W związku z zakończeniem w dniu 30 września 2019 r. realizacji projektu pn. „Funkcjonowanie Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Skan podziękowaniaŚwilczy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego nr projektu: RPPK.08.04.00-18-0015/17 - dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym za udział oraz pracę na rzecz w/w projektu.

Jednocześnie informuję, że Środowiskowa Świetlica Socjoterapeutyczna w Świlczy od 1 października 2019 r. nadal funkcjonuje i realizować będzie pracę na rzecz dzieci.

Wójt Gminy Świlcza
Adam Dziedzic