W Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy rozpoczęliśmy zajęcia informatyczne, które mają na celu wykształcenie oraz rozwój osobowości uczestnika, kształtowanie umiejętności samodzielnego myślenia, wyciągania logicznych wniosków oraz rozwiązywania postawionych problemów. Realizacja zajęć ma na celu ujawnianie zainteresowań i kształtowanie uzdolnień naszych dzieci.

Podczas tego cyklu zajęć dzieci zdobędą następujące umiejętności:

  • umiejętność posługiwania się technikami informatycznymi,
  • rozwiązywanie problemów przy użyciu technik informatycznych,
  • poszukiwanie informacji za pomocą komputera,
  • dążenie do samodoskonalenia się w związku z szybko rozwijającą się techniką,
  • umiejętność posługiwania się nowoczesnym sprzętem komputerowym i oprogramowaniem,
  • dostrzeganie potrzeby ewaluacji własnych osiągnięć i potrzeb,
  • współpraca w grupie i rozwój odpowiedzialności,
  • poszanowanie własności intelektualnej i materialnej,
  • planowanie dalszego samokształcenia się,

Różnorodność działań świetlicy ma na celu wszechstronny rozwój uczestników.

Magdalena Lisowska
Kierownik Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy


Zapraszamy do galerii zdjęć