Transparent Świetlica

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świlczy informuje, iż od 26 września 2019 r. prowadzi rekrutację uczestników zajęć świetlicowych realizowanych od 1 października 2019 r. w Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczypobierz komunikat...  

Świetlica jest placówką wsparcia dziennego, prowadzoną w formie specjalistycznej która:

 1. zapewnia profesjonalną opiekę i bezpieczne spędzenie czasu wolnego;
 2. dowożenie dzieci do Świetlicy ze Szkoły Podstawowej w Świlczy z Przedszkola Publicznego w Świlczy i odwożenie ich do domu;
 3. organizację zajęć wychowawczych, z psychologiem oraz zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia;
 4. pomoc w odrobieniu zadań domowych i nadrabianie zaległości szkolnych;
 5. wspólną zabawę, spacery, wyjazdy, wycieczki i warsztaty edukacyjne, organizację różnych imprez tematycznych oraz spotkań rodzinnych;
 6. bezpłatne zajęcia tematyczne prowadzone przez wysoko wykwalifikowaną kadrę nauczycielską, z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu.

W zajęciach w Świetlicy mogą uczestniczyć dzieci z pozostałych miejscowości z terenu gminy - przywożone i odwożone przez rodziców.

Poniżej do pobrania dokumenty dotyczące naboru :

 • Regulamin uczestnictwa w zajęciach Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy - pobierz...
 • Oświadczenie kandydata/ki do uczestniczenia w zajęciach w Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy potwierdzające spełnienie kryteriów formalnych - pobierz...
 • Karta zgłoszenia uczestnika do Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy - pobierz...
 • Klauzula informacyjna (udostępnianie wizerunku) - pobierz...
 • Zgoda rodziców/opiekunów prawnych na przewóz dziecka - pobierz...
 • Zgoda na przetwarzanie danych osoby trzeciej upoważnionej do odbioru uczestnika ze świetlicy wraz z upoważnieniem do odbioru uczestnika ze świetlicy - pobierz...   
 • Karta oceny formalnej kandydata/ki do udziału w zajęciach w Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy - pobierz...