Zdjęcie zbiorowe uczestników spotkania

27 marca w Dziennym Domu Pomocy odbyło się uroczyste śniadanie wielkanocne zorganizowane przez Seniorów. Wśród zaproszonych Gości znaleźli się przedstawiciele władz Gminy Świlcza, radni gminy i powiatu oraz pracownicy Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Podczas części artystycznej spotkania Seniorzy zaprezentowali swoje umiejętności śpiewu wykonując tradycyjne pieśni wielkopostne, a także opowiedzieli o wielkanocnych obrzędach i  zwyczajach, stanowiących wyraz odczytania i przeżywania tajemnicy Zmartwychwstania Pańskiego. Uczestnicy Dziennego Domu Pomocy przygotowali na ten dzień tradycyjne potrawy, które przed zjedzeniem zostały poświęcone przez księdza proboszcza. To wyjątkowe i serdeczne spotkanie podkreśliło znaczenie wspólnego celebrowania świąt i pielęgnowania tradycji, jak również wzmocniło poczucie wspólnoty i przynależności do społeczności lokalnej.


Zapraszam do galerii zdjęć: