 14:00) i zostaną odrobione w dniu 05 września 2023 roku w godzinach od 12:30 do 14:00;
 2. zajęcia z psychologiem - od 4 września 2023 roku zmianie ulegają godziny zajęć (dzień zajęć pozostaje bez zmian) - aktualne godziny to: od 10:30 do 13:30 z podziałem na dwie grupy:
  1. grupa I od 10:30 do 12:00;
  2. grupa II od 12:00 do 13:30;
 3. zajęcia ruchowe - od 05 września 2023 roku obowiązuje nowy harmonogram zajęć:
  1. grupa I - zajęcia odbywać się będą we wtorki od godziny 10:00 do 11:30;
  2. grupa II - zajęcia odbywać się będą w czwartki od godziny 10:00 do 11:30;
 4. w dniu 6 września 2023 roku (środa), odbędzie się wsparcie dla uczestników projektu - wycieczka podnosząca wiedzę/świadomość niezbędną w obszarach dotyczących jakości życia, zgodnie z poniższym wykazem:

Lp.

Rodzaj wsparcia/działania

Data udzielania wsparcia/
działania

Godziny udzielania wsparcia/działania

Dokładny adres realizacji wsparcia/ działania

Nazwa wykonawcy

Liczba uczestników

1.

Organizacja wycieczki podnoszącej wiedzę/świadomość niezbędną w obszarach dotyczących jakości życia

6 września 2023 roku

godzina wyjazdu: 7:00; godzina powrotu: 18:00 (szczegółowy program działania ze wskazaniem godzin i miejsc przebywania, uczestników, zawarty jest w programie - dostępny w siedzibie GOPS w Świlczy oraz w Dziennym Domu Pomocy w Bratkowicach)

Miejscowość: Sandomierz

Biuro Usługowo - Turystyczne „ATLANTIC” Rzeszowskie Centrum Szkoleniowe Sławomir Wojtak

do 30 uczestników
+ 3 opiekunów


Informacja aktualizacyjna z dnia 14.09.2023 roku, do harmonogramu wsparcia:

 1. w dniu 15 września 2023 r. odwołane zostają zajęcia kulinarne dla grupy I (od godziny 9:00 do 11:30) oraz dla grupy II (od 11:30 do 14:00) i zostaną odrobione w dniu 10 listopada 2023 roku od godziny 9:00 do 14:00 z podziałem na dwie grupy:
  1. grupa I od 9:00 do 11:30
  2. grupa II od godziny 11:30 do 14:00
 2. w dniu 18 września 2023 roku odwołane zostają zajęcia muzyczne dla grupy I (od godziny 9:00 do 10:30) oraz dla grupy II (od godziny 10:30 do 12:00) - termin odrobienia zajęć zostanie podany wkrótce.

Informacja aktualizacyjna z dnia 20.09.2023 roku, do harmonogramu wsparcia:

 • z przyczyn losowych zajęcia z psychologiem w dniu 20 września 2023 roku zostają odwołane i będą odrobione w późniejszym terminie. 

Informacja aktualizacyjna z dnia 22 września 2023 roku, dotycząca harmonogramu udzielania wsparcia za okres: 15.II.2023 roku - 31.XII.2023 r.:

Lp.

Rodzaj wsparcia/działania

Data udzielania wsparcia/
działania

Godziny udzielania wsparcia/działania

Dokładny adres realizacji wsparcia/ działania

Nazwa wykonawcy

Liczba uczestników

1.

Warsztaty terapii artystycznej
z wykorzystaniem metody florystyki

1) 26.09.2023 r.
2) 17.10.2023 r.
3) 24.11.2023 r.
4) 01.12.2023 r.

Zajęcia będą odbywać się
w godzinach:
- grupa I od 10:00 do 12:00
- grupa II od 12:00 do 14:00

Dzienny Dom Pomocy w Bratkowicach - 36-055 Bratkowice 395 A (gmina Świlcza, województwo podkarpackie)

Usługi Szkoleniowe DORADO
Urszula Mita

do 30 uczestników
(15 osób na grupę)


Informacja aktualizacyjna z dnia 19.10.2023 roku, do harmonogramu wsparcia:

 1. z przyczyn losowych zajęcia artystyczne w dniu 19.10.2023 r. zostały odwołane (dotyczy grupy II - od godziny 12:30 do 14:00) - termin odrabiania zajęć zostanie podany w późniejszym terminie
 2. zajęcia kulinarne z dnia 20.10.2023 r. od godziny 9:00 do 11:30 dla grupy I oraz dla grupy II od godziny 11:30 do godziny 14:00, zostają odwołane i odbędą się w dniu 26.10.2023 r. od godziny 9:00 do 11:30 (grupa I) oraz od godziny 11:30 do godziny 14:00 (grupa II)
 3. zajęcia kulinarne z dnia 27.10.2023 r. od godziny 9:00 do 11:30 dla grupy I oraz dla grupy II od godziny 11:30 do godziny 14:00, zostają odwołane i odbędą się w dniu 16.11.2023 r. od godziny 9:00 do 11:30 (grupa I) oraz od godziny 11:30 do godziny 14:00 (grupa II)

Informacja aktualizacyjna z dnia 4.12.2023 roku, do harmonogramu wsparcia:

Przedkładamy poniżej informację aktualizacyjną, dotyczącą zajęć odrabianych, które z różnych przyczyn się nie odbyły oraz przełożonych:

1. Zajęcia kulinarne (odrabiane):

 • w dniu 07.12.2023 r. (od godziny 9:00 do 11:30 grupa I oraz od godziny 11:30 do 14:00 grupa II)
 • w dniu 14.12.2023 r. (od godziny 9:00 do 11:30 grupa I oraz od godziny 11:30 do 14:00 grupa II)

2. Zajęcia florystyczne (odrabiane):

 • w dniu 08.12.2023 r. (od godziny 10:00 do godziny 12:00 grupa I oraz od godziny 12:00 do godziny 14:00 grupa II)

3. Zajęcia muzyczne (odrabiane oraz przełożone):

 • w dniu 05.12.2023 r. (od godziny 9:15 do 10:45 grupa I oraz od godziny 10:45 do 12:15 grupa II)
 • zajęcia z dnia 18.12.2023 r. (od godziny 9:15 do 11:15 grupa I oraz od godziny 11:15 do 13:15 grupa II), zostają przełożone na dzień 12.12.2023 r. (od godziny 9:00 do 11:00 grupa I oraz od godziny 11:00 do 13:00 grupa II)

4. zajęcia artystyczne (odrabiane oraz przełożone):

 • w dniu 07.12.2023 r. (od godziny 11:30 do 13:00 grupa I oraz od godziny 10:00 do 11:30 grupa II)
 • zajęcia z dnia 20.12.2023 r. (od godziny 12:30 do 14:00 grupa I), zostają przełożone na dzień 04.12.2023 r. (od godziny 12:30 do 14:00 grupa I),
 • zajęcia z dnia 21.12.2023 r. (od godziny 12:30 do 14:00 grupa II), zostają przełożone na dzień 05.12.2023 r. (od godziny 12:30 do 14:00 grupa II),
 • zajęcia z dnia 27.12.2023 r. (od godziny 12:30 do 14:00 grupa I), zostają przełożone na dzień 12.12.2023 r. (od godziny 11:00 do 12:30 grupa I),
 • zajęcia z dnia 28.12.2023 r. (od godziny 12:30 do 14:00 grupa II), zostają przełożone na dzień 12.12.2023 r. (od godziny 9:30  do 11:00 grupa II).

Informacja aktualizacyjna z dnia 20.12.2023 roku, do harmonogramu wsparcia:

Zgodnie z zarządzeniem Dyrektora nr 56.2023 z dnia 14 listopada 2023 r., Dzienny Dom Pomocy w Bratkowicach w dniu 22 grudnia 2023 r. (piątek) będzie nieczynny.


Data wstawienia/aktualizacji harmonogramu: 20 grudnia 2023 roku

Osoba odpowiedzialna za sporządzenie i aktualizację harmonogramu:
Anna Pyra - telefon kontaktowy: (17) 86 70 118; email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Realizator projektu: Gmina Świlcza/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 36-072 Świlcza 168 - nr projektu: RPPK.08.03.00-18-0045/22