Seniorzy siedzą przy stole

28 grudnia 2023r. w Dziennym Domu Pomocy odbyło się uroczyste zakończenie projektu pt. „Utworzenie i funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy w Bratkowicach”.

Podczas spotkania, atmosfera napełniona była nie tylko wzruszeniem, lecz również radością widoczną na twarzach Seniorów, którzy odnaleźli w Dziennym Domu Pomocy nowe źródło inspiracji i wsparcia. Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Benedykta Piątek oraz sekretarz Gminy Świlcza Pan Wojciech Słowik podziękowali wszystkim zaangażowanym nie tylko za pracę, ale również za budowanie atmosfery pełnej pozytywnej energii i życzliwości wśród Uczestników. Dzienny Dom Pomocy stał się miejscem, gdzie powstają nie tylko nowe pomysły i inicjatywy, ale także silne więzi międzyludzkie. Podczas organizowanych wydarzeń kulturalnych widoczne było zaangażowanie Seniorów, którzy dzielili się swoimi pasjami i doświadczeniem, przyczyniając się do bogactwa kulturalnego placówki.

Z nadzieją czekamy na kolejne tego typu projekty, które będą kontynuować ideę wspierania aktywności seniorów i integrowania społeczności lokalnych, tworząc tym samym przestrzeń, w której każdy Uczestnik może czuć się doceniony i ważny.


Zapraszam do galerii zdjęć:


Dokumentacja projektu pt.: „Utworzenie i funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy w Bratkowicach” - projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.