Zdjęcie Redakcja miesięcznika ŚwietlicowoW Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy powstał Zespół Redakcyjny, którego zadaniem jest opracowywanie artykułów do miesięcznika pn. „Świetlicowo”.

Na łamach naszej gazetki wychowawcy świetlicy zachęcali do współpracy zarówno dzieci jaki i rodziców ze świetlicy. Odniesiono sukces, gdyż nasz Zespół liczy 11 osób, które deklarują ochoczo prace non profit na rzecz naszej świetlicowej prasy. Świetlicowo jest wydawane w formie elektronicznej i publikowane na stronie Gminy Świlcza oraz w zakładce Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy.

Mija rok od publikacji pierwszego numeru „Świetlicowo”, który to ukazał się w lutym 2020 roku. Nasza gazetka cieszy się dużą popularnością, każdy numer dociera do około 300 odbiorców. Pismo zawiera najciekawsze wydarzenia z życia naszej placówce, nawiązuje do tradycji, a także propaguje wśród czytelników patriotyzm poprzez publikację artykułów związanych z okolicznościowymi świętami państwowymi.

Zespół Redakcyjny powstał, aby propagować rozwój zainteresowań dziennikarskich uczestników zajęć świetlicowych, kształtować samodzielność, odpowiedzialność, punktualność, poczucie obowiązku oraz pracowitość, a także upowszechniać wśród uczestników umiejętności w zakresie wypowiadania się, wolności słowa, redagowania tekstu, twórczej pracy artystycznej podczas tworzenia rysunków oraz integracji międzypokoleniowej z rodzicami i wychowawcami. Treści przekazywane za pośrednictwem gazetki nie mogą naruszać godności osobistej odbiorców ani łamać norm życia społecznego, w tym zasad dobrego wychowania. 15 stycznia po raz pierwszy Zespół spotkał się na zebraniu, które świetlica zorganizowała w formie on-line ze względu na procedurę bezpieczeństwa przyjętą w placówce. Po ustaleniu zasad funkcjonowania Zespołu, omówiono funkcje osób należących do zespołu.

Opiekunem Zespołu oraz grafikiem została p. Katarzyna Buczek, redaktorami: p. Ewa Tront, p. Ewa Król; redaktorami – ilustratorami: Dagmara Kus, p. Kinga Barlik, Ola Tront; ilustratorami: Julia Kowalska, Emilia Kula, Nikola Pizło p. Monika Pizło, oraz redaktorem – edytorem – p. Magdalena Lisowska.

Na spotkaniu ustalono szatę graficzną 12 numeru „Świetlicowo" oraz rozdysponowano tematykę zagadnień.

- Połamania pióra – młodzi Redaktorzy !

Magdalena Lisowska
Kierownik Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy
i Redaktor miesięcznika „Świetlicowo”

____________________________________________________

Zapraszamy galerii zdjęć ...