Loga pomoc żywnościowa


INFORMACJA

W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 -2020 – Podprogram 2021 informuję, że będzie wydawana żywność dla mieszkańców Gminy Świlcza. Skorzystać z tej pomocy mogą osoby posiadające „Skierowanie do odbioru żywności z Banku Żywności” wydane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świlczy (tel. kontaktowy 178670143, 178670120, 178670122).

Termin i miejsce wydawania żywności:

W budynku Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Woliczce (przy E-4) dla mieszkańców miejscowości  Gminy Świlcza w dniu 14 marca 2022r.

Z uwagi na ogłoszony stan epidemii COVID-19 informuję, że każda osoba odbierająca pomoc żywnościową w ramach podprogramu POPŻ zobowiązana jest do:

  • zasłaniania ust i nosa maseczką ochronną,
  • odbiór żywności o wcześniej ustalonej godzinie,