W ramach realizacji projektu pt. „Rozwój stacjonarnych usług opiekuńczych w Gminie Świlcza” w Dziennym Domu Pomocy odbywają się zajęcia ruchowe. Celem tych zajęć jest poprawa kondycji fizycznej i ogólnego zdrowia Seniorów. Uczestnicy biorą udział w różnorodnych ćwiczeniach dostosowanych do ich możliwości. Gimnastyka sprzyja zwiększeniu elastyczności, wzmocnieniu mięśni oraz poprawie równowagi i koordynacji. Regularna aktywność fizyczna wpływa również pozytywnie na samopoczucie i redukuje stres. Dzięki tym zajęciom Uczestnicy mogą cieszyć się lepszą jakością życia i większą aktywnością na co dzień.


Zapraszam do galerii zdjęć: