Strona tytułowa poradnika Plan awaryjny___________________________________________

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, iż na stronie internetowej PUW, na stronie tematycznej "Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie", zostały zmieszczone 2 bazy danych:

  • Baza dotycząca obecnego funkcjonowania placówek zapewniających schronienie osobom doświadczającym przemocy w rodzinie na terenie województwa podkarpackiego.
  • Baza dotycząca oferty poradnictwa specjalistycznego (w szczególności psychologicznego czy prawnego) dla osób doświadczających przemocy, świadczonego przy użyciu zdalnych środków komunikacji np. telefonicznie czy mailowo.

Zainteresowani klienci mogą korzystać z podanych tam informacji.

Wydział Polityki Społecznej
Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

____________________________________________

Publikacja pn. „Osobisty plan awaryjny” została opracowana przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich we współpracy z ekspertkami Centrum Praw Kobiet, Fundacji Feminoteka i Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” IPZ. Poradnik zawiera praktyczne wskazówki dla osób zagrożonych przemocą i użyteczne dane teleadresowe. Informuje, w jaki sposób osoby, które obawiają się przemocy mogą zwiększyć swoje bezpieczeństwo i zniwelować potencjalne ryzyko.