W związku z zakończeniem w dniu 31 grudnia 2023 r. realizacji projektu pt.: „Utworzenie i funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy w Bratkowicach” - projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.nr projektu RPPK.08.03.00-18-0045/22.

Dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym za udział oraz pracę na rzecz w/w projektu.

Jednocześnie informuję, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świlczy od dnia 1 stycznia 2024 r. kontynuuje działalność Dziennego Domu Pomocy w Bratkowicach w następstwie trwałości projektu pt.: „Dzienny Dom Pomocy w Bratkowicach”, który realizowany był w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa. Dla mieszkańców gminy Świlcza oznacza to, że rozpoczyna się nabór na kolejny okres funkcjonowania Dziennego Domu Pomocy w Bratkowicach.

Benedykta Piątek
Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świlczy

Świlcza, dnia 02.01.2024 r.