Dzieci podczas zajęć profilaktycznych

15 kwietnia w Środowiskowej Świetlicy  Socjoterapeutycznej  w Świlczy odbyły  się zajęcia profilaktyczne  na temat „Przemocy  domowej”, które poprowadziły: Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego Pani Małgorzata Magda oraz Pani Paulina Błaszkowicz pracownik socjalny do spraw przemocy. Spotkanie miało na celu zwiększenie świadomości na temat przemocy domowej oraz dostarczenie narzędzi do radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

Podczas szkolenia dzieci dowiedziały się, czym jest przemoc domowa, włączając w to różne formy takie jak fizyczna, emocjonalna, seksualna i ekonomiczna. Uczestnicy zostali uczuleni na sygnały przemocy, aby umieli je rozpoznać zarówno u siebie, jak i u innych członków rodziny.

Kluczową częścią szkolenia była rozmowa na temat wsparcia emocjonalnego. Dzieci miały  szansę dzielić się swoimi uczuciami i doświadczeniami związanymi z przemocą oraz dowiedziały się, gdzie mogą szukać pomocy i wsparcia, zarówno w swoim otoczeniu, jak i w instytucjach zewnętrznych.

W trakcie szkolenia stosowane były różnorodne metody dydaktyczne, takie jak interaktywne prezentacje, dyskusje grupowe, ćwiczenia praktyczne, które pomogły dzieciom lepiej zrozumieć omawiane tematy i wypracować strategie radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

W części warsztatowej wykonane zostały plakaty, które przedstawiały dom, gdzie dochodzi do przemocy oraz szczęśliwy kolorowy dom, w którym członkowie kochają się, szanują i wzajemnie wspierają.

Na zakończenie szkolenia podsumowywane zostały najważniejsze zagadnienia, a dzieci otrzymały przypomnienie, że zasługują na życie wolne od przemocy i zasługują na pomoc, gdy jej potrzebują.


Zapraszam do galerii zdjęć: