Rodzina 500 plusGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świlczy informuje, że od 1 stycznia 2022 roku. w życie weszły zmiany dotyczące 500 plus. Świadczenie jest obsługiwane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a wnioski i wypłaty są realizowane wyłącznie elektronicznie.

Stopniowe przejęcie realizacji programu Rodzina 500 plus przez ZUS oznacza, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świlczy będzie kontynuował wypłatę świadczeń do końca okresu, na jaki zostały przyznane, czyli do końca maja 2022 roku. W tych sprawach nadal należy kontaktować się z pracownikami GOPS w Świlczy.

Natomiast od 1 stycznia 2022 r., aby uzyskać prawo do świadczenia 500 plus na okres do 30 maja 2022 roku, rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek elektronicznie do ZUS.

Co ważne, wnioski o przyznanie świadczenia 500 plus od 1 stycznia 2022 roku można przesyłać tylko drogą elektroniczną na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, portalu Empatia lub przez bankowość elektroniczną.
Nowelizacja ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci przenosi ustalanie uprawnień do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłatę z gmin do ZUS. Zmienia się także sposób wypłaty świadczenia. Zgodnie z nowelizacją świadczenia są wypłacane wyłącznie bezgotówkowo na wskazany przez wnioskodawcę numer rachunku bankowego.

Ważna zmiana ustawy dotyczy sposobu prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego – pisma, informacje i decyzje są przekazywane w postaci elektronicznej na PUE ZUS i są tam dostępne dla zalogowanych klientów.