Dzień Sołtysa to coroczne polskie święto obchodzone 11 marca. Z tej okazji Seniorzy zaprosili do Dziennego Domu Pomocy sołtysa Bratkowic Pana Ryszarda Franczyka. Wizyta ta była okazją do przeprowadzenia ciekawych dyskusji na temat spraw lokalnych, pozwoliła na bezpośrednią wymianę opinii i sugestii dotyczących życia w ich społeczności.

Spotkanie podkreśliło znaczenie roli sołtysa jako kluczowego łącznika między mieszkańcami a władzami lokalnymi, co jest niezbędne do rozwoju i dobrostanu lokalnych społeczności. Rozmowy te mogły również otworzyć drogę do nowych inicjatyw mających na celu poprawę jakości życia w Bratkowicach, pokazując siłę dialogu i zaangażowania społecznego.


Zapraszam do galerii zdjęć: