Twoje zdrowie jest najważniejsze! Skorzystaj z infolinii 22 505 11 11. To infolinia, która przekieruje Twoje potrzeby do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świlczy. Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej będą z Tobą w kontakcie i ustalą, kto i w jakiej formie będzie mógł Ci pomóc.

1. Na czym polega program?

Program zakłada dostarczenie niezbędnych produktów do Twojego domu. Mogą to być dostarczone artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej. Możesz również poprosić o pomoc np. w sprawach urzędowych (jeżeli ich zakres nie wymaga Twoich upoważnień lub udostępnienia danych wrażliwych), wyprowadzenie psa, itp. Zakres usług na rzecz osoby starszej jest ograniczony tzw. dystansem sanitarnym (np. nie możesz poprosić o usługę sprzątnięcia mieszkania).

2. Jak długo realizowany jest program?

Program jest realizowany od 1 stycznia 2021  do 31 marca 2021 r. z możliwością wydłużenia programu

3. Kto realizuje program w Twojej gminie?

Za realizację programu na terenie gminy Świlcza odpowiada Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

4. Kto może skorzystać z programu?

Program jest dla osób powyżej 70 roku życia, które zdecydowały się na pozostanie w domu, dla własnego bezpieczeństwa w czasie pandemii. W szczególnych przypadkach, pomoc może być udzielona osobie poniżej 70 roku życia. Szczególne sytuacje oznaczają brak możliwości zapewnienia niezbędnych potrzeb wynikających ze stanu zdrowia oraz sytuacji rodzinnej i społecznej osoby. Ocena takiego stanu sytuacji i decyzja o udzieleniu wsparcia należy do realizatora programu, czyli od decyzji Ośrodka Pomocy Społecznej.
Z programu nie mogą korzystać osoby, które już otrzymują wsparcie w ramach usług opiekuńczych, czy specjalistycznych usług opiekuńczych. Udzielenie pomocy w ramach programu nie zależy od kryterium dochodowego.

5. Czy płacę za zakupy i usługi?

Koszty zakupów pokrywa senior. Senior przekazuje pieniądze przed dokonaniem zakupów. Zasady i sposób rozliczania ustala indywidualnie ośrodek pomocy społecznej, podczas pierwszego kontaktu z Tobą.

6. W jaki sposób zgłosić swoje potrzeby?

KROK 1.
Osoba potrzebująca dzwoni na infolinię 22 505 11 11

 • Zgłoś podczas rozmowy, że zdecydował się zostać w domu. Zapisuje datę i godzinę kiedy dzwoniłeś.
 • Infolinia działa od poniedziałku do niedzieli w godzinach 08:00-21:00
 • Osoba przyjmująca zgłoszenie przekazuje Twoją prośbę o pomoc do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świlczy przez system  Centralnej Aplikacji Statystycznej
 • Możesz również zdzwonić bezpośrednio do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świlczy pod nr telefonu: 17 8670-144, 17 8670-143, 17 8670-165

KROK 2.

 • Pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świlczy kontaktuje się z zgłaszającym telefonicznie. W celu weryfikacji podaje datę i godzinę kiedy dzwoniłeś na infolinię. Następnie weryfikuje zgłoszenie pod kątem możliwości uczestnictwa w programie i ustala w jaki sposób można Ci pomóc. Poda imię i nazwisko osoby, która przyjdzie oraz datę.
 • W razie wątpliwości, zadzwoń do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świlczy telefon: 17 8670-144, 17 8670-143, 17 8670-165.

KROK 3.

 • Przychodzi do ciebie osoba, którą Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wyznaczył do pomocy. W celu weryfikacji podaje swoje imię i nazwisko. W przypadku pomocy w formie zrobienia zakupów senior przekazuje pieniądze przed dokonaniem zakupów. Potwierdza przekazaną kwotę oraz listę zakupów na oświadczeniu.

  DEZYNFEKUJ SIĘ

 • Pamiętaj o zachowaniu zasad bezpieczeństwa: noś maseczkę, zachowuj dystans, w miarę możliwości używaj rękawiczek jednorazowych.
 • Udajesz się do najbliższego sklepu czy apteki w celu dokonania zakupów zgodnie z listą zakupów przekazaną przez seniora.

KROK 4.

 • Odbierasz zakupy od osoby, która Ci pomaga. Potwierdzasz na oświadczeniu otrzymanie zakupów wraz z resztą pieniędzy.
 • Pamiętaj o zachowaniu zasad bezpieczeństwa: noś maseczkę, zachowuj dystans, w miarę możliwości używaj rękawiczek jednorazowych.

  DEZYNFEKUJ SIĘ
   

7. Kto do mnie przyjdzie, by pomóc?

Zakupy czy usługi mogą być realizowane poprzez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świlczy.

8. Czy usługa w ramach programu jednorazowa czy może być realizowana wielokrotnie?

Usługa może być świadczona raz w tygodniu, bądź kilka razy w czasie trwania programu, ale jest to uzależnione od organizacji działań przez ośrodek pomocy społecznej i potrzeb osoby starszej w wieku 70 lat i więcej.

9. Czy mogę zgłosić się bezpośrednio do ośrodka pomocy społecznej, żeby poprosić o usługi w ramach programu?

Tak, jeśli senior jest w wieku w wieku 70+ i wymaga wsparcia, taka pomoc może zostać zrealizowana w ramach programu. Rekomendujemy jednak w pierwszej kolejności kontakt za pomocą infolinii 22 505 11 11.
 


wspieraj seniora loga

Realizator programu: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świlczy, 36-072 Świlcza 168