W ramach realizacji projektu pt. „Rozwój stacjonarnych usług opiekuńczych w Gminie Świlcza” w Dziennym Domu Pomocy odbywają się zajęcia muzyczne. Spotkania te mają na celu wprowadzenie seniorów w świat muzyki poprzez wspólny śpiew i słuchanie różnych utworów. Zajęcia muzyczne sprzyjają relaksacji, poprawie nastroju oraz stymulują pamięć i koncentrację. Muzyka jest również doskonałym narzędziem do integracji grupy i wzmacniania więzi społecznych.


Zapraszam do galerii zdjęć: