loga

Dokumentacja projektu pt.: „Gminny Klub Seniora w Trzcianie” - projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.


Nazwa Beneficjenta: Gmina Świlcza / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Nr Projektu: RPKK.08.08.00-18-0001/20
Tytuł Projektu: „Gminny Klub Seniora w Trzcianie”
Za okres: 06.XII.2021 roku - 31.XII.2021 roku

Lp.

Rodzaj wsparcia/działania

Data udzielania wsparcia/
działania

Godziny udzielania wsparcia/działania

Dokładny adres realizacji wsparcia/ działania

Nazwa wykonawcy

Liczba uczestników

1.

Usługa opiekuńcza, w formie stacjonarnej opieki dziennej w ramach funkcjonującego Gminnego Klubu Seniora

od 6.XII.2021 roku
do 31.XII.2021 roku

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 (z wyłączeniem dni świątecznych i wolnych od pracy -
w uzasadnionych przypadkach na weekendach). W okresie 06-10.XII.2021 roku odbędą są zajęcia adaptacyjne, przewidziane w godzinach od 10:30 do 13:30

Gminny Klub Seniora,
36-071 Trzciana 193c

Usługa świadczona jest przez personel projektu -  osoby fizyczne
(2 opiekunów) - pod nadzorem kierowniczki Klubu Seniora

25

Informacja aktualizacyjna (z dnia 21.12.2021 roku) do harmonogramu wsparcia za okres 06-31.XII.2021:

 • na prośbę i zgodnie z potrzebami uczestników, w dniach 22-23.XII.2021 roku nie będą realizowane zajęcia opiekuńcze w Gminnym Klubie Seniora w Trzcianie - dni te są dniem wewnętrznym, w których to kadra projektu, realizować będzie pracę administracyjną (m.in. remanent, opracowywanie planów pracy, tworzenie scenariuszy zajęć na okresy przyszłe, etc.),
 • zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Świlcza w zakresie świadczenia pracy pracowników Urzędu Gminy Świlcza oraz jednostek podległych, dzień 24.XII.2021 roku jest dniem wolnym od pracy (w zamian za święto przypadające w sobotę - 25.XII.2021 roku) - w tym dniu Klub Seniora będzie zamknięty (nie będą realizowane zajęcia opiekuńcze).

Nazwa Beneficjenta: Gmina Świlcza / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Nr Projektu: RPKK.08.08.00-18-0001/20
Tytuł Projektu: „Gminny Klub Seniora w Trzcianie”
Za okres: 01.I.2022 roku - 31.I.2022 roku

Lp.

Rodzaj wsparcia/działania

Data udzielania wsparcia/
działania

Godziny udzielania wsparcia/działania

Dokładny adres realizacji wsparcia/ działania

Nazwa wykonawcy

Liczba uczestników

1.

Usługa opiekuńcza, w formie stacjonarnej opieki dziennej w ramach funkcjonującego Gminnego Klubu Seniora

od 1.I.2022 roku
do 31.I.2022 roku

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 (z wyłączeniem dni świątecznych i wolnych od pracy - w uzasadnionych przypadkach na weekendach).

Gminny Klub Seniora,
36-071 Trzciana 193c

Usługa świadczona jest przez personel projektu -  osoby fizyczne
(2 opiekunów) - pod nadzorem kierowniczki Klubu Seniora

25

2

Warsztaty informatyczne

od 10.I.2022 roku do 31.I.2022 roku

W każdy poniedziałek miesiąca:

 • grupa 1 - od 12:00 do 13:00
 • grupa 2 - od 13:00 do 14:00

Gminny Klub Seniora,
36-071 Trzciana 193c

Iwona Woźniak

Łącznie 25 osób z podziałem na 2 grupy: 13 osób w grupie 1; 12 osób w grupie 2

Informacja aktualizacyjna do harmonogramu wsparcia za okres 01-31.I.2022: 

 • zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Świlcza w zakresie świadczenia pracy pracowników Urzędu Gminy Świlcza oraz jednostek podległych, dzień 07.I.2022 roku jest dniem wolnym od pracy (w zamian za święto przypadające w sobotę - 01.I.2022 roku) - w tym dniu Klub Seniora będzie zamknięty (nie będą realizowane zajęcia opiekuńcze).

Nazwa Beneficjenta: Gmina Świlcza / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Nr Projektu: RPKK.08.08.00-18-0001/20
Tytuł Projektu: „Gminny Klub Seniora w Trzcianie”
Za okres: 01.II.2022 roku - 28.II.2022 roku

Lp.

Rodzaj wsparcia/działania (w przypadku szkoleń – dokładna nazwa szkolenia)

Data udzielania wsparcia/
działania

Godziny udzielania wsparcia/działania

Dokładny adres realizacji wsparcia/ działania

Nazwa wykonawcy (np. w przypadku szkoleń, konferencji…) oraz nazwa pracodawcy
(w przypadku staży zawodowych)

Liczba uczestników

1.

Usługa opiekuńcza, w formie stacjonarnej opieki dziennej w ramach funkcjonującego Gminnego Klubu Seniora

od 1.II.2022 roku
do 28.II.2022 roku

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 (z wyłączeniem dni świątecznych i wolnych od pracy -
w uzasadnionych przypadkach na weekendach).

Gminny Klub Seniora,
36-071 Trzciana 193c

Usługa świadczona jest przez personel projektu -  osoby fizyczne (2 opiekunów) - pod nadzorem kierowniczki Klubu Seniora

25

2.

Warsztaty informatyczne

W każdy poniedziałek miesiąca:

 • grupa 1 - od 12:00 do 13:00
 • grupa 2 - od 13:00 do 14:00

Iwona Woźniak

Łącznie 25 osób z podziałem na
2 grupy:

13 osób w grupie 1;
12 osób w grupie 2

3.

Warsztaty z arteterapii

Grupa 1:

 • każdy wtorek miesiąca od 13:00 do 14:00
 • każda środa miesiąca od 12:00 do 13:00

Grupa 2:

 • każdy wtorek miesiąca od 14:00 do 15:00
 • każda środa miesiąca od 13:00 do 14:00

Ewelina Żyracka-Woźny

Informacja aktualizacyjna (z dnia 07.02.2022 roku) do harmonogramu wsparcia za okres 01-28.II.2022:

 • zgodnie z potrzebami uczestników oraz wytycznymi trenera, od dnia 07.II.2022 roku, zajęcia z arteterapii prowadzone będą z następującymi założeniami:
  • grupa 1: każdy wtorek miesiąca od 13:00 do 15:00 (2 godziny)
  • grupa 2: każda środa miesiąca od 12:00 do 14:00 (2 godziny)

Informacja aktualizacyjna (z dnia 17.02.2022 roku) do harmonogramu wsparcia za okres 01-28.II.2022:

 • zaplanowane „Warsztaty informatyczne” na dzień 21 lutego 2022 roku (poniedziałek) dla grupy I i II, zostaną przenoszone na dzień 25 luty 2022 roku (piątek) na godzinę: grupa I - 12:00 do 13:00; grupa II - 13:00 do 14:00.

Nazwa Beneficjenta: Gmina Świlcza / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Nr Projektu: RPKK.08.08.00-18-0001/20
Tytuł Projektu: „Gminny Klub Seniora w Trzcianie”
Za okres:III-XII.2022 roku

Lp.

Rodzaj wsparcia/działania (w przypadku szkoleń – dokładna nazwa szkolenia)

Data udzielania wsparcia/
działania

Godziny udzielania wsparcia/działania

Dokładny adres realizacji wsparcia/ działania

Nazwa wykonawcy (np. w przypadku szkoleń, konferencji…) oraz nazwa pracodawcy
(w przypadku staży zawodowych)

Liczba uczestników

1.

Usługa opiekuńcza, w formie stacjonarnej opieki dziennej w ramach funkcjonującego Gminnego Klubu Seniora.

III-XII.2022 roku

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 (z wyłączeniem dni świątecznych i wolnych od pracy -
w uzasadnionych przypadkach na weekendach).

Gminny Klub Seniora,
36-071 Trzciana 193c

Usługa świadczona jest przez personel projektu -  osoby fizyczne (2 opiekunów) - pod nadzorem kierowniczki Klubu Seniora

25

2.

Warsztaty informatyczne

W każdy poniedziałek miesiąca:

 • grupa 1 - od 12:00 do 13:00
 • grupa 2 - od 13:00 do 14:00

Iwona Woźniak

Łącznie 25 osób z podziałem na
2 grupy:

13 osób w grupie 1;
12 osób w grupie 2

3.

Warsztaty z arteterapii

Grupa 1:

 • każdy wtorek miesiąca od 13:00 do 15:00

Grupa 2:

 • każda środa miesiąca od 12:00 do 14:00

Ewelina Żyracka-Woźny

Informacja aktualizacyjna z dnia 15 marca 2022 roku:

W dniu 15 marca 2022 roku ustalona została logistyka kolejnego wsparcia w projekcie, tj.: „Wydarzenie (w formie stacjonarnej) ukierunkowane na podnoszenie jakości życia uczestników” - założenia tego działania wskazano w poniższej tabeli:

Lp.

Rodzaj wsparcia/działania (w przypadku szkoleń – dokładna nazwa szkolenia)

Data udzielania wsparcia/
działania

Godziny udzielania wsparcia/działania

Dokładny adres realizacji wsparcia/ działania

Nazwa wykonawcy (np. w przypadku szkoleń, konferencji…) oraz nazwa pracodawcy
(w przypadku staży zawodowych)

Liczba uczestników

4.

Wydarzenie (w formie stacjonarnej) ukierunkowane na podnoszenie jakości życia uczestników

III-XII.2022 roku

Godzina spotkania od 13:00 do 15:00 - spotkania w dniach: 25.III; 1.IV; 15.IV; 6.V; 20.V; 10.VI; 24.VI, 22.VII; 19.VIII; 16.IX; 14.X; 19.XI; 16.XII;

Gminny Klub Seniora,
36-071 Trzciana 193c

Stowarzyszenie „Nowe Perspektywy”

25


Lp.

Rodzaj wsparcia/działania (w przypadku szkoleń – dokładna nazwa szkolenia)

Data udzielania wsparcia/
działania

Godziny udzielania wsparcia/działania

Dokładny adres realizacji wsparcia/ działania

Nazwa wykonawcy (np. w przypadku szkoleń, konferencji…) oraz nazwa pracodawcy
(w przypadku staży zawodowych)

Liczba uczestników

4.

Wydarzenie (w formie stacjonarnej) ukierunkowane na podnoszenie jakości życia uczestników

III-XII.2022 roku

Godzina spotkania od 13:00 do 15:00 - spotkania w dniach: 25.III; 1.IV; 15.IV (zmiana daty spotkania na dzień 8.IV); 6.V; 20.V; 10.VI; 24.VI, 22.VII; 19.VIII; 16.IX; 14.X; 19.XI; 16.XII;

Gminny Klub Seniora,
36-071 Trzciana 193c

Stowarzyszenie „Nowe Perspektywy”

25

Informacja aktualizacyjna:

 • na prośbę i zgodnie z potrzebami uczestników, wydarzenie stacjonarne z dnia 15 kwietnia 2022 roku, zostaje przełożone na dzień 8 kwietnia 2022 roku (godziny pozostają bez zmian)

 Informacja aktualizacyjna (z dnia 12.04.2022 roku) do harmonogramu wsparcia za okres III-XII.2022 roku:

 • na prośbę i zgodnie z potrzebami uczestników, zaplanowane „Warsztaty z arteterapii” na dzień 13 kwietnia 2022 roku (dla grupy I) oraz 19 kwietnia 2022 roku (dla grupy II), zostają odwołane i zostaną "odrobione" w późniejszym terminie.

Informacja aktualizacyjna (z dnia 15.06.2022 roku) do harmonogramu wsparcia za okres III-XII.2022 roku:

 • w dniu 17-go czerwca 2022 roku, „Usługa opiekuńcza, w formie stacjonarnej opieki dziennej w ramach funkcjonującego Gminnego Klubu Seniora” realizowana będzie częściowo w Gminnym Klubie Seniora (36-071 Trzciana 193c) oraz poza siedzibą Klubu Seniora w miejscowości Bratkowice, gdzie zorganizowany został piknik integracyjny z ogniskiem;
 • zaplanowane „Warsztaty z arteterapii” zostają przeniesione:
  • z dnia 21.06.2022  godz. 13.00 - 15.00 na 20.06.2022 godz. 10.00 - 12.00
  • z dnia 22.06.2022  godz. 12.00 -14.00 na 27.06.2022 godz. 10.00 -12.00

Informacja aktualizacyjna (z dnia 27.06.2022 roku) do harmonogramu wsparcia za okres III-XII.2022 roku::

 1. „Warsztaty z informatyki”:
  • z dnia 01.08.2022 roku odbędą się 05.07.2022 roku
  • z dnia 25.07.2022 roku odbędą się 28.06.2022 roku
  • w dniu 10.08.2022 roku odbędą się zajęcia, jako odrobienie zajęć z dnia 16.05.2022 roku
 2. „Warsztaty z arteterapii”:
  • z dnia 26.07.2022 roku odbędą się 04.07.2022 roku
  • z dnia 27.07.2022 roku odbędą się 11.07.2022 roku
  • z dnia 02.08.2022 roku odbędą się 08.08.2022 roku
  • z dnia 03.08.2022 roku odbędą się 22.08.2022 roku 

Wszystkie w/w zajęcia odbędą się w godzinach od 10:00-12:00


Data wstawienia/aktualizacji harmonogramu: 27 czerwca 2022 roku
Osoba odpowiedzialna za sporządzenie i aktualizację harmonogramu:
Ewa Szuberla - telefon kontaktowy: (17) 867 01 70; email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.