loga

Dokumentacja projektu pt.: „Gminny Klub Seniora w Trzcianie” - projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.


We wtorek, 12 kwietnia, seniorzy Gminnego Klubu Seniora w Trzcianie zasiedli do wspólnego śniadania wielkanocnego z przedstawicielami Urzędu Gminy i Jednostek organizacyjnych z terenu naszej gminy.

Do wspólnego śniadania zasiedli seniorzy z gminy Świlcza oraz wójt Adam Dziedzic, wicewójt gminy Sławomir Styka, skarbnik gminy Natalia Gawron, sekretarz gminy Wojciech Słowik, dyrektor GOPS w Świlczy Benedykta Piątek, dyrektor GBP w Świlczy z/s w Trzcianie Dorota Madej, ksiądz Janusz Winiarski, opiekunowie projektu księgowa Maria Woźny, asystent projektu Ewa Szuberla i specjalista do spraw monitorowania wskaźników Anna Pyra oraz pracownicy Gminnego Klubu Seniora.

Na początku wszystkich zebranych powitała kierownik GKS Dorota Jędral, która złożyła najserdeczniejsze życzenia Świąt pełnych radości, spokoju i dni spędzonych w rodzinnej atmosferze. Wójt Adam Dziedzic, dziękując za zaproszenie, wyraziła wielką radość, że po raz kolejny może gościć w tej wielkiej senioralnej społeczności, którą tworzą seniorzy całej gminy. Życzył zebranym ciepłych, pogodnych Świąt Wielkanocnych obfitujących we wzajemną życzliwość, a także radosnych spotkań w gronie najbliższych przy wielkanocnym stole.

Na pięknie nakrytych stołach podane zostały tradycyjne dania takie jak żurek, jajka gotowane i faszerowane oraz wielkanocne baby, które poświęcił ksiądz Janusz Winiarski. Śniadanie upłynęło w miłej i radosnej atmosferze.

Dorota Jędral
Kierownik Gminnego Klubu Seniora w Trzcianie


Zapraszam do fotorelacji z zajęć, gdzie każdy może zauważyć emocjonalność i zaangażowanie uczestników: