W Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy na zajęciach specjalistycznych dzieci za pomocą kart emocji mogły wypowiadać się na temat własnych doświadczeń związanych z życiem emocjonalnym.

W grupie rówieśniczej łatwiej jest nauczyć się mówić o tym co się czuje. W naszej świetlicy, wśród uczestników zajęć dzieci czują się bepiecznie, lubią więc czynnie brać udział w zajęciach.

Dlaczego ważna jest rozmowa z dzieckiem na temat emocji?

  • bo pomaga dzieciom przyglądać się własnym uczuciom i wiązać je z konkretną sytuacją – to wzbogaca doświadczenie;
  • rozwija świadomość siebie;
  • dzięki dzieleniu się swoimi emocjami z innymi (np. rodzicami, rówieśnikami) tworzymy więź, zawieramy przyjaźnie;
  • uczymy się zasad, które rządzą relacjami międzyludzkimi;
  • poznajemy własny charakter, porównujemy go z innymi;
  • dowiadujemy się, że nie wszyscy myślą i czują tak jak ja, że inaczej reagują – pokazuje to odmienność w zachowaniach i reakcjach ludzi oraz ich różnicach w pragnieniach i marzeniach;
  • poszerza słownik emocji (lepiej, trafniej nazywamy emocje);
  • dzięki rozmowie o emocjach odkrywamy, że każdy posiada swój wewnętrzny świat uczuć i myśli, niezależny, niepowtarzalny.

Na zajęciach socjoterapeuta wyjaśnia, że uczucia mają swoje przyczyny, oraz że styl ich wyrażania w określony sposób ma swoje konsekwencje (np. wstyd możemy próbować ukryć kłamstwem, ale będzie to miało swoje konsekwencje ) Pokazuje związek MYŚLI – EMOCJI – ZACHOWANIA – dziecko musi widzieć, że emocje pojawiają się na skutek naszych myśli, a to jak się zachowamy zawsze ma konsekwencje, uczy jak wyrazić np. złość, aby konsekwencje społeczne były jak najmniej dotkliwe.

Magdalena Lisowska
Kierownik Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy


Zapraszamy galerii