Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świlczy informuje, o rekrutacji do Dziennego Domu Pomocy w Bratkowicach, na kolejny okres wsparcia, tj. od 15 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2025 roku.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne będą od 2-go stycznia 2024 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świlczy lub na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świlczy - należy je złożyć najpóźniej do 8-go stycznia 2024 roku do godziny 11:00 (poniżej zamieszczono - do publicznej wiadomości - załącznik nr 1 do zarządzenia nr 59.2023 Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świlczy z dnia 13 grudnia 2023 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu rekrutacji/uczestnictwa w Dziennym Domu Pomocy w Bratkowicach).

Wsparcie przewidziane jest dla 30 osób (mężczyzn i kobiet), spełniających poniższe wymagania/założenia/kryteria - kandydat/ka na dzień składania formularza rekrutacyjnego:

 • ukończył/a 60 rok życia,
 • ze względu na wiek lub stan zdrowia lub niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego,
 • zamieszkuje w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie gminy Świlcza (województwo podkarpackie).

W ramach działań Dziennego Domu Pomocy w Bratkowicach prowadzone są usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne (w tym pomoc w utrzymaniu higieny osobistej) w formie stacjonarnej opieki dziennej od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 16:00, poprzez m.in.:

 • czas indywidualny, poranny i popołudniowy czas dla siebie, z innymi,
 • zajęcia rozwijające umysł,
 • zajęcia wspierające pamięć i koncentrację,
 • zajęcia z zakresu kultury fizycznej,
 • konsumpcja jednego ciepłego posiłku,
 • zajęcia grupowe,
 • spotkanie z ekspertami z różnych dziedzin,
 • zajęcia aktywizujące społecznie,
 • zajęcia relaksacyjne w grocie solnej,
 • zajęcia w sali doświadczania świata.

Uwzględniając fakt, że jednym z załączników jest zaświadczenie lekarskie, osoby zainteresowane udziałem w zajęciach Dziennego Domu Pomocy w Bratkowicach powinny już dzisiaj dokonać rezerwacji wizyty lekarskiej w w/w terminie, aby przed zakończeniem rekrutacji uzyskać odpowiednie zaświadczenie.

Dokumenty rekrutacyjne będzie można dostarczać w w/w terminie:

 • Symbol niepełnosprawności wózekosobiście do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świlczy (budynek Urzędu Gminy Świlcza, I piętro - pokój 106) lub
 • drogą elektroniczną (skany dokumentów z podpisami) na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - dotyczy m.in. osób, które z różnych przyczyn (np. dysfunkcji ruchowej), nie mogą dostarczyć dokumentów osobiście (w przypadku złożenia dokumentów tą drogą, wymagane będzie dostarczenie dokumentów oryginalnych do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świlczy do 3 dni roboczych).

Do pobrania:


Dokumentacja projektu pt.: „Utworzenie i funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy w Bratkowicach” - projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.