flaga godlo

Od 2021 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świlczy rozpoczął po raz kolejny, realizację Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2021, finansowanego z Funduszu Solidarnościowego. Całkowita wartość inwestycji wynosi 72 000 zł.

Osobista, stała opieka nad dzieckiem, którego niepełnosprawność związana jest z szerokim spektrum problemów zdrowotnych prowadzących do znacznego ograniczenia samodzielności, bardzo często oznacza konieczność wsparcia w prawie każdym elemencie codziennego życia. Członkowie rodziny często muszą podporządkować swój dzienny rozkład zajęć pod opiekę i pomoc niepełnosprawnemu dziecku, dlatego też głównym celem programu “Opieka wytchnieniowa” jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a tym samym czasowe odciążenie członków rodziny lub opiekunów osób niepełnosprawnych od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki tj. zapewnienie czasu na odpoczynek i regeneracje.

Program “Opieka wytchnieniowa” kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Realizacja programu W Gminie Świlcza obejmie 10  dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Okres realizacji Programu: 12.05.2021 r. – 31.12.2021 r.

Osoby chętne do udziału w Programie, prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny z pracownikiem socjalnym Gminnego Ośrodka Pomocy w Świlczy, tel. 17 867 01 20, 17 867 01 22