Opiekun gasi pożar gaśnicą

Szkolenie PPOŻ dla dzieci jest bardzo ważne, aby nauczyć je podstawowych umiejętności związanych z bezpieczeństwem i zachowaniem w przypadku pożaru.

Podczas szkolenia PPOŻ, które odbyło się w Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy dzieci uczyły się :

  1. Rozpoznawania zagrożeń pożarowych w domu i w innych miejscach.
  2. Jak zachować się w przypadku pożaru, w tym jak bezpiecznie opuścić budynek.
  3. Jak używać gaśnicy i innych urządzeń gaśniczych (w zależności od wieku i możliwości fizycznych dzieci).
  4. Jak zadzwonić po pomoc i jak przekazywać informacje operatorom alarmów pożarowych.

Te umiejętności są niezwykle ważne, ponieważ mogą pomóc dzieciom i ich rodzinom uniknąć niebezpieczeństwa podczas pożaru oraz zmniejszyć ryzyko obrażeń i strat materialnych.


Zapraszam do galerii zdjęć: