Dofinansowanie ze środków Funduszu

Wzorem lat ubiegłych Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świlczy po raz kolejny rozpoczyna, realizację Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2022, finansowanego z Funduszu Solidarnościowego. Całkowita wartość inwestycji wynosi: 96 000 zł.

Osobista, stała opieka nad dzieckiem, którego niepełnosprawność związana jest z szerokim spektrum problemów zdrowotnych prowadzących do znacznego ograniczenia samodzielności, bardzo często oznacza konieczność wsparcia w prawie każdym elemencie codziennego życia. Członkowie rodziny często muszą podporządkować swój dzienny rozkład zajęć pod opiekę i pomoc niepełnosprawnemu dziecku, dlatego też głównym celem programu „Opieka wytchnieniowa - edycja 2022” jest wsparciem członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a tym samym czasowe odciążenie członków rodziny lub opiekunów osób niepełnosprawnych od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki tj. zapewnienie czasu na odpoczynek i regeneracje.

Program “Opieka wytchnieniowa - edycja 2022” kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Program „Opieka wytchnieniowa – edycja 2022” ma na celu poprawę jakości życia oraz umożliwienie regeneracji sił dla członków rodzin lub opiekunów niepełnosprawnych dzieci z terenu naszej Gminy, którzy codziennie sprawują bezpośrednią opiekę nad swoimi dziećmi.

Realizacja Programu w Gminie Świlcza obejmie 10 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu osobistego lub telefonicznego z pracownikiem socjalnym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świlczy, tel. 17 867 01 20 / 17 867 01 22.