Trzy kobiety leją wosk we wróżbach andrzejkowych

29 listopada 2023 r. Uczestnicy Dziennego Domu Pomocy zorganizowali imprezę z okazji Andrzejek.  Były wróżby, śpiewy i tańce przy akompaniamencie akordeonu, na którym grał Pan Janusz Tabiś. A czy wróżby się spełnią? Przyszłość pokaże. Pewne jest to , że przyniosły one nam wiele radości.


Zapraszam do galerii zdjęć:


Dokumentacja projektu pt.: „Utworzenie i funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy w Bratkowicach” - projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.