Baner Dziennego Domu Pomocy w BratkowicachAdres: 36-055 Bratkowice 400
Tel.: +48 17 506 16 23

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dzienny Dom Pomocy w Bratkowicach jest ośrodkiem wparcia działającym w ramach struktury organizacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świlczy. Utworzenie Dziennego Domu Pomocy w Bratkowicach zapoczątkowało dofinansowanie uzyskane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa, na realizację projektu pt. „Utworzenie i funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy w Bratkowicach” - dzięki otrzymanemu dofinansowaniu możliwe było prowadzenie bezpośredniego wsparcia w Dziennym Domu Pomocy dla mieszkańców gminy Świlcza w okresie od 15.02.2023 roku  do 31.12.2023 roku.

Od 1 stycznia 2024 roku, Dzienny Dom Pomocy w Bratkowicach działa w ramach tzw. trwałości projektu, realizując swoje cele oraz misję, poprzez skupianie środowiska osób po 60 roku życia z terenu gminy Świlcza, które ze względu na wiek lub stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego, oferując m.in.:

 • całodzienne usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne (w siedzibie Dziennego Domu Pomocy w Bratkowicach),
 • bieżącą opiekę i rozmowę z uczestnikami/uczestniczkami o problemach, potrzebach i oczekiwaniach,
 • zagospodarowanie czasu wolnego,
 • odpowiednie dostosowywanie zakresu samodzielności do możliwości i potrzeb uczestników/uczestniczek,
 • zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom/uczestniczkom,
 • organizowanie zajęć zgodnie z rozkładem dnia, tj.: zajęcia w sali doświadczenia świata, zajęcia relaksacyjne w grocie solnej, spotkania z ekspertami w ramach wolontariatu, inne, wpływające na poprawienie jakości o komfortu życia uczestniczek/uczestników,
 • transport/dowóz do/z Dziennego Domu Pomocy (w dniu zajęć)
 • wyżywienie (w dniu zajęć).

Dzienny Dom Pomocy w Bratkowicach odpowiada na potrzeby ludzi starszych, niepełnosprawnych i samotnych do podejmowania wspólnych działań twórczych, kulturalnych i społecznych. Tutaj prowadzone są zajęcia i organizowane wydarzenia kulturalne, edukacyjne i integrujące zgodnie z oczekiwaniami i predyspozycjami uczestników.

W Dziennym Domu Pomocy realizowana jest „idea drugiego domu", która ma w interesujący sposób wypełnić czas i przestrzeń w pozostałej aktywności życiowej Seniora. Idea realizowana jest poprzez organizacje wydarzeń kulturalno-oświatowych i jest otwarta na wszelkie propozycje ze strony uczestników/uczestniczek, które mają na celu osiągniecie zamierzonych działań. Misją Dziennego Domu Pomocy jest również zrzeszenie organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Świlcza.

Dzienny Dom Pomocy stał się miejscem przyjaznym, w którym wspólnie świętowane są różnego rodzaju imprezy, tj. urodziny, imieniny, a także wigilia, spotkanie wielkanocne czy też Dzień Seniora i Dzień Rodziny.

W Dziennym Domu Pomocy w Bratkowicach poziom świadczonych usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych uwzględnia w  szczególności wolność, intymność, godność, poszanowanie drugiego człowieka oraz poczucie bezpieczeństwa. 

Dodatkowo oprócz świadczonych usług opiekuńczych oraz pielęgnacyjnych zapewniona jest aktywizacja sfery intelektualnej, a także  usprawnianie funkcji poznawczych, tj. uwaga, pamięć, komunikacja oraz funkcji wzrokowo - percepcyjnych i wzrokowo przestrzennych.

Najważniejszym atutem Dziennego Domu Pomocy jest aktywizacja strefy społecznej, utrzymanie pozytywnych relacji z otoczeniem, rozwój społeczny, udoskonalanie umiejętności komunikacyjnych oraz wyzbycie się poczucia osamotnienia.

Dzienny Dom Pomocy w Bratkowicach czynny jest codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.

Odpowiednie wyposażenie budynku Dziennego Domu Pomocy w Bratkowicach umożliwia uczestnikom aktywne spędzanie czasu wolnego, aktywizację społeczną oraz ruchową. W placówce znajdują się pomieszczenia specjalnie do tego celu przystosowane:

 • Pokój rehabilitacji - sala przeznaczony do utrzymania lub zwiększenia aktywności ruchowej, zaopatrzona w podstawowy sprzęt rehabilitacyjny,
 • Kuchnia - w pełni wyposażona dzięki, której seniorzy mają możliwość przygotowywania posiłków w ramach warsztatów terapii indywidualnej,
 • Pokój pobytu dziennego - ogólnodostępne pomieszczenie pełniące funkcję pokoju dziennego, jadalni, sali spotkań w którym znajduje się sprzęt RTV jest miejscem na wspólne oglądanie telewizji i filmów,
 • Sala doświadczenia świata - wyodrębnione pomieszczenie wyposażone w różnego rodzaju urządzenia stymulujące rozwój zmysłów,
 • Grota solna - pomieszczenie, w którym panuje wyjątkowy mikroklimat, zbliżony do nadmorskiego, posiadający właściwości prozdrowotne.,
 • Pokój wypoczynku - pokój z 2 miejscami do wypoczynku, w którym podopieczni mają możliwość zregenerowania sił na pozostałą część dnia,
 • Pokój terapii indywidualnej - pomieszczenie terapii indywidualnej oraz szeroko rozumianego poradnictwa,
 • Pokój terapii grupowej - pomieszczenie przeznaczone na zajęcia grupowe (artystyczne, manualne, rękodzieła itp.)
 • Toaleta - dla kobiet i mężczyzn w tym osób niepełnosprawnych wraz z prysznicem odpowiednio wyposażone,
 • Szatnia - do użytku uczestników.

Takie formy wsparcia mają właśnie za zadanie aktywizować osoby starsze, utrzymać ich w dobrej kondycji zarówno fizycznej jaki i psychicznej.

Wszystkich zainteresowanych zarówno uczestnictwem jak i wsparciem Dziennego Domy Pomocy w Bratkowicach, zapraszamy do współpracy.