Usługi będą świadczone każdej osobie fizycznej, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Na terenie powiatu rzeszowskiego utworzono 7 punktów. Wszystkie mieszczą się w lokalach dostępnych dla osób niepełnosprawnych. Nie określano specjalizacji w poszczególnych punktach.

Harmonogram działania 7 punktów w powiecie rzeszowskim w 2024 roku przedstawia się następująco:

PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

Zakres poradnictwa:

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

  1. poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej "osobą uprawnioną", o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub,
  2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
  3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub,
    3a) nieodpłatną mediację, lub
  4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Jednostka prowadząca

adres

dni i godziny dyżurów

telefon, e-mail, www

Fundacja Experto Pro Bono

ul. Rzeszowska 29A
36-050 Sokołów Młp.

poniedziałek 11.00-15.00
wtorek         8.00-12.00
środa           8.00-12.00
czwartek      11.00-15.00
piątek          8.00-12.00

zapisy dokonywane są
pod nr tel.: 882 184 152
lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

„Pasieka”- Fundacja Rozwoju i Wsparcia

Miejsko-Gminny Dom Kultury
ul Kard. S. Wyszyńskiego 12
36-060 Głogów Młp.

od poniedziałku do piątku
w godzinach: 15.00-19.00

zapisy dokonywane są
pod nr tel.: 882 184 152
lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Radcowie prawni i adwokaci

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Siemieńskiego 18A
35-234 Rzeszów

od poniedziałku do piątku
w godzinach: 7.30-11.30

zapisy dokonywane są
pod nr tel.: 882 184 152
lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Radcowie prawni

Miejskie Centrum Kultury
Rynek 2,
36-040 Boguchwała

poniedziałek 10.00-14.00
wtorek         10.00-14.00
środa           14.00-18.00
czwartek      10.00-14.00
piątek          10.00-14.00

zapisy dokonywane są
pod nr tel.: 882 184 152
lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adwokaci

Gimnazjum Publiczne
ul. Plac Ks. Adolfa Kowala 1
36-030 Błażowa

w poniedziałki, środy i czwartki
od 8.00-12.00

zapisy dokonywane są
pod nr tel.: 882 184 152
lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adwokaci

Centrum Integracji i Rozwoju
Hyżne 225
36-024 Hyżne

we wtorki i piątki
od 8.00-12.00

zapisy dokonywane są
pod nr tel.: 882 184 152
lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

PUNKTY  NIEODPŁATNEGO  PORADNICTWA  OBYWATELSKIEGO
 

Zakres poradnictwa:

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

Jednostka prowadząca

adres

dni i godziny dyżurów

telefon, e-mail, www

Fundacja Experto Pro Bono

Urząd Gminy Dynów
ul. Ks. J. Ożoga 2
36-065 Dynów

poniedziałek   14.00-18.00
wtorek           7.30-11.30
środa             7.30-11.30
czwartek        7.30-11.30
piątek            7.30-11.30

zapisy dokonywane są
pod nr tel.: 882 184 152
lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

„Pasieka” Fundacja Rozwoju    i Wsparcia

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Siemieńskiego 18A
35-234 Rzeszów

od poniedziałku do piątku
w godzinach: 11.30-15.30
środy: również nieodpłatna mediacja

zapisy dokonywane są
pod nr tel.: 882 184 152
lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


W sprawach dotyczących funkcjonowania punktów  można kontaktować się pod numerem telefonu: 882 184 152 (w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30)

Osoby z dysfunkcjami narządów mowy i słuchu mogą dokonywać zgłoszeń na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Porada prawna będzie udzielana w warunkach i na zasadach adekwatnych do niepełnosprawności danej osoby.

Bliższe informacje pod numerem telefonu 882 184 152.