loga

Dokumentacja projektu pt.: „Utworzenie i funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy w Bratkowicach”
- projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego
na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świlczy informuje, że uruchamia nabór dodatkowy (rekrutację dodatkową) do projektu pt. „Utworzenie i funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy w Bratkowicach”, który realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (działanie nr 8.3 - konkurs nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-064/22), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.

Rekrutacja dodatkowa prowadzona jest w okresie od 28-go lipca 2023 roku (piątek) do 4-go sierpnia 2023 roku (piątek) do godziny 12:00 (decyduje data wpływu do Biura Projektu). Kandydat/ka ubiegający/a się o udział w projekcie zobligowany/a jest do złożenia dokumentacji rekrutacyjnej, tj. formularza rekrutacyjnego i załączników, których obowiązujące/aktualne wersje dostępne są w biurze projektu i na stronie Internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w zakładce: „Dokumenty projektu/dokumentacja rekrutacyjna”, tj.: https://gops.swilcza.com.pl/index.php/utworzenie-i-funkcjonowanie-dziennego-domu-pomocy-w-bratkowicach-informacje-2

Szczegółowe informacje udzielane są w biurze projektu, tj. budynek Urzędu Gminy Świlcza nr 1 (główny) - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świlczy, 36-072 Świlcza 168 - pokój nr 113.

Telefon kontaktowy: (17) 86 70 118.

Godziny otwarcia:

  • poniedziałek: od 9:30 do 17:30,
  • wtorek: od 10:30 do 13:30,
  • środa: od 10:30 do 13:30,
  • czwartek: od 10:30 do 13:30,
  • piątek: od 10:30 do 13:30.

Symbol niepełnosprawności wózekOsoby z niepełnosprawnością ruchową, po wcześniejszym umówieniu się drogą telefoniczną pod numerem: (17) 86 70 118, mogą również otrzymać niezbędne informacje podczas osobistej wizyty w dedykowanym biurze projektu - pomieszczenie: bez barier architektonicznych (z windą), tj. budynek Urzędu Gminy Świlcza nr 2 (Budynek - Euroregionalne Centrum Informacji Gospodarczej, Kulturalnej i Turystycznej w Świlczy - obok Urzędu Gminy Świlcza - przy drodze krajowej nr 4) - podczas spotkania istnieje możliwość osobistego kontaktu z zespołem projektu oraz uzyskania pełnych informacji o projekcie.