W Gminnym Klubie Seniora w Trzcianie ruszyły zajęcia teatralne prowadzone przez instruktorów w ramach realizacji projektu pt.” Rozwój stacjonarnych usług opiekuńczych w Gminie Świlcza’’.

Zajęcia teatralne pomagają wzmocnieniu poczucia własnej wartości, pobudzają do aktywności twórczej, zachęcają do stałego rozwoju pozytywnych cech charakteru takich jak tolerancja, życzliwość, otwartość, szczerość i szacunek do pracy innych.


Zapraszam do galerii zdjęć: