Loga projektu reorganizacji

Dokumentacja projektu pt.: „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świlczy”
- projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego


Zadanie nr 1
Przygotowanie GOPS w Świlczy do wprowadzenia usprawnień organizacyjnych – działania logistyczne – organizacyjne.

 • Etap I – wykonanie prac adaptacyjno – remontowo – organizacyjnych.
 • Etap II – dostawa i montaż wyposażenia w ramach projektu.

W okresie od 27.10.200 r. do 27.11.2020 r. w pomieszczeniach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świlczy zostały wykonane prace remontowo – adaptacyjno – budowalne, polegające na dostosowaniu infrastrukturalnym, logistycznym i technicznym pomieszczeń GOPS do nowego modelu pracy (po reorganizacji).
 

Korytarz w budynku Urzędy Gminy I piętro – siedziba GOPS Świlcza przed remontem 1Korytarz w budynku Urzędy Gminy I piętro – siedziba GOPS Świlcza przed remontem 2

Korytarz w budynku Urzędy Gminy I piętro – siedziba GOPS Świlcza przed remontem.


Korytarz w budynku Urzędy Gminy I piętro – siedziba GOPS Świlcza w trakcie remontu 1Korytarz w budynku Urzędy Gminy I piętro – siedziba GOPS Świlcza w trakcie remontu 2

Korytarz w budynku Urzędy Gminy I piętro – siedziba GOPS Świlcza w trakcie remontu 3Korytarz w budynku Urzędy Gminy I piętro – siedziba GOPS Świlcza w trakcie remontu 4

Korytarz w budynku Urzędy Gminy I piętro – siedziba GOPS Świlcza w trakcie remontu.


Korytarz w budynku Urzędy Gminy I piętro – siedziba GOPS Świlcza po remoncie ujęcie 1Korytarz w budynku Urzędy Gminy I piętro – siedziba GOPS Świlcza po remoncie ujęcie 2

Korytarz w budynku Urzędy Gminy I piętro – siedziba GOPS Świlcza po remoncie.


Biuro podawcze – pokój pracownika ds. pierwszego kontaktu ujęcie 1Biuro podawcze – pokój pracownika ds. pierwszego kontaktu ujęcie 2

Biuro podawcze – pokój pracownika ds. pierwszego kontaktu.


Pokój pracowników zespołu ds. usług oraz pracy socjalnej przed remontem ujęcie 1Pokój pracowników zespołu ds. usług oraz pracy socjalnej przed remontem ujęcie 2

Pokój pracowników zespołu ds. usług oraz pracy socjalnej przed remontem.


Pokój pracowników zespołu ds. usług oraz pracy socjalnej w trakcie remontu ujęcie 1Pokój pracowników zespołu ds. usług oraz pracy socjalnej w trakcie remontu ujęcie 2

Pokój pracowników zespołu ds. usług oraz pracy socjalnej w trakcie remontu.


Pokój pracowników zespołu ds. usług oraz pracy socjalnej po remoncie ujęcie 1Pokój pracowników zespołu ds. usług oraz pracy socjalnej po remoncie ujęcie 2

Pokój pracowników zespołu ds. usług oraz pracy socjalnej po remoncie.


Pokój pracowników zespołu ds. świadczeń przyznawanych decyzją przed remontem ujęcie 1Pokój pracowników zespołu ds. świadczeń przyznawanych decyzją przed remontem ujęcie 2

Pokój pracowników zespołu ds. świadczeń przyznawanych decyzją przed remontem.


Pokój pracowników zespołu ds. świadczeń przyznawanych decyzją w trakcie remontu ujęcie 1Pokój pracowników zespołu ds. świadczeń przyznawanych decyzją w trakcie remontu ujęcie 2

Pokój pracowników zespołu ds. świadczeń przyznawanych decyzją w trakcie remontu.


Pokój pracowników zespołu ds. świadczeń przyznawanych decyzją po remoncie ujęcie 1Pokój pracowników zespołu ds. świadczeń przyznawanych decyzją po remoncie ujęcie 2

Pokój pracowników zespołu ds. świadczeń przyznawanych decyzją po remoncie.


Pokój pracowników ds. przemocy i stypendiów szkolnych przed remontem ujęcie 1Pokój pracowników ds. przemocy i stypendiów szkolnych przed remontem ujęcie 2

Pokój pracowników ds. przemocy i stypendiów szkolnych przed remontem.


Pokój pracowników ds. przemocy i stypendiów szkolnych w trakcie remontu ujęcie 1Pokój pracowników ds. przemocy i stypendiów szkolnych w trakcie remontu ujęcie 2

Pokój pracowników ds. przemocy i stypendiów szkolnych w trakcie remontu.


Pokój pracowników ds. przemocy i stypendiów szkolnych po remoncie ujęcie 1Pokój pracowników ds. przemocy i stypendiów szkolnych po remoncie 2

Pokój pracowników ds. przemocy i stypendiów szkolnych po remoncie.


Pokój działu Księgowości i Kadr przed remontem ujęcie nr 1

Pokój działu Księgowości i Kadr przed remontem.


Pokój działu Księgowości i Kadr w trakcie remontu ujęcie nr 1Pokój działu Księgowości i Kadr w trakcie remontu ujęcie nr 2

Pokój działu Księgowości i Kadr w trakcie remontu.


Pokój działu Księgowości i Kadr po remoncie nr 1Pokój działu Księgowości i Kadr po remoncie ujęcie nr 2

Pokój działu Księgowości i Kadr po remoncie.


Pokój Kier. Ref. Pomocy Społecznej i Kierownika Wypożyczalni przed remontem ujęcie nr 1Pokój Kier. Ref. Pomocy Społecznej i Kierownika Wypożyczalni przed remontem ujęcie nr 2

Pokój Kierownika Referatu Pomocy Społecznej oraz Kierownika Wypożyczalni Sprzętu Pielęgnacyjnego, Rehabilitacyjnego i Wspomagającego przed remontem.


Pokój Kier. Ref. Pomocy Społecznej i Kierownika Wypożyczalni w trakcie remontu ujęcie nr 1

Pokój Kierownika Referatu Pomocy Społecznej oraz Kierownika Wypożyczalni Sprzętu Pielęgnacyjnego, Rehabilitacyjnego i Wspomagającego w trakcie remontu.


Pokój Kier. Ref. Pomocy Społecznej i Kierownika Wypożyczalni po remoncie ujęcie nr 1Pokój Kier. Ref. Pomocy Społecznej i Kierownika Wypożyczalni po remoncie ujęcie nr 2

Pokój Kier. Ref. Pomocy Społecznej i Kierownika Wypożyczalni po remoncie ujęcie nr 3

Pokój Kierownika Referatu Pomocy Społecznej oraz Kierownika Wypożyczalni Sprzętu Pielęgnacyjnego, Rehabilitacyjnego i Wspomagającego po remoncie.


Pokój prac. Ref. Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego przed remontem ujęcie nr 1Pokój prac. Ref. Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego przed remontem ujęcie nr 2

Pokój pracowników Referatu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego przed remontem i w trakcie remontu.


Pokój prac. Ref. Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego po remoncie ujęcie nr 1Pokój prac. Ref. Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego po remoncie ujęcie nr 2

Pokój pracowników Referatu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego po remoncie.


Pokój pracowników Referatu Świadczeń Rodzinnych i Karty Dużej Rodziny przed remontem ujęcie nr 1Pokój pracowników Referatu Świadczeń Rodzinnych i Karty Dużej Rodziny przed remontem ujęcie nr 2

Pokój pracowników Referatu Świadczeń Rodzinnych i Karty Dużej Rodziny przed remontem.


Pokój pracowników Referatu Świadczeń Rodzinnych i Karty Dużej Rodziny w trakcie remontu ujęcie nr 1

Pokój pracowników Referatu Świadczeń Rodzinnych i Karty Dużej Rodziny w trakcie remontu.


Pokój pracowników Referatu Świadczeń Rodzinnych i Karty Dużej Rodziny po remoncie ujęcie nr 1Pokój pracowników Referatu Świadczeń Rodzinnych i Karty Dużej Rodziny po remoncie ujęcie nr 2

Pokój pracowników Referatu Świadczeń Rodzinnych i Karty Dużej Rodziny po remoncie ujęcie nr 3

Pokój pracowników Referatu Świadczeń Rodzinnych i Karty Dużej Rodziny po remoncie.