W ramach realizacji projektu pt. „Rozwój stacjonarnych usług opiekuńczych w Gminie Świlcza” w Dziennym Domu Pomocy odbywają się regularne zajęcia z psychologiem. Sesje te mają na celu wsparcie emocjonalne i psychiczne Seniorów, pomagając im radzić sobie z codziennymi wyzwaniami oraz stresem. Uczestnicy mają możliwość wzięcia udziału w indywidualnych konsultacjach oraz grupowych warsztatach, które koncentrują się na rozwijaniu umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, poprawie komunikacji interpersonalnej i wzmacnianiu poczucia własnej wartości. Zajęcia z psychologiem wspierają zdrowie psychiczne Seniorów, co przekłada się na lepszą jakość życia i większą aktywność społeczną. Dzięki tym spotkaniom Uczestnicy mogą lepiej zrozumieć swoje emocje i potrzeby, co sprzyja ich ogólnemu dobrostanowi.


Zapraszam do galerii zdjęć: